Tüm Bölümlerimiz

Check-Up

Check Up

Check up, bilinen hiçbir hastalık ya da şikayet olmasa dahi kişide oluşabilecek hastalıkların ya da bu hastalıkların erken bulgularının ve kişide bulunan, gelecekte hastalığa yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan periyodik sağlık kontrolleridir.

Çeşitli muayene ve tetkikleri içeren check up paketleri, yılda bir kez yaptırılmalıdır.


Check-Up hizmetimiz ve paketlerimiz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

 

Neden Check-Up Yaptırmalıyız?

Check-up yapılmasındaki amaç, kişilerin uzun yıllar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabilmektir. Kişinin sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmasının, kendi ruh haline ve sosyal hayatına olan faydaları sayılamayacak derecede çoktur. Günümüzde, modern tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarının hizmete sunulmasıyla; diyabet, çeşitli kalp hastalıkları ve hipertansiyon, damar sertliğine yol açabilecek kan yağlarındaki yükseklikler, akciğer hastalıkları, böbrek bozuklukları, karaciğer bozuklukları, romatizmal hastalıklar, guatr, meme, rahim ve rahim ağzı, prostat, mesane gibi sık görülen bazı kanserler, kansızlık, kemik erimesi gibi birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Risk faktörlerinin ortaya çıkarılması ile hastalığın belirtilerinin henüz ortaya çıkmadan önüne geçilebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca erken bulguların tespit edilmesi ile de hastalık ilerlemeden, daha düşük maliyetle ve daha da önemlisi başarı ile tedavi gerçekleşebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki, vücudumuzdaki tüm organlar birbirleriyle büyük bir uyum içerisinde çalışır. Herhangi birinde ortaya çıkan bozukluk bir süre sonra diğer organların çalışmalarını da etkileyebilir ve vücudumuzdaki hassas dengelerin bozulmasına yol açarak sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edecek duruma gelebilir.

Gelin sağlığınızı kontrol altına alalım. Unutmayalım ki; erken teşhis başarılı bir tedavinin en önemli unsurudur.

Check Up Fiyatları ve Paketlerimiz

Kapsamlı Kadın Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları Muayenesi (Trans vajinal US ile)
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • DEXA (Kemik dansitometre) 
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)
 • PA AC grafi (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • Bileteral Meme USG
 • Mamografi (40 yaş üstü)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • Ekokardiyografi (Kardiyolojik inceleme)
 • EFOR Treadmill (Kardiyolojik inceleme)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Karaciğer fonksiyonları)
 • Anti-HBS (hepatit)
 • Anti-HCV (hepatit)
 • Anti-HIV
 • HbA1C 
 • Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)
 • Üre (Böbrek fonksiyonları)
 • CRP 
 • TSH (Tiroid hormon testleri)
 • FT4 (Tiroid hormon testleri)
 • Gaitada gizli kan 
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • HBsAg (Hepatit B)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Folat (Folik asit)
 • Kalsiyum 
 • Kreatinin 
 • B12 vitamin 
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • HPV DNA (Jinekolojik inceleme)
 • CEA (Genel kanser taraması)
 • Pap-smear testi

 

Kapsamlı Erkek Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Üroloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • DEXA (Kemik dansitometre)
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)
 • PA AC grafi (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • Ekokardiyografi (Kardiyolojik inceleme)
 • EFOR Treadmill (Kardiyolojik inceleme)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Karaciğer fonksiyonları)
 • Anti-HBS (Hepatit)
 • Anti-HCV (Hepatit)
 • Anti-HIV
 • HbA1C 
 • Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)
 • Üre (Böbrek fonksiyonları)
 • CRP 
 • TSH (Tiroid hormonu testleri)
 • FT4 (Tiroid hormonu testleri)
 • Gaitada gizli kan 
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • HBsAg (Hepatit B)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Folat (Folik asit)
 • Kalsiyum 
 • Kreatinin 
 • B12 vitamin 
 • Sedimantasyon 
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Total PSA (Prostat testleri)
 • CEA (Genel kanser taraması)

 

VIP Check-Up Paketi

 • Glukoz (Açlık kan şekeri)
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • HbA1C 
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Ürik asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF (Romatoid faktör)
 • Sedimantasyon
 • Serbest T4
 • TSH
 • İnsulin
 • Trigliserid
 • Total kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19.9 (Erkek)
 • CA-12.5 (Kadın)
 • CA-15.3 (Kadın)
 • Prostat tümörü tarama testi (PSA)
 • HbsAg (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbc-IgG
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti-HIV
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Fosfor
 • Hemogram
 • Kan grubu tayini
 • Pap-smear testi (Kadın)
 • Tam idrar tayini
 • Gaitada gizli kan
 • Akciğer grafisi
 • Kemik yoğunluğu
 • Mamografi (40 yaş üstü kadın)
 • Tüm batın USG
 • Tiroid USG
 • Meme USG (40 yaş altı kadın)
 • EKO (Renkli kalp doopleri)
 • EKG (Kalp grafisi)
 • EFOR
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Erkek)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Kadın)
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi (40 yaş üstü)

 

Çocuk Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Hemogram (18 parametre)
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin 
 • Çinko
 • Vitamin B12
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbsAg (Hepatit B)
 • Anti HBS (Hepatit)
 • FT4 (Tiroid hormon testleri)
 • Glukoz (Açlık)
 • Tam idrar analizi
 • TSH (Tiroid hormonu)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)
 • Total kolesterol (Kan yağı testi)
 • LDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • HDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)

 

Genel Kadın Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları Muayenesi (Trans vajinal US ile)
 • Dahiliye Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • PA AC grafi (Tek yönlü akciğer röntgeni)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Ferritin
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbA1C
 • TSH (Tiroid hormon testleri)
 • FT4 (Tiroid hormon testleri)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Folat (Folik asit)
 • Kreatinin 
 • B12 vitamin 
 • Sedimantasyon 
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Pap-smear testi

 

Genel Erkek Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Üroloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • PA AC grafi (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Ferritin
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbA1C
 • TSH (Tiroid hormon testleri)
 • FT4 (Tiroid hormon testleri)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Folat (Folik asit)
 • Total PSA
 • Kreatinin 
 • B12 vitamin 
 • Sedimantasyon 
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL

 

Kardiyoloji Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kardiyoloji Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • EKO (Kardiyolojik inceleme)
 • EKG (Kardiyolik inceleme)
 • EFOR (Kardiyolojik inceleme)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Kan şekeri
 • Üre
 • Trigliserit
 • Total kolesterol
 • LDL
 • HDL
 • VLDL
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • TSH (Tiroid hormonu)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbA1C (Laboratuvar tetkikleri)
 • Potasyum
 • Sodyum

 

 

 

 

 

 

Check up fiyatları ve kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak için hemen randevu oluşturun!

Check-Up hizmetimiz ve paketlerimiz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

Adınız Soyadınız (*)
Cinsiyetiniz (*)
Cep Telefonunuz (*)
E-mail Adresiniz
Onay (*)
Doğrulama Kodu (*) Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile
(*) Zorunlu Alanlar