Covid-19’lu Hastalarda Akciğer Embolisi Riski Artıyor

Covid-19’lu Hastalarda Akciğer Embolisi Riski Artıyor11.05.2020

Koronavirüsün vücut üzerindeki etkileri hakkında yapılan çalışmalar arttıkça ortaya yeni bulgular da çıkıyor. Bunlardan birisi de Covid-19 tanısı olan hastalarda akciğerde pıhtı oluşumuna eğilim diğer enfeksiyonlara göre daha sık görülmesinin saptanması. Ölen hastalara yapılan otopsi çalışmalarında hastaların akciğerlerin küçük toplardamarlarında pıhtı oluştuğu saptanmıştır. Bu hastalarda kanın akışkanlığının azaldığını  gösteren maddeler kanda tespit edilebilmektedir. Özellikle hastalığı ağır geçirip solunum sıkıntısı olanlarda, yoğun bakımda yatan hastalarda pıhtı oluşma riski daha fazladır.

Bazı çalışmalarda hastaların %20’sinde akciğerde pıhtı olduğu tespit edilmiştir. Akciğerde oluşan pıhtı ilk hastalıkla beraber ortaya çıkabileceği gibi bazen hastanede yatarken bazen de taburcu olduktan sonra ortaya çıkmaktadır. Hastanemize bu şekilde taburcu olduktan sonra başvuran bir hastaya akciğer embolisi tanısı konuldu. Hastalar hastanede yattıkları süre içerisinde genelde pıhtı gelişmesini azaltan kan sulandırıcı ilaçlar almaktadır. Gerekli görülen bazı hastalara ise taburculuk sonrası genellikle iğne şeklinde cilt altına uygulanan bu ilaçlar, doktorlar tarafından hastaya reçete edilmektedir. Hastalar bu iğneleri ihmal etmeden kullanmalıdır.

COVİD-19’lu bu hastalarda kan sulandırıcı kullanmanın ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Yine bu hastaların tümünün hastaneden çıktıktan sonra hareket etmesi ve bol sıvı alması önemlidir. Aşırı kilosu olan, daha önce akciğer embolisi geçiren, bacakta pıhtı saptanan, kanser öyküsü olanlar çok daha risk altındadır. Eğer kan tükürme, bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı ve nefes darlığında artış, bayılma ve bacakta şişlik ve ağrı olması durumunda akciğerde pıhtı olabileceği akılda tutulmalı ve hemen bir hastaneye başvurmaları yerinde olur. Hastaların bu durumun farkında olması hayati önem arz etmektedir.