Tüm Bölümlerimiz

Check-Up

Check Up

Check up, bilinen hiçbir hastalık ya da şikayet olmasa dahi kişide oluşabilecek hastalıkların ya da bu hastalıkların erken bulgularının ve kişide bulunan, gelecekte hastalığa yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan periyodik sağlık kontrolleridir.

Çeşitli muayene ve tetkikleri içeren check up paketleri, yılda bir kez yaptırılmalıdır.

Neden Check-Up Yaptırmalıyız?

Check-up yapılmasındaki amaç, kişilerin uzun yıllar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabilmektir. Kişinin sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmasının, kendi ruh haline ve sosyal hayatına olan faydaları sayılamayacak derecede çoktur. Günümüzde, modern tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarının hizmete sunulmasıyla; diyabet, çeşitli kalp hastalıkları ve hipertansiyon, damar sertliğine yol açabilecek kan yağlarındaki yükseklikler, akciğer hastalıkları, böbrek bozuklukları, karaciğer bozuklukları, romatizmal hastalıklar, guatr, meme, rahim ve rahim ağzı, prostat, mesane gibi sık görülen bazı kanserler, kansızlık, kemik erimesi gibi birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Risk faktörlerinin ortaya çıkarılması ile hastalığın belirtilerinin henüz ortaya çıkmadan önüne geçilebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca erken bulguların tespit edilmesi ile de hastalık ilerlemeden, daha düşük maliyetle ve daha da önemlisi başarı ile tedavi gerçekleşebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki, vücudumuzdaki tüm organlar birbirleriyle büyük bir uyum içerisinde çalışır. Herhangi birinde ortaya çıkan bozukluk bir süre sonra diğer organların çalışmalarını da etkileyebilir ve vücudumuzdaki hassas dengelerin bozulmasına yol açarak sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edecek duruma gelebilir.

Gelin sağlığınızı kontrol altına alalım. Unutmayalım ki; erken teşhis başarılı bir tedavinin en önemli unsurudur.

Check Up Fiyatları ve Paketlerimiz

Kapsamlı Kadın Check-Up Paketi

 • Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Alkalen Fosfataz - Karaciğer Fonksiyonları)
 • Üre (Laboratuvar tetkiki)
 • Anti-HBS (Hepatit)
 • Anti-HCV (Hepatit)
 • Anti-HIV
 • HbA1C (Laboratuvar tetkiki)
 • Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)
 • BUN (Böbrek fonksiyonları)
 • CRP (C Rekatif Protein-Laboratuvar tetkiki)
 • TSH, FT4 (Tiroid hormonu testleri)
 • DEXA (Kemik dansitometre)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • Gaitada gizli kan (Laboratuvar tetkiki)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • HBsAg (Hepatit B)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Folat (Folik asit)
 • Kalsiyum (Laboratuvar tetkiki)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)
 • B12 vitamin (Laboratuvar tetkiki)
 • Sedimantasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü - Laboratuvar tetkiki)
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol, HDL, LDL (Kan yağı testi)
 • HPV DNA (Jinekolojik inceleme)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)
 • CEA (Genel kanser taraması)
 • Kardiyoloji muayenesi
 • Ekokardiyografi (Kardiyolojik inceleme)
 • EFOR Treadmill (Kardiyolojik inceleme)
 • Bilateral Meme USG + Mamografi (40 yaş üstü için)
 • PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • Göz astalıkları muayenesi
 • PAP smear alınması ve değerlendirmesi
 • Jinekolojik muayene / Trans vajinal US ile
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Check up muayenesi

 

Kapsamlı Erkek Check-Up Paketi

 • Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)
 • HbA1C (Laboratuvar tetkiki)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Alkalen Fosfataz-Karaciğer fonksiyonları)
 • Anti-HBS (Hepatit)
 • Anti-HCV (Hepatit)
 • Anti-HIV
 • CRP (C Reaktif Protein-Laboratuvar tetkiki)
 • Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)
 • TSH, FT4 (Tiroid hormonu testleri)
 • Gaitada gizli kan (Laboratuvar tetkiki)
 • Folat (Folik asit)
 • HBsAG (Hepatit B)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Kalsiyum (Laboratuvar tetkiki)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonu)
 • CEA (Genel kanser taraması)
 • PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • Sedimentasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü-Laboratuvar tetkiki)
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol, HDL, LDL (Kan yağı testi)
 • Total PSA (Prostat testleri)
 • Trigliserid (Kan yağı-Lipid)
 • B12 vitamin (Laboratuvar tetkiki)
 • Check-up muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • Ekokardiyografi (Kardiyolojik inceleme)
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Ürolojik muayene

 

VIP Check-Up Paketi

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Bay)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Bayan)
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi (40 yaş üstü)
 • Glikoz (Açlık kan şekeri)
 • Demir, demir bağlama
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Ürik asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon
 • Hormonlar
 • Serbest T4
 • TSH
 • İnsulin
 • Trigliserid
 • Total kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Tümör markerları
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19.9
 • CA-12.5 (Bayan)
 • CA-15.3 (Bayan)
 • Prostat tümörü tarama (PSA)
 • HbsAg (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbc-IgG
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Fosfor
 • Hemogram
 • Kan Grubu Tayini
 • Smear Testi (Bayan)
 • Tam idrar tayini
 • Gaitada gizli kan
 • Gaitada H.Pylori antijeni
 • Akciğer grafisi
 • Kemik yoğunluğu
 • Mamografi (45 yaş üstü bayan)
 • USG (tüm batın-tiroid)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (renkli kalp doopleri)
 • EKG (Kalp grafisi)

 

Çocuk Check-Up Paketi

 • Hemogram (18 parametre)
 • Demir (Laboratuvar tetkiki)
 • Demir bağlama (Laboratuvar tetkiki)
 • Ferritin (Laboratuvar tetkiki)
 • Çinko (Laboratuvar tetkiki)
 • VIT-B12 (Laboratuvar tetkiki)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbsAg (Hepatit B)
 • Anti HBS (Hepatit)
 • FT4 (Tiroid Hormonu Testleri)
 • Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)
 • Tam idrar analizi
 • TSH (Tiroid hormonu)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonu)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesi
 • Göz Hastalıkları muayenesi
 • Total kolesterol (Kan yağı testi)
 • LDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • HDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)

 

Genel Kadın Check Up Paketi

 • Total kolesterol (Kan yağı testi)
 • LDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • HDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Sedimentasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü-Laboratuvar tetkiki)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Alkalen Fosfataz-Karaciğer Fonksiyonları)
 • Tam idrar analizi (Laboratuvar tetkiki)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)
 • VIT-B12 (Laboratuvar tetkiki)
 • Folikasit (Laboratuvar tetkiki)
 • TSH (Tiroid hormonu testleri)
 • FT4 (Tiroid hormonu testleri)
 • HbA1C (Laboratuvar tetkiki)
 • Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)
 • PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • Pap- Smear testi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum muayenesi
 • Check-up muayenesi

 

Genel Erkek Check Up Paketi

 • Total kolesterol (Kan yağı testi)
 • LDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • HDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Sedimentasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü-Laboratuvar tetkiki)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Alkalen Fosfataz-Karaciğer Fonksiyonları)
 • Tam idrar analizi (Laboratuvar tetkiki)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)
 • VIT-B12 (Laboratuvar tetkiki)
 • Folikasit (Laboratuvar tetkiki)
 • TSH (Tiroid hormonu testleri)
 • FT4 (Tiroid hormonu testleri)
 • HbA1C (Laboratuvar tetkiki)
 • Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)
 • PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • PSA testi
 • Üroloji muayenesi
 • Check-up muayenesi

 

Kardiyoloji Check-Up Paketi

 • EKG
 • Renkli doopler ekokardiyografi
 • Efor testi
 • Kan şekeri
 • Üre
 • Trigliserid
 • Total kolesterol
 • LDL
 • HDL
 • VLDL
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • TSH (Tiroid hormonu)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbA1C (Laboratuvar tetkikleri)
 • Potasyum
 • Sodyum
 • Kardiyoloji muayenesi

 

 

 

 

 

 

Check up fiyatları ve kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak için hemen randevu oluşturun!

Check-Up hizmetimiz ve paketlerimiz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

Adınız Soyadınız (*)
Cinsiyetiniz (*)
Cep Telefonunuz (*)
E-mail Adresiniz
Onay (*)
Doğrulama Kodu (*) Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile
(*) Zorunlu Alanlar