Çocuk Nöroloji

Çocuk Nörolojisi

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Çocuk beynini ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan bilim dalıdır.


Çocuk Nörolojisinin İlgi Alanları;

 • Riskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (Tüm prematüre bebekler,doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler)
 • Gelişim basamaklarında gerilik (İnce ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)
 • Gevşek bebek (Hipotoni)
 • Baş ağrısı (Migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vb.) migren varyantları
 • Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale (afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden durumlar
 • Epilepsi (Sara hastalığı)
 • Serebral Palsi (Beyin felci)
 • Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar
 • Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin anomalisi olan çocuklar
 • Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar
 • Nörometabolik hastalıklar (Ülkemizde akraba evllilikleri nedeniyle metabolik hastalıklara sık rastlanmaktadır. En sık görüleni fenilketonüridir)
 • Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar
 • Otizm-yaygın gelişimsel bozukluk spekturumu
 • Nörogenetik hastalıklar
 • Konuşma bozuklukları
 • Baş dönmesi
 • Hareket bozuklukları
 • Katılma atakları
 • Senkop
 • Mikrosefali
 • Makrosefali
 • Tik bozuklukları
 • Prematüre bebek izlenimi          


Riskli bebek izlemindeki temel hedef; nörolojik problemlerin olabilecek en erken dönemde saptanması, önlem alınması ve o bebeğin normal bir nörolojik gelişimi yakalamasının sağlanmasıdır. Çocuk beyni doğumdan sonra da gelişmeye devam etmektedir. Görev yapmayan yerlerin görevini başka bölgeler üstlenmektedir. Buna beynin plastisite özelliği denir. Dışardan vereceğimiz her bilinçli uyarı, hatta bebeğe dokunmak bile beyinde olumlu sinyaller oluşturur.

Bu amaçla hastahanemizde Çocuk Nörolojisi Polikliniğinde; riskli bebeklerin ayrıntılı nörolojik değerlendirmesini yapmakta, gelişimi destekleme önerileri verilmekte, saptanan problemleri gidermeye yönelik Çocuk Fizyoterapi Ünitesinde fizyoterapi uygulanabilmektedir. Erken teşhis ve önlemle özellikle prematüre bebeklerin nörolojik sorunlarında yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. 

Epilepsi hastalığı ise toplumda sık rastlanan bir durumdur. Çocuklarda da çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmekte ve farklı klinik şekillerde kendini gösterebilmektedir. Tanıda yardımcı bir tetkik olarak Elektroensefalografi (EEG) kullanılmaktadır. Hastanemizde Çocuk EEG Laboratuarında ideal koşullarda uyku ve uyanıklıkta EEG çekimi yapılmaktadır.

Epilepsi tedavisi uzun süreli olup en az iki yıl süreyle her gün çocuğa ilaç uygulanmasını gerektirmektedir.Bu nedenle aile ile işbirliği ve kooperasyon sağlanması tedavide başarının temel anahtarıdır. Bazı nörolojik hastalıklarda da tanının konması; aileye prenatal tanı imkanı vererek bir sonraki çocukta benzer sorunla karşılaşılmamasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak çocuk beynini korumaya yönelik tüm çabalar ileride topluma daha sağlıklı bireylerin kazandırılmasına yardımcı olmaktadır


Video EEG Moniterizasyonu

Çocuk hastanın beyin elektriksel aktivitesinin kaydıyla eş zamanlı olarak kamera ile görüntülenmesi yöntemidir. Nöbet ile nöbeti taklit eden durumları ayırmak amacıyla kullanılan bu yöntem tanıda altın standarttır.

Dirençli epilepsilerde, nöbet kaydı yapılarak epileptik odağın beynin hangi bölgesinden kaynaklandığı hakkında değerli bilgiler sağlar.

Çocuklarda, minumum 3 saat olmak üzere, bazı özel durumlarda da tüm gece boyunca 12 saat video EEG Monitörizasyonu hastahanemizde mevcuttur.

 

Çocuk Nörolojisi Randevu

Çocuk Nörolojisi bölümümüzden randevu almak için bize ulaşabilirsiniz.

Hekimlerimiz