Çocuk Psikiyatrisi ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Çocuk Psikiyatrisi

Sağlıklı bir yetişkinlik döneminin temelleri çocukluk döneminde atılmaktadır. Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler, etrafında gelişen olaylardan ve kişilerden yetişkinlere göre çok daha fazla etkilenmektedir. Bu dönem içerisinde gerçekleşen her türlü değişim sadece bu dönemle kısıtlı kalmayarak tüm yaşamı yönlendirebilir. Bu sebeple çocuk psikiyatrisi bireyin ilerde yaşayabileceği ruhsal sorunların erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli bir yere sahiptir.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümümüzde çocukların ve ergenlerin normal ruhsal gelişimini takip edip, onları hayata daha sağlıklı bir şekilde hazırlıyoruz. Ayrıca bireyde herhangi bir ruhsal hastalık bulunuyorsa bu hastalığı da tedavi ederek, bu hastalığın erişkin hayatını etkilemesini önlemeyi amaçlıyoruz.

Çocuk Psikiyatrisi Bölümümüzde Danışmanlık Yaptığımız Konular

 • Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Çocuklarda obsesyon – takıntılar, okb
 • Çocuklarda yeme bozuklukları (yemek yememe, yediğini çıkarma vb.)
 • Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Tik bozukluğu
 • Sınav kaygısı
 • Okul fobileri
 • Çocuklarda depresyon, duygudurum bozuklukları
 • Çocuklarda kaygı bozukluğu ve anksiyete durumu
 • Okula uyum zorlukları
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb.)
 • Çocuklarda konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb.)
 • Çocuklarda öğrenme güçlükleri (Disleksi vb.)
 • Çocuk ve ergenlerde madde kullanımı bozukluğu
   

Çocuk Psikiyatri Kliniğimizde Kullanılan Yöntemler

 • Bireysel psikoterapi
 • Psikolojik değerlendirmeler
 • Kişilik testleri, zekâ testleri ve gelişimsel testler 
 • Oyun terapisi
   

Çocuk Psikiyatri Kliniğimizde Uygulanan Testler

Kişilik Testleri

Rorschach testi: Rorschach testi, yaygın olarak mürekkep testi adıyla bilinmektedir ve uluslararası geçerliliği olan bir testtir. Rorschach testi, yetişkinlerin yanında çocuk ve ergenlere de bireysel olarak uygulanmaktadır. Üzerinde çeşitli siyah mürekkep lekeleri bulunan 10 adet kartla uygulanan bu testle çocuğun ruhsal çatışmaları, bireysel ihtiyaçları, duyguları, kullandığı savunma mekanizmaları ve egonun fonksiyonları ortaya çıkar. Bu test, çocuk psikolojisi alanında sıkça kullanılmaktadır.

Gelişim Testleri

AGTE: Açılımı Ankara gelişim tarama envanteri olan AGTE, 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi için kullanılan bir testtir. Toplamda 154 sorudan oluşan test; her soru için evet, hayır ve bilmiyorum seçeneklerinden birinin seçilmesi ile yapılmaktadır. Bu test; dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım konularını içeren 4 ana başlıktan oluşur.

Denver 2 Gelişim Testi: Küçük yaşlardaki çocukların gelişimlerinin değerlendirildiği bir diğer test, Denver 2 gelişim testidir. Bu test, 116 soru ve 4 bölümden oluşur. Bu test ile çocukta yaşın gerektirdiği becerilerin bulunup bulunmadığı değerlendirilir; aynı zamanda gelişimsel anlamda şüpheli görülen durumlar varsa objektif bir biçimde ölçülür ve risk altındaki çocuklar belirlenir.

Performans Zekâ Testleri

WISC-R: Ülkemizde uygulanan zekâ testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biri olan WISCH-R, bireylerin zihinsel performanslarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bireysel olarak uygulanan bu test, 6-16 yaş grubuna uygun olarak hazırlanmıştır. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Çocuk psikiyatri kliniğimizde WISC-R puanları yorumlanıp değerlendirilirken; çocuğun genel hareketlilik düzeyine, genel dağınıklık ve konuya odaklanabilme düzeyine, amaçlı davranışı sürdürebilmesine, iş birliği ve direnç düzeyine, motivasyonuna dikkat edilmektedir.

WISC-4: Bu test, uzun zamandır kullanılan WISC-R testinin günümüze uyarlanmış daha güncel halidir. Teknolojide ve eğitimde yaşanan gelişmeler sonrasında çocukların zihin yapıları da değişmiş; bu durum zekâ testlerinin de yetersiz kalmasına sebep olmuştur. WISC-4 zekâ testi, farklı kategorilerdeki 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşan, çocuk ve gençlerde zekâ ve sosyal becerileri ölçmeyi hedefleyen bir testtir.

Dikkat Testi

MOXO: MOXO dikkat performans testi, 6 yaş ve üzerindeki çocuklara dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performanslarını ölçmek için uygulanan, güvenirlik oranı yüksek bir testtir. Dikkat testi, çocuğun dikkatinin nelerden etkilenip, dağıldığını anlamaya; okul, sosyal hayat ve sınav başarısını arttıracak düzenlemeler yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca, MOXO dikkat performans testi ile çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulmasına yardımcı olur. Bu test sayesinde birey için uygun olan tedavi yöntemini belirlemek kolaylaşmaktadır.

Otizm

Otizm tarama testi: ABC ve M-CHAT isimli tarama ölçekleri ile 4 yaş ve daha üzeri çocukların iletişim becerileri ve sosyal yapıları değerlendirilir. Çocukta otizm başlangıcı varsa bu ölçekler ile tespit edilir.

 

SIK SORULAN SORULAR

Çocuk psikiyatri kaç yaşa kadar bakar?

Tam adı çocuk ve ergen psikiyatrisi olan bu bölüm, 0-18 yaş arası bireylerin gelişimini ve ruh sağlığını takip eder. 18 yaşını doldurmuş bir birey psikolojik rahatsızlıkları için erişkin psikiyatriye başvurmalıdır. 

Çocuk psikiyatri nasıl tedavi eder?

 • Çocuk psikiyatri uzmanı, halk arasındaki adıyla çocuk psikiyatri doktoru, tedavi süreci boyunca çocuğa / gence gereken en doğru yaklaşımı sergilemeye özen gösterir. Muayene ve yapılan testlerle birlikte çocukta herhangi bir sorun olup olmadığı teşhis edilir. Sonrasında çocuğun durumu aile ile paylaşılır ve gelişim planı için seçilecek tedavi, ebeveyn ile birlikte planlanır.
 • Çocuk ve ergen psikiyatri kliniği, ele aldığı konular itibariyle erişkin psikiyatrisi, pediatri, çocuk nörolojisi, psikoloji, pedagoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki ve iş birliği halindedir. Bu, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının sıklıkla çocuk psikologları ve pedagoglarla karıştırılmasına sebep olabilir. Bu durumda bazen doğru kişiyle temasa geçilemediği için çocukların tedavisinin gecikebilir veya sorunun çözülmesinde yetersiz kalınabilir. Ailelerin bilinçlenmeleri ve çocukları hakkında doğru bilgiye ulaşmaları için çocuk psikiyatri uzmanına başvurmaları doğru olacaktır.

 

Çocuk psikiyatrisine neden gidilir?

 • Bireyin yetişkinlik dönemine ulaştığında sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, özgüven sahibi bir kişi olabilmesi, daha büyük ve tedavisi zor olan kalıcı psikiyatrik hastalıkların çocukluk döneminde tedavi edilebilmesi için çocuk psikiyatri bölümüne başvurulmalıdır.
 • Günümüzde çocuk ve ergen psikiyatrisi alanının kapsamı, toplumsal etkinliği ve gereksinimleri giderek genişlemektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir alan olan çocuk psikiyatri, tüm biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bilim dalları ile de doğrudan etkileşim içerisindedir.

 

Çocuk Psikiyatri Randevu Alma

Çocuk ve ergen psikiyatri bölümümüzden randevu almak için 0850 222 04 94 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Hekimlerimiz