Artroskopik Yöntemle Yapılan Omuz Ameliyatlarında İyileşme Süreci Daha Hızlı

Artroskopik Yöntemle Yapılan Omuz Ameliyatlarında İyileşme Süreci Daha Hızlı11.04.2022

Kapalı omuz ameliyatları artroskopi yöntemi ile küçük kesikler yaparak omuz eklem içerisinin görülebilir hale gelmesi ve gereken müdahalelerin kapalı olarak yapılması işlemidir. Bu işlem için skopi adı verilen ince, uzun ve ışıklı bir kamera sistemi kullanılır. Ameliyat sırasında bu skopi aygıtı, eklemin içinden aldığı canlı video görüntülerini monitöre yansıtır. Bu görüntüler sayesinde, omzunuzdaki sorun tanımlanır ve tedavi edilebilir. Hatta açık ameliyatla göremediğimiz en uzak noktaları dahi görebilir ve müdahale edebiliriz. Açık yöntemler ile eklemin derinlerine ulaşmak için sağlam dokularımızı kesmek zorunda kalırız.  Bu dokuların iyileşmesi uzun sürer ve iyileşirken yapışıklıklar gelişerek omuz ekleminde hareket kısıtlılığı yaratabilir. Bu sorunlar artroskopik (kapalı) yöntemde yaşanmaz. Artroskopi yönteminde çok küçük kesiler yapıldığı için, iyileşme dönemi açık ameliyata kıyasla çok daha kısa sürer ve çok daha az acılıdır.

Kapalı (Artroskopik) Yöntemle Tedavi Edebildiğimiz Omuz Sorunları

-Omuz sıkışma (impingement) sendromu

-Omuz kas (rotator manşet) yırtıkları

-Tekrarlayan omuz çıkıkları

-Donuk Omuz

-SLAP lezyonları

-Biceps tendon patolojileri

-Supraskapüler sinir sıkışması

-Omuz kireçlenmesi ve buna bağlı serbest cisimler

Omuz Sıkışması (İmpingement) Sendromu

Kolun uzun süre baş üzeri seviyelerde kullanılması rotator manşet kaslarında ve bursa dediğimiz dokularda sıkışmaya ve ağrıya yol açabilir. Bu durumda kol hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır. Öncelikle tedavisi ameliyat dışı medikal ilaçlar, omuz enjeksiyonları ve/veya fizik tedavidir ancak ameliyat dışı yöntemlerle başarılı olunamayan hastalar ameliyat edilmelidir. Artroskopi yöntemi ile iltihaplı dokular temizlenir ve varsa bu dokuları sıkıştıran akromion kemik çıkıntısı traşlanabilir. Korakoakromial bağ da kesilebilir. Bu işlemler sonrası dokulardaki sıkışıklık ve baskı azalmış olur. Hastamızın kolu ağrısız ve daha rahat hareket edebilir hale gelir.

Omuz-Kas(Rotator Manşet) Yırtıklarının Tamiri

Omuz artroskopisine en sık başvurulan durumdur. Rotator manşet, ani bir zedelenme ya da aşırı kullanım sonucunda yırtılabilir. Bu durum ağrıya, kolda güçsüzlük ve normal omuz hareketlerinde kayba yol açabilir. Artroskopik yöntem ile bu kaslar özel çıpalarla kemiğe tamir edilir. Açık yönteme göre çok daha hızlı ve acısız iyileşir.

Tekrarlayan Omuz Çıkığı (Bankart –kapsül germe)

Omuz çıkıklarında kapsül ciddi hasar görürse esneyerek gevşer ve eklemi yerinde tutamaz. Eklemindeki kemikler sanki gereğinden fazla hareket ediyormuş duygusu verir. Artroskopik yöntem ile bu kapsül gergin bir hale getirilerek tamir edilir. Açık yöntemle birçok önemli sağlam dokuları kesmek zorunda kalırız. Bu durum hem hasta için uzun ve acılı bir süreç oluşturur hem de bu kesilen dokular nedeni ile yapışıklıklar oluşabilir ve omuz hareket kısıtlılığı gelişebilir. Bu yüzden tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisinde altın standart artroskopik yöntemdir.

Donuk Omuz

Donuk omuz da ameliyat dışı tedavilere yanıt vermeyen hastalarda yapışıklık oluşan dokular artroskopik olarak gevşetilebilir ve tam omuz hareketi sağlanmış olur. Donuk omuz da omzun çepeçevre 360 derece gevşetilmesi gerekir ve açık ameliyatla bu alanlara ulaşmak mümkün değildir. Donuk omuz cerrahi tedavisinde artroskopik yöntem ile tüm alanlara ulaşılabilir ve bu yüzden donuk omuz cerrahi tedavisinde artroskopik yöntem tercih edilmelidir.

Diğer Omuz Sorunları

Artroskopik yöntem ile supraskapüler sinir sıkışması, SLAP tamiri, biceps tendon sorunları ve eklem içi serbest cisimlerin alınması da mümkündür. Yine bu durumlarda açık yönteme göre artroskopik yöntem daha hızlı ve acısız bir iyileşme sağlar.