Çocuklara Yönelik Gelişimsel Tarama Testleri

Tarama testleri hakkında bilgi için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile
Çocuklara Yönelik Gelişimsel Tarama Testleri23.08.2023

Gelişimsel tarama testleri bebeklerin ve çocukların sağlıklı gelişiminin takip edilmesi ve olası sorunların önceden tespit edilmesi bakımından oldukça önemlidir. Hastanelerimizin çocuk psikiyatri ve psikoloji bölümlerinde uygulanan gelişimsel tarama testleri; Denver 2 gelişim testi, AGTE testi, Standford-Binet zeka testi, Metropolitan okul olgunluğu testi, WISC 4 zeka testi ve MOXO dikkat testidir.

Denver Testi

Denver 2 Testi Nedir?

Denver testi küçük çocuklar için geliştirilmiş, gelişim sürecindeki sorunları tespit etmeye yardımcı bir değerlendirme testidir. Bu test 116 madde ve 4 ayrı alt bölümden oluşmaktadır.

Denver 2 testi 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan gelişim testidir. Ancak Denver 2 testi, bebek ya da çocukların gelecekteki uyum yeteneğini, zekâsını ve duygudurum bozukluklarını teşhis etmek için kullanılmaz.

Denver Testi Nasıl Uygulanır?

Denver gelişim testi uygulamasına başlarken anne ve babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır. Bu bilgiler ışığında uygulamaya başlanır. Denver gelişim testi, maddelerden oluşan bir formdur. Bu formda hem annelerin hem de çocuktan yapması beklenen maddeler bulunur.

Denver 2 testi; 4 başlıkta (kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor) çocuğun yaşıtları ile karşılaştırılarak hangi yüzdelik dilimde olduğunu göstermesinden dolayı diğer gelişimsel tarama testlerine göre daha kolay uygulanabilmektedir.

AGTE Testi

AGTE Testi Nedir?

AGTE testi yani Ankara gelişim envanteri testi 0-6 yaş arasındaki çocuklar gelişimsel sürecini takip etmek amacıyla oluşturulan bir testtir. AGTE testinde çevre şartlarının, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerinin üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

AGTE Testi Nasıl Uygulanır?

AGTE testi uygulanırken ebeveynler ile çocuğun aynı ortamda bulunması gerekir. AGTE gelişim testini uygulayan kişi sorularını yöneltir ve bu arada çocuk gözlem altına alınır. AGTE gelişim testi ile çocuğun sahip olduğu tüm beceriler adım adım değerlendirilir. En basit becerilerden, ev adresini bilmesine kadar tüm gelişimsel sürecin takvim yaşına uygunluğuna bakılır.

AGTE sorularının alanları; ince motor, dil-bilişsel, kaba motor, sosyal beceri ve öz bakımdır.

Standford-Binet Zeka Testi

Standford-Binet Zeka Testi Nedir?

Standford-Binet zeka testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından oluşturulan, zihinsel düzeyi tespit etme amacıyla bireysel olarak uygulanan bir zekâ testidir. Bu test ile zihinsel düzey sözel yargılama, görsel-soyut yargılama, niceliksel yargılama ile kısa süreli bellek olmak üzere 4 grupta ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Toplamda 30 alt test uygulanmaktadır.

Standford Binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır.

Standfort Binet Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

Testi uygulayan kişi, teste katılan çocuğa birtakım yönergeler verir ve bu süreçte çocuğun neler yaptığı gözlemlenir. Çocuğun performansı test süresini belirlemede önemli bir faktördür. Test sonunda yapılan puanlama ile bireyin zekâ yaşı ve zekâ bölümüne dair bilgiler elde edilir. Zekâ yaşı, yanıtlanan soruların doğruluk düzeyi ile örtüşen yaş grubunu ifade eder. Zekâ bölümü ise zekâyı matematiksel olarak ifade etmeye yarayan sayısal veri anlamına gelir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Testi Nedir?

Metropolitan okul olgunluğu testi, çocuklar için geliştirilen bilişsel olgunluğunu ölçümlemek amacıyla kullanılan bir testtir. Metropolitan okul olgunluğu testi; kelime anlama ve sözcük dağarcığı, cümleler ve anlam, genel bilgiler, karşılaştırma-eşleştirme, sayılar (yazımı-kullanımı), kopya ve taklit etme gibi becerileri ölçer.

Metropolitan testi, 5-6 yaşındaki çocuklara uygulanır; 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

WISC 4 Zeka Testi

WISC 4 Zeka Testi Nedir?

1970’lerden beri WISC R çocuklarının zeka seviyelerinin ölçülmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan bir testti. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber bu testin etkinliği de yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun üzerine ortaya çıkan WISC 4 zeka testi, günümüz çocuklarının ve gençlerinin kapasitesini daha iyi ölçebilmek amacıyla geliştirilmiş modern bir zeka testidir.

WISC 4 Zekâ Testi Nasıl Uygulanır?

İki oturumda yapılan WISC 4 testinde, ilk oturum aile ile yapılır. Bu görüşmeden çocuğun gelişim öyküsü, aile yaşantısı, okul başarısı ve sosyal yaşamı hakkında gerekli bilgiler öğrenilir. Sonra ikinci oturuma geçilir, burada yalnızca çocuğa test yapılır.

WISC 4, 10 alt temel test ve 5 yedek testten oluşan bir testtir. Test sırasında; sözel bilgi ve ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri değerlendirilmektedir.

MOXO Testi

MOXO Dikkat Testi Nedir?

MOXO, en çok bilinen dikkat ölçme testlerinden biridir. 6-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş bu test, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısında kullanılır.

MOXO testi görsel ve işitsel çeldiricilerin yer aldığı, bilgisayar üzerinden uygulanan dikkat ölçme testidir.

MOXO dikkat testi ile DEHB’in 4 belirleyicisi (dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivite) ayrı ayrı değerlendirilir ve objektif olarak sonuç alınır.

MOXO Testi Nasıl Uygulanır?

MOXO, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kullanılabilen bir testtir. Çocuklar için yapılan testlerde çeşitli dillerde birtakım sesli yönlendirmeler ve çocuklara uygun kolay anlaşılır deneme oturumları yer alır. Çocuğun performansı değerlendirilirken çevresel koşulların ne derece etkili olduğu da araştırılır.

Gençlere ve yetişkinlere uygulanan testlerde ise benzer olarak 900 farklı bireyin oluşturduğu norm tabanı kullanılır ve bunlar sürekli olarak yenilenir. Çocukların testinde olduğu gibi test süresince verilen uyaranlara karşı bireyin performansında oluşan değişimler de ölçülür.