Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, gözle görülemeyen ancak mikroskop ile görülebilen küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bu canlıların özelliklerini, diğer canlılarla olan ilişkisini inceler. Bunlar virüs, bakteri, mantar ve parazitler olarak sayılabilir. Bu canlıların bulunduğu ortam enfeksiyon kapma riskini artırmaktadır. İnsan vücuduna girdiği an enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanan hastalıklara yol açmaktadır. Bu minik canlıların on binlerce türü olabilmektedir. Hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarında bu organizmalar incelenerek kişilerde meydana gelen hastalıkların ne olduğu tespit edilmektedir.

Mikrobiyoloji kendi içinde alt dallara ayrılır. Bunlar ayrıntılarıyla şu şekilde sıralanabilir. İnsanda enfeksiyon yapan bakterinin incelenip tanımlanmasıyla antibiyotik duyarlılığının belirlendiği bakteriyoloji dalı bunlardan biridir. Tifo, kolera, boğaz enfeksiyonuna sebep olan bakteriler bu bilim dalının inceleme alanına girer. Viroloji, HPV virüsü gibi insanda hastalık yapan virüslerin incelendiği, tanı testinin yapıldığı daldır. Gözle görülmeyen canlılardan biri olan mantarın elde edilip incelenmesiyle mantar ilaçlarının duyarlılıklarının test edildiği mikoloji, bir diğer alt daldır. Parazitoloji; dışkı idrar ve farklı vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurtalarının araştırıldığı mikrobiyoloji dalıdır. Hastanemizde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarında bu tür incelemeler yapılır ve buradan elde edilen veriler tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Neler Yapılır?

Mikrobiyoloji laboratuvarında hastalıklara sebep olan mikroorganizmalarla ilgili çeşitli testler yapılmaktadır. İdrar, dışkı, doku, kan ve bunun gibi her türlü vücut sıvılarının örnekleri ile bulaşıcı hastalıkların tanı testleri yapılmaktadır. Bunlardan ilk akla gelen kültür testleri, bakteri tanımlama testleri ve antibiyotik duyarlılık testleri olmaktadır. Bunların yanı sıra yapılan diğer mikrobiyoloji testleri şunlardır: Mantar ilaçları duyarlılık testi, mikroskobik incelemeler, dışkıda parazit yumurtası araştırması, antibiyotik direnç testleri, antijen tarama testleri, antikor testleri, boyalı preparat incelemeleri PCR testi.

Bu testler hastanemiz laboratuvarında son teknolojik cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Alanında yetişmiş mikrobiyoloji laboratuvarı uzmanı ile uluslararası standartlarda yapılan testler ile enfeksiyonların tedavisinde önemli adımlar atılmaktadır. Kullanılan otomasyon sistemi ile bakterilerle ilgili çok daha ileri düzeyde bilgi edinilmektedir. Aynı zamanda bu yöntemle elde edilen direnç mekanizmalarıyla ilgili bilgiler de, çoğul bakterilerin meydana getirdiği hastalık tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Hastanemiz gerek kullandığı araçlar gerek uzman personelleri ile hastaların sağlını her zaman birinci planda tutmakta ve her türlü imkânı kullanmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Nelere Dikkat Edilir?

Tek hücreli gözle görülmeyen mikroorganizmalar tek başlarına yaşamına devam edebilmektedir. Yüksek organizmaların hücreleri doğada tek başına yaşayamaz ancak mikroorganizmalar tek başına enerji üretir ve çoğalır. Hava, su, toprak ortamlarında, bitkilerde, hayvan ve insanların vücudunda bulunur. Rahatlıkla bir ortamdan başka bir ortama geçebilir. Bu da mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında hijyene dikkat etmenin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Hastanemizde mikrobiyoloji testleri için birçok araç gereç kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları tek kullanımlık bazıları ise tekrar kullanmayı gerektiren araçlardır. Gerek ortamın gerekse araç gereçlerin steril olması bir hastanenin olmazsa olmaz kuralları arasındadır.

Hem hastanın hem de çalışanların sağlığı açısından hastanemizin her bölümü olduğu gibi burası da hijyen açısından önemli bir noktadır. Çalışmalar sırasında kullanılan önlük, eldiven ve galoş gibi araçlar laboratuvar çalışmalarında önemli hususlardır. Mikrobiyoloji testlerinde kullanılan bütün alet ve cihazların steril olmasına dikkat edilmektedir. Mikrobiyoloji testleri yapıldıktan sonra kullanılmış lam, lamel, hasta örnekleri, tüp beher, balon gibi malzemeler özel toplama kaplarına konulmaktadır. Çalışmalar titizlikle yapılmakta her araştırma için malzemeler tekrar sterilize edilmektedir. Kültür sıvıları asla lavabolara dökülmemekte dezenfektan bulunan kaplara dökülmektedir. Böylece bulaşıcı hastalıkların bulunabileceği sıvılar dezenfekte edilerek hastalık yapan mikroorganizmanın yayılması engellenmektedir.
 

Detaylı bilgi ve randevu için 0850 222 0 494 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Hekimlerimiz