Serebral Palsi Hastalığı ve Tedavisi

Serebral Palsi Hastalığı ve Tedavisi05.10.2020

Serebral Palsi, gelişmekte olan beyinde (gebelik, doğumda ya da doğum sonrası ilk 2 yılda ) oluşan bir zedelenme nedeniyle ortaya çıkan duruş ve hareketler bozukluğudur. Dünyada en sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarından biridir. Her 1000 bebekten 1,5 – 3’ünde görülür. Gelişmekte olan bir beyinde oluşması sebebiyle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların hepsinin birden görülmesine yol açar. Çocuklarda hareket (motor) gelişimi özellikle yaşıtlarına göre geri olduğunda; geç oturduğu, geç yürüdüğü durumlarda, kol-bacak kaslarının normalden daha sert veya gevşek olduğunda serebral palsiden şüphenilmesi gerekir.

Hastalığın bilinen en sık sebepleri arasında; hamilelik ( geçirilen kızamıkçık, toksoplazma, sitomegalovirüs enfeksiyonları) ve doğum sırasındaki bazı etkenler, uzamış ve zor bir doğumda bebeğin oksijensiz kalması, yenidoğan döneminde sarılığa yol açan kandaki yüksek bilirubin seviyeleri, doğum sonrası geçirilen bazı enfeksiyon hastalıkları, beyin travmaları, erken doğan prematüre bebekler, gen anormalliklerine bağlı beyinde yapısal bozukluklar sayılabilir. Bazen de sebebi bulunamayabilir.

Doğru Tedavi ile Çocuğun Gelişimi İlerletilebilir

Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken tanı ve tedavini çok önemlidir. Riskli bebeklerin klinik geçmişi ve gelişimi izlenmeli,  yaşıtlarıyla uyumsuzluk varsa doktora başvurulmalıdır. Çocukta oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir; ancak serebral palsili çocuk tıbbi tedavi ve destek ile gelişimini ilerletebilir.

Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi, Ortopedi bölümleri, Çocuk Ruh Sağlığı, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Beslenme, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri ile birlikte çok yönlü bir tedavi uygulanmalıdır. Kas gevşetici ilaçlar, fizik tedavi, çeşitli destek cihazları, botulinum toksini enjeksiyonları ve cerrahi yöntemler gerekli olabilir. Böylece serebral palsili çocuk, yetenek ve becerilerini geliştirebilir, yaşam kalitesini arttırabilir.