Üroloji

Üroloji

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Üroloji Nedir?

Üroloji, (eski adıyla bevliye) erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan; bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir branştır.

Üroloji kliniğimizde yapılan tüm işlemler alanında uzman hekimler, tecrübeli yardımcı sağlık personelleri ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır. Kliniğimizde güncel ve son teknolojik yöntemler ile teşhis edilen üro-genital hastalıklar, medikal tedavi, endoskopik cerrahi, açık/laparoskopik cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Ürolojide Tanı Yöntemleri

Laboratuvar Tetkikleri

Ürolojik hastalıkların tanısı için kan ve idrar tahlillerinden sıklıkla yararlanılmaktadır.  Bu tahlillerin sonucunda kanda ve idrarda meydana gelen değişiklikler ortaya çıkar ve hastalığın ne olduğu anlaşılır. Buna göre de tedavi sürecinin nasıl olacağı belirlenir. Üroloji bölümümüzde en sık istenen tahliller; sperm analizi, tümör markerlarının araştırılması, bakteri ve virüs taramaları, çeşitli proteinlerin ve enzimlerin araştırılmasıdır. Ek olarak, ürolojik hastalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek potansiyel hastalıklar için de vücudun başka bölümlerden de örnekler alınıp, incelenebilir.

Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG)

Vücudun içindeki, özellikle karın bölgesindeki organları incelemek ve görüntülemek amacıyla en çok kullanılan cihazlardan biri de ultrasondur. Ultrason cihazının vücuda herhangi bir zararı yoktur. En yaygın kullanım alanı gebelik takibi ve kadın hastalıklarının tespitidir. Bunun dışında üroloji de ultrasonun kullanıldığı bölümlerden biridir.  Prostat bezine ilişkin kanser ve benign prostat büyümesi gibi hastalıkların tespiti için Kransrektal USG (TRUS), üriner sisteme ilişkin her türlü hastalığın araştırılması amacıyla Üriner USG ve bu bölgelerde tespit edilen tümör ve benzeri yapılanmalardaki damarların incelenmesi için ise Doppler USG kullanılır.

Üroflowmetri (İşeme Testi)

Genellikle idrar boşaltma güçlüğü yaşayan hastalara uygulanan, idrar akış hızını ve süresini ölçen bir tanı yöntemidir. Uygulama için ultrasonda olduğu gibi idrara sıkışık olmak gereklidir. Sonrasında mesane tamamen boşaltılır ve bu sırada cihaz yardımıyla idrar ölçümü yapılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) / Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Bilgisayarlı tomografi (BT) yumuşak dokuların, damarların ve kemiklerin birden fazla açıdan çekilen röntgen görüntülerinin birleştirilmesi işlemidir. BT işleminde hasta hareketsiz bir şekilde masa üzerinde yatar, bu sırada tomografi cihazı sürekli hastanın etrafında dolaşır ve her açıdan görüntüler çeker. Görüntünün netliğini etkilememesi açısından hastanın üzerinde sadece hasta önlüğü olmalıdır. Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar yüksek radyasyon yaymasından dolayı BT’ye giremezler.

Bilgisayarlı tomografinin ürolojide kullanım alanları; böbrek, üreter ve mesanede bulunan taşların görüntülenmesi, üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tümörlerin ve bu organlara ilişkin travmaların araştırılmasıdır.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), vücudun herhangi bir bölgesinin elektromanyetik ve radyo dalgaları kullanılarak görüntülenmesini sağlayan bir cihazdır. MR’da x ışınları kullanılmadığı için radyasyon yaymaz. Bu sebeple herhangi bir zararı yoktur; çoğu hastada, hatta doktor önerisiyle gebelerde bile kullanılabilir. Ancak yüksek manyetik alan oluşturması sebebiyle işlem sırasında hastanın üzerinde herhangi bir metal eşya bulunmamalıdır.  Üroloji uzmanları tarafından, prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tüm kanserlerin teşhisinde ve takibinde tercih edilebilir.

Voiding sistoüretrografi (VSUG)

Voiding sistoüretrografi, boşaltım sırasında mesane ve idrar kanallarının görüntülenmesi amacıyla mesaneye sonda yardımıyla kontrast madde verilerek yapılan işlemdir. Yaygın olarak idrarın geri kaçması (Vezikoüreteral reflü) şüphesi varsa kullanılır. Vezikoüreteral reflü tedavi edilmeyip ilerlediği takdirde böbreklere kadar ulaşabilir. Bu da ciddi hastalıklara sebep olabilir.

VSUG, x ışınlarının kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Görüntüyü olumsuz etkilememesi için işlem sırasında hastanın kıyafeti üzerinde metal cisimler bulunmamalıdır.

Ürodinami

Ürodinami genellikle idrar kaçırma hastalığının sebeplerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.  Bu yöntemde mesane sonda yardımıyla sıvı ile doldurulur ve boşaltım sırasındaki kasılmalar bilgisayarla incelenir. İdrar kaçırma hastalıkları dışında; prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur.

PSA Testi

Prostatta bulunan meninin kıvamını, akışkanlığını düzenleyen enzime PSA (Prostat Spesipik Antijen) denir. Sağlıklı kişilerde PSA değeri kanda çok düşüktür. Ancak prostattaki herhangi bir hastalık PSA’nın kandaki seviyesini değiştirmektedir. Bu sebeple kanda yapılacak PSA testi, prostat hastalıklarının teşhisinde oldukça önemlidir. PSA testi günün her saatinde yapılabilir; açlık veya tokluk gerektirmez.

Prostat biyopsisi

Prostat biyopsisi, prostat kanserini tespit etmek amacıyla prostattan parça alınması işlemidir. Prostat biyopsisi lokal anestezi ile yapıldığı için işlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı duyulmaz. İşlem sonrasında alınan parça, incelenmesi amacıyla patolojiye gönderilir. Çıkan sonuca göre tedavi yöntemi belirlenir. PSA testiyle de prostat kanserine ilişkin bulgular anlaşılsa bile kesin tanı için biyopsi sonucunu beklemek gerekir.

 

Bölümümüzde Yapılan Diğer İşlemler

  • Mesane tümörü cerrahisi                 
  • Prostat kanseri cerrahi tedavisi                       
  • Böbrek ve böbrek üstü bezi tümör / kist cerrahisi

 

SIK SORULAN SORULAR

Üroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

  • Erişkin ve çocuklarda böbrek kisti, böbrek kanseriböbrek taşı, çıkış darlıkları ve böbrek enfeksiyonları.
  • Erişkin ve çocuklarda üreter taşı, üreter kanserleri / darlıkları ve üreter enfeksiyonları.
  • Erkeklerde prostat kanserleri, iyi huylu prostat büyümesi (Bening prostat hiperlazi) ve enfeksiyonları.
  • Kadınlarda idrar kesesi sarkması, idrar kaçırması.
  • Erişkin ve çocuklarda testis kanseri, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, kistleri ve enfeksiyonları.
  • Çocuklarda hipospadias.

Prostat tedavisi nasıl olur?

Prostat, erkeklerde bulunan idrar kesesinin altındaki, bu bölgeyi saran bir salgı bezidir. Özellikle yaşlı erkeklerde en çok sağlık sorununa sebep olan organlardan biridir. Prostatta oluşan sağlık problemleri; prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostatit hastalığı olarak sıralanabilir. Bu hastalıkların her birinin tedavisi ayrı olarak yapılmaktadır.

Prostat büyümesi nedir? Tedavisi nasıl yapılır?

Prostat bezinde en sık görülen hastalıklardan biri prostat büyümesidir. Genelde 50 yaş ve üzeri erkek hastalarda, iyi huylu prostat büyümesi sıklıkla görülmektedir. Prostat bezindeki büyüme, idrar yolunu ve mesaneyi daraltarak idrar akışını zorlaştırır. Ayrıca sadece idrar boşaltmayı değil idrar tutmayı da engelleyebilir. Sık sık idrara çıkma, tam boşaltamama ve kesik kesik idrar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir. İyi huylu prostat büyümesinde ilaçla ya da cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Hastanemizde cerrahi tedavi seçenekleri arasında greenlight lazer ve kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar (TUR) bulunmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi nasıl yapılır?

İdrar yolu enfeksiyonunda genellikle antibiyotik ilaçlardan yararlanılmaktadır. İdrarda bakılan tahlilin sonucuna göre hangi ilaçların ne kadar süreyle kullanılacağına karar verilir. İdrar yollarındaki enfeksiyon tedavi edilmediğinde böbreklere sıçrayıp burada da hastalığa sebep olabilir. Hastalığın belirtileri; idrar yaparken ağrı veya yanma hissi, kesik kesik idrar, kanlı idrar veya idrar sonrası ciddi karın ağrısı çekmektir.

Böbrek taşı için hangi doktora gidilmelidir?

Böbrek taşı tanı ve tedavisi için üroloji uzmanına gidilmesi gerekir. Özellikle büyük taşların tedavisi için cerrahi yöntemler de kullanılabileceği için böbrek taşı ameliyatlarında tecrübeli bir üroloji doktoruna başvurulması gerekir. 

Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır?

 Böbrek taşı tedavisinde yöntem taşın boyutuna, bulunduğu bölgeye ve tipine göre belirlenir. Küçük böbrek taşlarını düşürmek için bol su tüketilmesi ve ilaç tedavisi yeterli olabilir. Daha büyük taşlar için çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar; ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (ESWL), üreteroskopi, açık böbrek taşı ameliyatı, hiperparatiroidi ameliyatıdır.

Böbrek yetmezliği tedavisi nedir?

Böbrek yetmezliğinde tedavi yöntemi hastanın ihtiyacına göre belirlenir. En yaygın kullanılan yöntemler, diyaliz ve böbrek naklidir. Diyaliz tedavisi kanın filtrelenerek, toksik maddelerden makineler yardımıyla arındırılmasını sağlar. Böylece böbreğin görevini yerine getirmiş olur. Diyaliz tedavisi boyunca tuz ve potasyum yönünden fakir bir diyet uygulanmalıdır.  Diyaliz, hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz; ancak yaşam süresini uzatır.

Böbrek naklinde ise yeni böbrek vücuda uyum sağlamaya başladığı andan itibaren düzgün çalışır ve diyalize ihtiyaç kalmaz. Böbrek naklinde en büyük sorun uzun yıllar bekleme ihtimali ve böbreğin vücuda uyum sağlaması için kullanılan ilaçların yan etki göstermesidir. Ayrıca her nakil ameliyatı başarılı da olmayabilir. Bu sebeple nakil işlemi her hastaya önerilmez.

Hekimlerimiz