Doç. Dr. Savaş Özsu

Göğüs Hastalıkları

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık) / 2006

Kurslar / Seminerler

 • Pulmoner embolide tanı TTD kongresi. Antalya / 2013
 • Pulmoner embolide güncelleme. Göğüs Hastalıklarında Bilgi Güncelleme Toplantısı Karabük / 2013 
 • Sarkoidoz: Ne Zaman? ve Nasıl Tedavi? tarihinde İnterstisyel Akciğer Hastalıkları kursu Erzurum / 2014
 • PE’de Spesifik Sorunlar,Venöz Tromboembolizm Kursu Kayseri / 2014
 • PE’de Spesifik Sorunlar,Venöz Tromboembolizm Kursu Elazığ / 2014
 • Kronik Tromboemebolik Pulmoner hipertansiyon , Pulmoner hipertansiyonda güncel gelişmeler kursu. Diyarbakır / 2014 
 • PE’de Spesifik Sorunlar Venöz Tromboembolizm Kursu Van / 2014
 • Trombotik olayların Yönetimi;Akciğer kanserinde palyatif tedavi ve özel durumlar kursu İstanbul / 2014 
 • Pulmoner embolide tanı. Toraks derneği venöz tromboemboli kursu Diyarbakır / 2014
 • Kollagen Doku Hastalığı İlişkili İAH.36.TÜSAD kongresi. Çeşme / 2014
 • Tanı, Tedavi ve İzlem Sorunları: Kontrast Kullanılamayan Olgular, HIT, Kanamalı Olgular, Tedavi Altında Emboli, Heparin Direnci,Venöz Tromboembolizm Kursu Şanlıurfa / 2014
 • Diğer tanı yöntemleri / tanı stratejileri.Pulmoner embolide tanı. Toraks Derneği venöz tromboemboli kursu Samsun / 2015
 • Pulmoner tromboemboli Toraks Derneği 14. Kış okulu Antalya / 2015
 • Pulmoner hipertansiyon olguları. TTD kongresi, Antalya / 2015 
 • Girişimsel işlem yapılacak kronik akciğer hastalığı olan hastada preop hazırlık-İleri Grişimsel Radyoloji Kursu  ANTALYA / 2015
 • Girişimsel işlem yapılan kronik akciğer hastalıklı hastada perop ve postop yaklaşım İleri Grişimsel Radyoloji Kursu ANTALYA / 2015
 • Granülomatöz akciğer hastalıklarında Klinik ayırıcı tanı .37. Ulusal Kongresi TÜSAD Solunum Çeşme / 2015
 • Pulmoner embolide tedavi sorunları. Pulmoner embolide tanı ve tedavi kursu. 37. Ulusal Kongresi TÜSAD Çeşme / 2015
 • İntertisyel akciğer hastalıklarında ayırıcı tanı:olgu sunumu.37. Ulusal Kongresi TÜSAD, Çeşme / 2015
 • Solunum hastalıkları ve/veya hipoksi ile gelişen pulmoner hipertansiyon.TTD Güncel gelişmeler ışığında pulmoner hipertansiyon kursu. İstanbul / 2016 
 • Yeni Oral Antikogülan mı? Warfarin mi? Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK Antalya / 2016
 • Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Nedenlerine Yaklaşım.Göğüs Hastalıklarında Temel Klinik Sorunlara Yaklaşım Kursu. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi ANTALYA / 2016
 • GAH'da epidemiyoloji ve klinik sınıflama 38.TÜSAD kongresi Granülomatöz akciğer hastalıklarına yaklaşım kursu. Çeşme / 2016
 • Olgular İle GAH'lı Hastaya Yaklaşım. 38.TÜSAD kongresi Gtanülomatöz akciğer hastalıklarına yaklaşım kursu. Çeşme / 2016
 • Hipersensitivite Pnömonileri. İntertisyel akciğer hastalıkları.Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu İstanbul / 2016
 • 22-Pulmoner Tromboembolide Sekonder Profilaksi ve Uzun Süreli Takip. Geleneksel Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları Trabzon / 2017
 • Olgu konseyi-38.TÜSAD kongresi Çeşme / 2016
 • Panel oturumu-38.TÜSAD kongresi Çeşme / 2016 
 • PH mı? PAH mı?: Olgu Temelli Bir Tartışma Panelist: 1.Ulusal ADHAD Kongresi, Pulmoner Hipertansiyon KIBRIS / 2016 
 • Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK Antalya / 2016
 • Kronik tromboemebolik Pulmoner Hipertansiyon. Pulmoner arteryel Hipertansiyon güncelleme toplantısı İstanbul / 2016
 • IPAH’da Güncel Tedavi UASK Antalya / 2017
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2017 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2012 - 2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Doç. Dr.
 • 2008 - 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Yrd. Doç. Dr.
 • 2006 - 2007 Vakfıkebir Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2006 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Araştırma Görevlisi
 • 1999 - 2001 Uzundere Sağlık Ocağı

 

 • Ozsu S.Acute pulmonary embolism: mortality prediction by the 2014 European Society of Cardiology risk stratification model.  Eur Respir J. 2017 Jan 11;49(1).
 • Ozsu S, Çoşar AM, Aksoy HB, Bülbül Y, Oztuna F, Karahan SC, Ozlu T.Prognostic Value of Uric Acid for Pulmonary Thromboembolism. Respir Care. 2017 Jun 20. pii: respcare.05433. doi: 10.4187/respcare.05433. [Epub ahead of print]
 • Senturk A, Ozsu S, Duru S, Cakır E, Ulaslı SS, Demirdogen E, Kayhan S, Guzel A, Yakar F, Berk S.Prognostic importance of central thrombus in hemodynamically stable patients with pulmonary embolism. Cardiol J. 2017 Mar 1. doi: 10.5603/CJ.a2017.0021. 
 • Ozsu S, Erbay M, Durmuş ZG, Ozlu T.Classification of high-risk with cardiac troponin and shock index in normotensive patients with pulmonary embolism. J Thromb Thrombolysis. 2017 Feb;43(2):179-183
 • The Significance of the Relative Lymphocyte Count as an Independent Predictor of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome.  Altunayoglu Cakmak V, Ozsu S, Gulsoy A, Akpinar R, Bulbul Y. Med Princ Pract. 2016;25(5):455-60.
 • Turkmen S., Şahin A., Gunaydin M., Sahin S., Menteşe A., Türedi S., et al.,"The Value of Signal Peptide-CUB-EGF Domain-containing Protein-1 (SCUBE1) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism: A Preliminary Study", ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE, vol.22, pp.922-926, 2015
 • Özsu S., "Prognostic value of red cell distribution width in patients with sarcoidosis.", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.9, pp.34-38, 2015
 • Özsu S., Bektas H., Abul Y., Özlü T., Örem A., "Value of Cardiac Troponin and sPESI in Treatment of Pulmonary Thromboembolism at Outpatient Setting", LUNG, vol.193, pp.559-565, 2015
 • Abul Y., Özsu S., Korkmaz A., Bülbül Y., Örem A., Özlü T., "Red cell distribution width: A new predictor for chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism", CHRONIC RESPIRATORY DISEASE, vol.11, pp.73-81, 2014
 • Özsu S., Özlü T., Senturk A., Ucar E.Y., Kirkil G., Kadioglu E.E., et al., "Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: Results from TUrkey Pulmonary Embolism Group (TUPEG) study", THROMBOSIS RESEARCH, vol.133, pp.1006-1010, 2014 (Group Author(s): TUPEG Study Investigators )
 • Abul Y., Özsu S., Menteşe A., Durmuş İ., Bektas H., Pehlivanlar M., et al.,"Carbonic Anhydrase IX in the Prediction of Right Ventricular Dysfunction in Patients With Hemodynamically Stable Acute Pulmonary Embolism", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, pp.838-843, 2014
 • Özsu S., Abul Y., Gunaydin S., Örem A., Özlü T., "Prognostic Value of Red Cell Distribution Width in Patients With Pulmonary Embolism", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, pp.365-370, 2014
 • Özsu S., Özçelik N., , Özlü T., "Vena cava filter in patients With pulmoner embolism: Long-term results", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.42, 2013
 • Abul Y., Özsu S., Karakurt S., Ozben B., Durmuş İ., Toprak A., et al., "Prediction of right ventricular dysfunction from radiographic estimates of right descending pulmonary artery in hemodynamically stable pulmonary embolism patients", CARDIOLOGY JOURNAL, vol.20, pp.184-189, 2013
 • Özsu S., Abul Y., Örem A., Öztuna F., Bülbül Y., Yaman H., et al.,"Predictive value of troponins and simplified pulmonary embolism severity index in patients with normotensive pulmonary embolism", MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE, vol.8, 2013
 • Özsu S., Abul Y., Menteşe A., Bektas H., Uzun A., Özlü T., et al., "Pentraxin-3: A novel biomarker for discriminating parapneumonic from other exudative effusions", RESPIROLOGY, vol.18, pp.657-662, 2013
 • Öztuna F., Gozacan H., Kiris G., Esen T., Karaman K., Karahan S.C., et al., "Effect of nasal continuous positive airway pressure on global right ventricular myocardial performance in patients with obstructive sleep apnea syndrome", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, pp.393-399, 2013
 • Özsu S., Yilmaz I., Bülbül Y., Öztuna F., Özlü T., "ELEVATED TROPONIN T LEVELS IN MASSIVE PULMONARY EMBOLISM WITHOUT AN ABNORMAL D-DIMER LEVEL", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.42, pp.460-461, 2012
 • Korkmaz A., Özlü T., Özsu S., Kazaz Z., Bülbül Y., "Long-Term Outcomes in Acute Pulmonary Thromboembolism: The Incidence of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension and Associated Risk Factors", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.18, pp.281-288, 2012
 • Özsu S., Kiriş A., Bülbül Y., Öztuna F., Karaman K., Kutlu M., et al., "Relationship between cardiac troponin-T and right ventricular Tei index in patients with hemodynamically stable pulmonary embolism: an observational study", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.12, pp.659-665, 2012
 • Öztuna F., Yilmaz I., Gulsoy A., Özsu S., Bülbül Y., Özlü T., "Tracheobronchopathia Osteoplastica with Behcet's Disease: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.1109-1113, 2012
 • Özsu S., Abul Y., Gulsoy A., Bülbül Y., Yaman S., Özlü T., "Red Cell Distribution Width in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome", LUNG, vol.190, pp.319-326, 2012
 • Özsu S., Abul Y., Yilmaz I., Ozsu A., Öztuna F., Bülbül Y., et al., "Prognostic significance of PaO2/PaCO2 ratio in normotensive patients with pulmonary embolism", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.6, pp.104-111, 2012
 • Özsu S., Türk A., Bülbül Y., Kola M., Öztuna F., Özlü T., "Non-Small Cell Lung Cancer Presenting with Unilateral Retinal Detachment: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.813-817, 2012
 • Özsu S., Öztuna F., Bülbül Y., Topbaş M., Özlü T., Koşucu P., et al., "The role of risk factors in delayed diagnosis of pulmonary embolism", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, pp.26-32, 2011
 • Özsu S., Gulsoy A., Karahan S.C., Menteşe A., Nuhoğlu İ., Özlü T., "Diagnostic value of pleural effusion ischaemia-modified albumin in patients with cardiac failure", ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY, vol.48, pp.45-50, 2011
 • Özsu S., Yilmaz G., Yilmaz I., Öztuna F., Bülbül Y., Özlü T., "C-Reactive Protein Alone or Combined With Cardiac Troponin T for Risk Stratification of Respiratory Intensive Care Unit Patients", RESPIRATORY CARE, vol.56, pp.1002-1008, 2011
 • Yilmaz G., Özsu S., Koksal I., Özlü T., "Suitable empiric antibiotic therapy saves lives in nosocomial pneumonia caused by Stenotrophomonas maltophilia", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.40, pp.99-103, 2010
 • Karkucak M., Çapkin E., Özsu S., Nuhoğlu İ., Erol M., Yilmaz G., et al.,"An evaluation of the tuberculin skin test for anti TNF alpha prophylaxis in patients with ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis", BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.111, pp.498-501, 2010
 • Özsu S., Karaman K., Menteşe A., Ozsu A., Karahan S.C., Durmuş İ., et al., "Combined risk stratification with computerized tomography/echocardiography and biomarkers in patients with normotensive pulmonary embolism", THROMBOSIS RESEARCH, vol.126, pp.486-492, 2010 Bülbül Y., Eris B., Örem A., Gulsoy A., Öztuna F., Özlü T., et al., "Pulmonary atelectasis and survival in advanced non-small cell lung carcinoma", UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.115, pp.176-180, 2010
 • Bülbül Y., Özsu S., Koşucu P., Öztuna F., Özlü T., Topbaş M., "Time Delay between Onset of Symptoms and Diagnosis in Pulmonary Thromboembolism", RESPIRATION, vol.78, pp.36-41, 2009
 • Tekinbaş C., Erol M.M., Gündüz A., Özsu S., Öztuna F., "An Interesting Cause of Trauma: A Ship's Signal Flare", WILDERNESS MEDICINE, vol.20, pp.391-392, 2009
 • Öztuna F., Özsu S., Topbaş M., Bülbül Y., Koşucu P., Özlü T., "Meteorological parameters and seasonal variations in pulmonary thromboembolism", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.26, pp.1035-1041, 2008
 • Tekinbas C., Gunduz A., Turedi S., Erol M.M., Özsu S., "Giant Fibrous Tumor Misdiagnosed as Traumatic Hemothorax", ACTA CHIRURGICA BELGICA, vol.108, pp.771-773, 2008
 • Özsu S., Erol M., Öztuna F., Ersöz Ş., Kavgaci H., Aksoy H.Z., "Endobronchial metastasis from testicular seminoma.", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, pp.493-495, 2008
 • Özsu S., Erol M.M., Öztuna F., Ersöz Ş., Kavgaci H., Aksoy H.Z., "Endobronchial metastasis from testicular seminoma", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, pp.493-495, 2008
 • Tekinbas C., Erol M.M., Özsu S., Cobanoglu U., Kosucu P., "Giant mass due to Castleman's disease causing superior vena cava syndrome", THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, vol.56, pp.303-305, 2008
 • Özlü T., Celik I., Otuna F., Bülbül Y., Özsu S., "Streptococcus pneumoniae adherence in rats under different degrees and durations of cigarette smoke", RESPIRATION, vol.75, pp.339-344, 2008

 

 • KOAH
 • Astım
 • Pnömoni
 • Plevral sıvı
 • Kronik öksürük
 • Hemoptizi (kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Verem (tüberküloz)
 • Pulmoner emboli
 • Uyku apnesi
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Solunum yetmezliği
Savaş Özsu
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık) / 2006

Kurslar / Seminerler

 • Pulmoner embolide tanı TTD kongresi. Antalya / 2013
 • Pulmoner embolide güncelleme. Göğüs Hastalıklarında Bilgi Güncelleme Toplantısı Karabük / 2013 
 • Sarkoidoz: Ne Zaman? ve Nasıl Tedavi? tarihinde İnterstisyel Akciğer Hastalıkları kursu Erzurum / 2014
 • PE’de Spesifik Sorunlar,Venöz Tromboembolizm Kursu Kayseri / 2014
 • PE’de Spesifik Sorunlar,Venöz Tromboembolizm Kursu Elazığ / 2014
 • Kronik Tromboemebolik Pulmoner hipertansiyon , Pulmoner hipertansiyonda güncel gelişmeler kursu. Diyarbakır / 2014 
 • PE’de Spesifik Sorunlar Venöz Tromboembolizm Kursu Van / 2014
 • Trombotik olayların Yönetimi;Akciğer kanserinde palyatif tedavi ve özel durumlar kursu İstanbul / 2014 
 • Pulmoner embolide tanı. Toraks derneği venöz tromboemboli kursu Diyarbakır / 2014
 • Kollagen Doku Hastalığı İlişkili İAH.36.TÜSAD kongresi. Çeşme / 2014
 • Tanı, Tedavi ve İzlem Sorunları: Kontrast Kullanılamayan Olgular, HIT, Kanamalı Olgular, Tedavi Altında Emboli, Heparin Direnci,Venöz Tromboembolizm Kursu Şanlıurfa / 2014
 • Diğer tanı yöntemleri / tanı stratejileri.Pulmoner embolide tanı. Toraks Derneği venöz tromboemboli kursu Samsun / 2015
 • Pulmoner tromboemboli Toraks Derneği 14. Kış okulu Antalya / 2015
 • Pulmoner hipertansiyon olguları. TTD kongresi, Antalya / 2015 
 • Girişimsel işlem yapılacak kronik akciğer hastalığı olan hastada preop hazırlık-İleri Grişimsel Radyoloji Kursu  ANTALYA / 2015
 • Girişimsel işlem yapılan kronik akciğer hastalıklı hastada perop ve postop yaklaşım İleri Grişimsel Radyoloji Kursu ANTALYA / 2015
 • Granülomatöz akciğer hastalıklarında Klinik ayırıcı tanı .37. Ulusal Kongresi TÜSAD Solunum Çeşme / 2015
 • Pulmoner embolide tedavi sorunları. Pulmoner embolide tanı ve tedavi kursu. 37. Ulusal Kongresi TÜSAD Çeşme / 2015
 • İntertisyel akciğer hastalıklarında ayırıcı tanı:olgu sunumu.37. Ulusal Kongresi TÜSAD, Çeşme / 2015
 • Solunum hastalıkları ve/veya hipoksi ile gelişen pulmoner hipertansiyon.TTD Güncel gelişmeler ışığında pulmoner hipertansiyon kursu. İstanbul / 2016 
 • Yeni Oral Antikogülan mı? Warfarin mi? Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK Antalya / 2016
 • Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Nedenlerine Yaklaşım.Göğüs Hastalıklarında Temel Klinik Sorunlara Yaklaşım Kursu. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi ANTALYA / 2016
 • GAH'da epidemiyoloji ve klinik sınıflama 38.TÜSAD kongresi Granülomatöz akciğer hastalıklarına yaklaşım kursu. Çeşme / 2016
 • Olgular İle GAH'lı Hastaya Yaklaşım. 38.TÜSAD kongresi Gtanülomatöz akciğer hastalıklarına yaklaşım kursu. Çeşme / 2016
 • Hipersensitivite Pnömonileri. İntertisyel akciğer hastalıkları.Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu İstanbul / 2016
 • 22-Pulmoner Tromboembolide Sekonder Profilaksi ve Uzun Süreli Takip. Geleneksel Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları Trabzon / 2017
 • Olgu konseyi-38.TÜSAD kongresi Çeşme / 2016
 • Panel oturumu-38.TÜSAD kongresi Çeşme / 2016 
 • PH mı? PAH mı?: Olgu Temelli Bir Tartışma Panelist: 1.Ulusal ADHAD Kongresi, Pulmoner Hipertansiyon KIBRIS / 2016 
 • Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK Antalya / 2016
 • Kronik tromboemebolik Pulmoner Hipertansiyon. Pulmoner arteryel Hipertansiyon güncelleme toplantısı İstanbul / 2016
 • IPAH’da Güncel Tedavi UASK Antalya / 2017
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2017 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2012 - 2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Doç. Dr.
 • 2008 - 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Yrd. Doç. Dr.
 • 2006 - 2007 Vakfıkebir Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2006 Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D / Araştırma Görevlisi
 • 1999 - 2001 Uzundere Sağlık Ocağı

 

 • Ozsu S.Acute pulmonary embolism: mortality prediction by the 2014 European Society of Cardiology risk stratification model.  Eur Respir J. 2017 Jan 11;49(1).
 • Ozsu S, Çoşar AM, Aksoy HB, Bülbül Y, Oztuna F, Karahan SC, Ozlu T.Prognostic Value of Uric Acid for Pulmonary Thromboembolism. Respir Care. 2017 Jun 20. pii: respcare.05433. doi: 10.4187/respcare.05433. [Epub ahead of print]
 • Senturk A, Ozsu S, Duru S, Cakır E, Ulaslı SS, Demirdogen E, Kayhan S, Guzel A, Yakar F, Berk S.Prognostic importance of central thrombus in hemodynamically stable patients with pulmonary embolism. Cardiol J. 2017 Mar 1. doi: 10.5603/CJ.a2017.0021. 
 • Ozsu S, Erbay M, Durmuş ZG, Ozlu T.Classification of high-risk with cardiac troponin and shock index in normotensive patients with pulmonary embolism. J Thromb Thrombolysis. 2017 Feb;43(2):179-183
 • The Significance of the Relative Lymphocyte Count as an Independent Predictor of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome.  Altunayoglu Cakmak V, Ozsu S, Gulsoy A, Akpinar R, Bulbul Y. Med Princ Pract. 2016;25(5):455-60.
 • Turkmen S., Şahin A., Gunaydin M., Sahin S., Menteşe A., Türedi S., et al.,"The Value of Signal Peptide-CUB-EGF Domain-containing Protein-1 (SCUBE1) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism: A Preliminary Study", ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE, vol.22, pp.922-926, 2015
 • Özsu S., "Prognostic value of red cell distribution width in patients with sarcoidosis.", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.9, pp.34-38, 2015
 • Özsu S., Bektas H., Abul Y., Özlü T., Örem A., "Value of Cardiac Troponin and sPESI in Treatment of Pulmonary Thromboembolism at Outpatient Setting", LUNG, vol.193, pp.559-565, 2015
 • Abul Y., Özsu S., Korkmaz A., Bülbül Y., Örem A., Özlü T., "Red cell distribution width: A new predictor for chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism", CHRONIC RESPIRATORY DISEASE, vol.11, pp.73-81, 2014
 • Özsu S., Özlü T., Senturk A., Ucar E.Y., Kirkil G., Kadioglu E.E., et al., "Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: Results from TUrkey Pulmonary Embolism Group (TUPEG) study", THROMBOSIS RESEARCH, vol.133, pp.1006-1010, 2014 (Group Author(s): TUPEG Study Investigators )
 • Abul Y., Özsu S., Menteşe A., Durmuş İ., Bektas H., Pehlivanlar M., et al.,"Carbonic Anhydrase IX in the Prediction of Right Ventricular Dysfunction in Patients With Hemodynamically Stable Acute Pulmonary Embolism", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, pp.838-843, 2014
 • Özsu S., Abul Y., Gunaydin S., Örem A., Özlü T., "Prognostic Value of Red Cell Distribution Width in Patients With Pulmonary Embolism", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, pp.365-370, 2014
 • Özsu S., Özçelik N., , Özlü T., "Vena cava filter in patients With pulmoner embolism: Long-term results", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.42, 2013
 • Abul Y., Özsu S., Karakurt S., Ozben B., Durmuş İ., Toprak A., et al., "Prediction of right ventricular dysfunction from radiographic estimates of right descending pulmonary artery in hemodynamically stable pulmonary embolism patients", CARDIOLOGY JOURNAL, vol.20, pp.184-189, 2013
 • Özsu S., Abul Y., Örem A., Öztuna F., Bülbül Y., Yaman H., et al.,"Predictive value of troponins and simplified pulmonary embolism severity index in patients with normotensive pulmonary embolism", MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE, vol.8, 2013
 • Özsu S., Abul Y., Menteşe A., Bektas H., Uzun A., Özlü T., et al., "Pentraxin-3: A novel biomarker for discriminating parapneumonic from other exudative effusions", RESPIROLOGY, vol.18, pp.657-662, 2013
 • Öztuna F., Gozacan H., Kiris G., Esen T., Karaman K., Karahan S.C., et al., "Effect of nasal continuous positive airway pressure on global right ventricular myocardial performance in patients with obstructive sleep apnea syndrome", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, pp.393-399, 2013
 • Özsu S., Yilmaz I., Bülbül Y., Öztuna F., Özlü T., "ELEVATED TROPONIN T LEVELS IN MASSIVE PULMONARY EMBOLISM WITHOUT AN ABNORMAL D-DIMER LEVEL", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.42, pp.460-461, 2012
 • Korkmaz A., Özlü T., Özsu S., Kazaz Z., Bülbül Y., "Long-Term Outcomes in Acute Pulmonary Thromboembolism: The Incidence of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension and Associated Risk Factors", CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.18, pp.281-288, 2012
 • Özsu S., Kiriş A., Bülbül Y., Öztuna F., Karaman K., Kutlu M., et al., "Relationship between cardiac troponin-T and right ventricular Tei index in patients with hemodynamically stable pulmonary embolism: an observational study", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.12, pp.659-665, 2012
 • Öztuna F., Yilmaz I., Gulsoy A., Özsu S., Bülbül Y., Özlü T., "Tracheobronchopathia Osteoplastica with Behcet's Disease: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.1109-1113, 2012
 • Özsu S., Abul Y., Gulsoy A., Bülbül Y., Yaman S., Özlü T., "Red Cell Distribution Width in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome", LUNG, vol.190, pp.319-326, 2012
 • Özsu S., Abul Y., Yilmaz I., Ozsu A., Öztuna F., Bülbül Y., et al., "Prognostic significance of PaO2/PaCO2 ratio in normotensive patients with pulmonary embolism", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.6, pp.104-111, 2012
 • Özsu S., Türk A., Bülbül Y., Kola M., Öztuna F., Özlü T., "Non-Small Cell Lung Cancer Presenting with Unilateral Retinal Detachment: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.813-817, 2012
 • Özsu S., Öztuna F., Bülbül Y., Topbaş M., Özlü T., Koşucu P., et al., "The role of risk factors in delayed diagnosis of pulmonary embolism", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, pp.26-32, 2011
 • Özsu S., Gulsoy A., Karahan S.C., Menteşe A., Nuhoğlu İ., Özlü T., "Diagnostic value of pleural effusion ischaemia-modified albumin in patients with cardiac failure", ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY, vol.48, pp.45-50, 2011
 • Özsu S., Yilmaz G., Yilmaz I., Öztuna F., Bülbül Y., Özlü T., "C-Reactive Protein Alone or Combined With Cardiac Troponin T for Risk Stratification of Respiratory Intensive Care Unit Patients", RESPIRATORY CARE, vol.56, pp.1002-1008, 2011
 • Yilmaz G., Özsu S., Koksal I., Özlü T., "Suitable empiric antibiotic therapy saves lives in nosocomial pneumonia caused by Stenotrophomonas maltophilia", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.40, pp.99-103, 2010
 • Karkucak M., Çapkin E., Özsu S., Nuhoğlu İ., Erol M., Yilmaz G., et al.,"An evaluation of the tuberculin skin test for anti TNF alpha prophylaxis in patients with ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis", BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.111, pp.498-501, 2010
 • Özsu S., Karaman K., Menteşe A., Ozsu A., Karahan S.C., Durmuş İ., et al., "Combined risk stratification with computerized tomography/echocardiography and biomarkers in patients with normotensive pulmonary embolism", THROMBOSIS RESEARCH, vol.126, pp.486-492, 2010 Bülbül Y., Eris B., Örem A., Gulsoy A., Öztuna F., Özlü T., et al., "Pulmonary atelectasis and survival in advanced non-small cell lung carcinoma", UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.115, pp.176-180, 2010
 • Bülbül Y., Özsu S., Koşucu P., Öztuna F., Özlü T., Topbaş M., "Time Delay between Onset of Symptoms and Diagnosis in Pulmonary Thromboembolism", RESPIRATION, vol.78, pp.36-41, 2009
 • Tekinbaş C., Erol M.M., Gündüz A., Özsu S., Öztuna F., "An Interesting Cause of Trauma: A Ship's Signal Flare", WILDERNESS MEDICINE, vol.20, pp.391-392, 2009
 • Öztuna F., Özsu S., Topbaş M., Bülbül Y., Koşucu P., Özlü T., "Meteorological parameters and seasonal variations in pulmonary thromboembolism", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.26, pp.1035-1041, 2008
 • Tekinbas C., Gunduz A., Turedi S., Erol M.M., Özsu S., "Giant Fibrous Tumor Misdiagnosed as Traumatic Hemothorax", ACTA CHIRURGICA BELGICA, vol.108, pp.771-773, 2008
 • Özsu S., Erol M., Öztuna F., Ersöz Ş., Kavgaci H., Aksoy H.Z., "Endobronchial metastasis from testicular seminoma.", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, pp.493-495, 2008
 • Özsu S., Erol M.M., Öztuna F., Ersöz Ş., Kavgaci H., Aksoy H.Z., "Endobronchial metastasis from testicular seminoma", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, pp.493-495, 2008
 • Tekinbas C., Erol M.M., Özsu S., Cobanoglu U., Kosucu P., "Giant mass due to Castleman's disease causing superior vena cava syndrome", THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, vol.56, pp.303-305, 2008
 • Özlü T., Celik I., Otuna F., Bülbül Y., Özsu S., "Streptococcus pneumoniae adherence in rats under different degrees and durations of cigarette smoke", RESPIRATION, vol.75, pp.339-344, 2008

 

 • KOAH
 • Astım
 • Pnömoni
 • Plevral sıvı
 • Kronik öksürük
 • Hemoptizi (kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Verem (tüberküloz)
 • Pulmoner emboli
 • Uyku apnesi
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Solunum yetmezliği