Tüm Doktorlarımız

Doç. Dr. Savaş Özsu

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Hastalıkları

Doğum Tarihi:

20.07.1974

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Göğüs Hastalıkları »

Eğitim:

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık) / 2006

 

İlgi Alanları:

 • Bronkoskopi, Endobronşial Ultrasonografi (EBUS)
 • Pulmoner emboli
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Akciğer Kanseri
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (Sarkoidoz, IPF vb.)

 

Deneyim:

 • 2017 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2012 - 2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Doç. Dr.
 • 2008 - 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Yrd. Doç. Dr.
 • 2006 - 2007 Vakfıkebir Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2006 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Araştırma Görevlisi
 • 1999 - 2001 Uzundere Sağlık Ocağı

 

Aldığı Ödüller:

 • Genç Akademisyen Başarı Ödülü / TTD Kongresi / 2013
 • Actelion Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü / 2011
 • Actelion Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü / 2012

 

Kongre ve Sempozyum Konuşmaları:

 1. Pulmoner embolide tanı TTD kongresi. Nisan 2013 Antalya
 2. Pulmoner embolide güncelleme. Göğüs Hastalıklarında Bilgi Güncelleme Toplantısı 30 Eylül 2013 Karabük
 3. Sarkoidoz: Ne Zaman? ve Nasıl Tedavi? tarihinde İnterstisyel Akciğer Hastalıkları kursu,Ocak 2014,Erzurum
 4. PE’de Spesifik Sorunlar,Venöz Tromboembolizm Kursu,15 Şubat 2014,Kayseri
 5. PE’de Spesifik Sorunlar,Venöz Tromboembolizm Kursu,22 Şubat 2014,Elazığ
 6. Kronik Tromboemebolik Pulmoner hipertansiyon , Pulmoner hipertansiyonda güncel gelişmeler kursu. 3 Mayıs 2014 Diyarbakır
 7. PE’de Spesifik Sorunlar Venöz Tromboembolizm Kursu, 10 Mayıs 2014 Van
 8. Trombotik olayların Yönetimi;Akciğer kanserinde palyatif tedavi ve özel durumlar kursu. 31 Mayıs 2014 İstanbul
 9. Pulmoner embolide tanı. Toraks derneği venöz tromboemboli kursu Aralık 2014,Diyarbakır
 10. Kollagen Doku Hastalığı İlişkili İAH.36.TÜSAD kongresi.14-18 Ekim 2014 Çeşme
 11. Tanı, Tedavi ve İzlem Sorunları: Kontrast Kullanılamayan Olgular, HIT, Kanamalı Olgular, Tedavi Altında Emboli, Heparin Direnci,Venöz Tromboembolizm Kursu 21 Aralık 2014,Şanlıurfa'
 12. Diğer tanı yöntemleri / tanı stratejileri.Pulmoner embolide tanı. Toraks Derneği venöz tromboemboli kursu Ocak 2015,Samsun
 13. Pulmoner tromboemboli Toraks Derneği 14. Kış okulu 18-22 Şubat 2015 Antalya
 14. Pulmoner hipertansiyon olguları. TTD kongresi,Nisan 2015 Antalya
 15. Girişimsel işlem yapılacak kronik akciğer hastalığı olan hastada preop hazırlık-İleri Grişimsel Radyoloji Kursu 12-18 Ocak 2015. ANTALYA
 16. Girişimsel işlem yapılan kronik akciğer hastalıklı hastada perop ve postop yaklaşım İleri Grişimsel Radyoloji Kursu 12-18 Ocak 2015 ANTALYA
 17. Granülomatöz akciğer hastalıklarında Klinik ayırıcı tanı .37. Ulusal Kongresi TÜSAD Solunum 2015 bu yıl 17-21 Ekim 2015 Çeşme
 18. Pulmoner embolide tedavi sorunları. Pulmoner embolide tanı ve tedavi kursu. 37. Ulusal Kongresi TÜSAD,17-21 Ekim 2015 Çeşme
 19. İntertisyel akciğer hastalıklarında ayırıcı tanı:olgu sunumu.37. Ulusal Kongresi TÜSAD,17-21 Ekim 2015 Çeşme
 20. Solunum hastalıkları ve/veya hipoksi ile gelişen pulmoner hipertansiyon.TTD Güncel gelişmeler ışığında pulmoner hipertansiyon kursu. 20 Şubat 2016 İstanbul
 21. Yeni Oral Antikogülan mı? Warfarin mi? Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK 16-20 Mart 2016,Antalya
 22. Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Nedenlerine Yaklaşım.Göğüs Hastalıklarında Temel Klinik Sorunlara Yaklaşım Kursu. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 6-9 nisan 2016, ANTALYA
 23. GAH'da epidemiyoloji ve klinik sınıflama 38.TÜSAD kongresi Granülomatöz akciğer hastalıklarına yaklaşım kursu. 15-19 Ekim 2016 Çeşme
 24. Olgular İle GAH'lı Hastaya Yaklaşım. 38.TÜSAD kongresi Gtanülomatöz akciğer hastalıklarına yaklaşım kursu.15-19 Ekim 2016 Çeşme
 25. Hipersensitivite Pnömonileri. İntertisyel akciğer hastalıkları.Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu Aralık 2016,İstanbul
 26. 22-Pulmoner Tromboembolide Sekonder Profilaksi ve Uzun Süreli Takip. Geleneksel Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları,10 Şubat 2017 Trabzon
 27. Olgu konseyi-38.TÜSAD kongresi 15-19 Ekim 2016 Çeşme
 28. Panel oturumu-38.TÜSAD kongresi 15-19 Ekim 2016 Çeşme
 29. PH mı? PAH mı?: Olgu Temelli Bir Tartışma Panelist: 1.Ulusal ADHAD Kongresi, Pulmoner Hipertansiyon 26-29 Mayıs 2016 KIBRIS
 30. Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK 16-20 Mart 2016,Antalya
 31. Kronik tromboemebolik Pulmoner Hipertansiyon. Pulmoner arteryel Hipertansiyon güncelleme toplantısı 23 Ocak 2016 İstanbul
 32. IPAH’da Güncel Tedavi UASK Mart 2017; Antalya 

Seçilmiş Yayınlar:

Ozsu S.Acute pulmonary embolism: mortality prediction by the 2014 European Society of Cardiology risk stratification model. 
Eur Respir J. 2017 Jan 11;49(1).
Ozsu S, Çoşar AM, Aksoy HB, Bülbül Y, Oztuna F, Karahan SC, Ozlu T.Prognostic Value of Uric Acid for Pulmonary Thromboembolism. Respir Care. 2017 Jun 20. pii: respcare.05433. doi: 10.4187/respcare.05433. [Epub ahead of print]
Senturk A, Ozsu S, Duru S, Cakır E, Ulaslı SS, Demirdogen E, Kayhan S, Guzel A, Yakar F, Berk S.Prognostic importance of central thrombus in hemodynamically stable patients with pulmonary embolism. Cardiol J. 2017 Mar 1. doi: 10.5603/CJ.a2017.0021. 
Ozsu S, Erbay M, Durmuş ZG, Ozlu T.Classification of high-risk with cardiac troponin and shock index in normotensive patients with pulmonary embolism. 
J Thromb Thrombolysis. 2017 Feb;43(2):179-183
The Significance of the Relative Lymphocyte Count as an Independent Predictor of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. 
Altunayoglu Cakmak V, Ozsu S, Gulsoy A, Akpinar R, Bulbul Y.
Med Princ Pract. 2016;25(5):455-60.
Turkmen S., Şahin A., Gunaydin M., Sahin S., Menteşe A., Türedi S., et al.,"The Value of Signal Peptide-CUB-EGF Domain-containing Protein-1 (SCUBE1) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism: A Preliminary Study", ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE, vol.22, pp.922-926, 2015
Özsu S., "Prognostic value of red cell distribution width in patients with sarcoidosis.", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.9, pp.34-38, 2015
Özsu S., Bektas H., Abul Y., Özlü T., Örem A., "Value of Cardiac Troponin and sPESI in Treatment of Pulmonary Thromboembolism at Outpatient Setting", LUNG, vol.193, pp.559-565, 2015
Abul Y., Özsu S., Korkmaz A., Bülbül Y., Örem A., Özlü T., "Red cell distribution width: A new predictor for chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism", CHRONIC RESPIRATORY DISEASE, vol.11, pp.73-81, 2014
Özsu S., Özlü T., Senturk A., Ucar E.Y., Kirkil G., Kadioglu E.E., et al., "Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: Results from TUrkey Pulmonary Embolism Group (TUPEG) study", THROMBOSIS RESEARCH, vol.133, pp.1006-1010, 2014 (Group Author(s): TUPEG Study Investigators )
Abul Y., Özsu S., Menteşe A., Durmuş İ., Bektas H., Pehlivanlar M., et al.,"Carbonic Anhydrase IX in the Prediction of Right Ventricular Dysfunction in Patients With Hemodynamically Stable Acute Pulmonary Embolism", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, pp.838-843, 2014
Özsu S., Abul Y., Gunaydin S., Örem A., Özlü T., "Prognostic Value of Red Cell Distribution Width in Patients With Pulmonary Embolism", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, pp.365-370, 2014
Özsu S., Özçelik N., , Özlü T., "Vena cava filter in patients With pulmoner embolism: Long-term results", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.42, 2013
Abul Y., Özsu S., Karakurt S., Ozben B., Durmuş İ., Toprak A., et al., "Prediction of right ventricular dysfunction from radiographic estimates of right descending pulmonary artery in hemodynamically stable pulmonary embolism patients", CARDIOLOGY JOURNAL, vol.20, pp.184-189, 2013
Özsu S., Abul Y., Örem A., Öztuna F., Bülbül Y., Yaman H., et al.,"Predictive value of troponins and simplified pulmonary embolism severity index in patients with normotensive pulmonary embolism", MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE, vol.8, 2013
Özsu S., Abul Y., Menteşe A., Bektas H., Uzun A., Özlü T., et al., "Pentraxin-3: A novel biomarker for discriminating parapneumonic from other exudative effusions", RESPIROLOGY, vol.18, pp.657-662, 2013
Öztuna F., Gozacan H., Kiris G., Esen T., Karaman K., Karahan S.C., et al., "Effect of nasal continuous positive airway pressure on global right ventricular myocardial performance in patients with obstructive sleep apnea syndrome", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, pp.393-399, 2013
Özsu S., Yilmaz I., Bülbül Y., Öztuna F., Özlü T., "ELEVATED TROPONIN T LEVELS IN MASSIVE PULMONARY EMBOLISM WITHOUT AN ABNORMAL D-DIMER LEVEL", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.42, pp.460-461, 2012
Korkmaz A., Özlü T., Özsu S., Kazaz Z., Bülbül Y., "Long-Term Outcomes in Acute Pulmonary Thromboembolism: The Incidence of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension and Associated Risk Factors", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.18, pp.281-288, 2012
Özsu S., Kiriş A., Bülbül Y., Öztuna F., Karaman K., Kutlu M., et al., "Relationship between cardiac troponin-T and right ventricular Tei index in patients with hemodynamically stable pulmonary embolism: an observational study", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.12, pp.659-665, 2012
Öztuna F., Yilmaz I., Gulsoy A., Özsu S., Bülbül Y., Özlü T., "Tracheobronchopathia Osteoplastica with Behcet's Disease: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.1109-1113, 2012
Özsu S., Abul Y., Gulsoy A., Bülbül Y., Yaman S., Özlü T., "Red Cell Distribution Width in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome", LUNG, vol.190, pp.319-326, 2012
Özsu S., Abul Y., Yilmaz I., Ozsu A., Öztuna F., Bülbül Y., et al., "Prognostic significance of PaO2/PaCO2 ratio in normotensive patients with pulmonary embolism", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.6, pp.104-111, 2012
Özsu S., Türk A., Bülbül Y., Kola M., Öztuna F., Özlü T., "Non-Small Cell Lung Cancer Presenting with Unilateral Retinal Detachment: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.813-817, 2012
Özsu S., Öztuna F., Bülbül Y., Topbaş M., Özlü T., Koşucu P., et al., "The role of risk factors in delayed diagnosis of pulmonary embolism", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, pp.26-32, 2011
Özsu S., Gulsoy A., Karahan S.C., Menteşe A., Nuhoğlu İ., Özlü T., "Diagnostic value of pleural effusion ischaemia-modified albumin in patients with cardiac failure", ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY, vol.48, pp.45-50, 2011
Özsu S., Yilmaz G., Yilmaz I., Öztuna F., Bülbül Y., Özlü T., "C-Reactive Protein Alone or Combined With Cardiac Troponin T for Risk Stratification of Respiratory Intensive Care Unit Patients", RESPIRATORY CARE, vol.56, pp.1002-1008, 2011
Yilmaz G., Özsu S., Koksal I., Özlü T., "Suitable empiric antibiotic therapy saves lives in nosocomial pneumonia caused by Stenotrophomonas maltophilia", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.40, pp.99-103, 2010
Karkucak M., Çapkin E., Özsu S., Nuhoğlu İ., Erol M., Yilmaz G., et al.,"An evaluation of the tuberculin skin test for anti TNF alpha prophylaxis in patients with ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis", BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.111, pp.498-501, 2010
Özsu S., Karaman K., Menteşe A., Ozsu A., Karahan S.C., Durmuş İ., et al., "Combined risk stratification with computerized tomography/echocardiography and biomarkers in patients with normotensive pulmonary embolism", THROMBOSIS RESEARCH, vol.126, pp.486-492, 2010
Bülbül Y., Eris B., Örem A., Gulsoy A., Öztuna F., Özlü T., et al., "Pulmonary atelectasis and survival in advanced non-small cell lung carcinoma", UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.115, pp.176-180, 2010
Bülbül Y., Özsu S., Koşucu P., Öztuna F., Özlü T., Topbaş M., "Time Delay between Onset of Symptoms and Diagnosis in Pulmonary Thromboembolism", RESPIRATION, vol.78, pp.36-41, 2009
Tekinbaş C., Erol M.M., Gündüz A., Özsu S., Öztuna F., "An Interesting Cause of Trauma: A Ship's Signal Flare", WILDERNESS MEDICINE, vol.20, pp.391-392, 2009
Öztuna F., Özsu S., Topbaş M., Bülbül Y., Koşucu P., Özlü T., "Meteorological parameters and seasonal variations in pulmonary thromboembolism", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.26, pp.1035-1041, 2008
Tekinbas C., Gunduz A., Turedi S., Erol M.M., Özsu S., "Giant Fibrous Tumor Misdiagnosed as Traumatic Hemothorax", ACTA CHIRURGICA BELGICA, vol.108, pp.771-773, 2008
Özsu S., Erol M., Öztuna F., Ersöz Ş., Kavgaci H., Aksoy H.Z., "Endobronchial metastasis from testicular seminoma.", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, pp.493-495, 2008
Özsu S., Erol M.M., Öztuna F., Ersöz Ş., Kavgaci H., Aksoy H.Z., "Endobronchial metastasis from testicular seminoma", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, pp.493-495, 2008
Tekinbas C., Erol M.M., Özsu S., Cobanoglu U., Kosucu P., "Giant mass due to Castleman's disease causing superior vena cava syndrome", THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, vol.56, pp.303-305, 2008
Özlü T., Celik I., Otuna F., Bülbül Y., Özsu S., "Streptococcus pneumoniae adherence in rats under different degrees and durations of cigarette smoke", RESPIRATION, vol.75, pp.339-344, 2008

 

Sağlık Köşesinden

Bahar Ayları Alerji Ayı Olmasın!

Yavaş yavaş ısınan havaların tadını çıkartırken birden ortaya çıkan bahar alerjisi semptomları çoğu kişinin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Ancak polen...

DEVAMINI OKU

Covid-19’lu Hastalarda Akciğer Embolisi Riski Artıyor

Koronavirüsün vücut üzerindeki etkileri hakkında yapılan çalışmalar arttıkça ortaya yeni bulgular da çıkıyor. Bunlardan birisi de Covid-19...

DEVAMINI OKU

Akciğer Kanserinden Korunma Yolları

Akciğer Kanserinden Korunma Yolları Kanserler; tüm dünyada  ölüme yol açan nedenler içerisinde 2.sırada yer almaktadır. Genel olarak...

DEVAMINI OKU