Op. Dr. Zafer Dörtdoğan

Çocuk Cerrahisi

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / 2011
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2011 - 2013 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2006 - 2011 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi
 • 2004 - 2005 Balıkesir K.K.K 6. Bakım Merkez Komutanlığı
 • 2001 - 2004 Sakarya SSK Hastanesi Acil Servisi
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dortdogan Z, “Esophageal Duplication Associated with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula in a Child”, J Pediatr. Otorhinolaryngol. Extra, 2, 202-205 (2007).
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dortdogan Z ve Dereli M, “Congenital Spigelian hernia associated with undescended testis”, World J pediatr. 10.1007/ 12519-011-0313-5 (2011).
 
Inan M, Başaran UN, Aksu B ve Dörtdoğan Z, “Esophageal Bougienage in Patients with Corrosive Esophagitis”, 5th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Edirne, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, Vol. 16 (Suppl 1), 22, Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 2006.
 
Basaran UN, Inan M, Aksu B, Ceylan T, Dereli M ve Dortdogan Z, “Congenital Anterior Diaphragmatic Hernia Could be Considered as a Huge Morgagni Hernia”, 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol. 38 (Suppl 2), 46, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dortdogan Z, ”A life-threatening Problem of Children Seen in Canalis Inguinalis: Incarcerated Hernia”, 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol 38 (Suppl 2), 57, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dortdogan Z, ”Spegelian Hernia with Undescended Testis in a Newborn”, 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol. 38 (Suppl 2), 58, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dortdogan Z ve Dereli M, ”Esophageal duplication cyst with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula” 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol. 38 (Suppl 2), 58, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
İnan M, Başaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dörtdoğan Z, “Çocuklarda Kasıkta Ortaya Çıkan ve Yaşamı Tehdit Eden Bir Sorun: Boğulmuş Fıtık”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24, 132-136 (2007).
 
Dörtdoğan Z, Başaran UN, İnan M, Aksu B, Kanter M, Erboğa M, Ayvaz S, Pul M “Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan tek taraflı üreter obstrüksiyonu oluşturulmuş sıçanlarda nitrik oksitin rolü”, III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa

Zafer Dörtdoğan
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / 2011
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2011 - 2013 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2006 - 2011 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi
 • 2004 - 2005 Balıkesir K.K.K 6. Bakım Merkez Komutanlığı
 • 2001 - 2004 Sakarya SSK Hastanesi Acil Servisi
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dortdogan Z, “Esophageal Duplication Associated with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula in a Child”, J Pediatr. Otorhinolaryngol. Extra, 2, 202-205 (2007).
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dortdogan Z ve Dereli M, “Congenital Spigelian hernia associated with undescended testis”, World J pediatr. 10.1007/ 12519-011-0313-5 (2011).
 
Inan M, Başaran UN, Aksu B ve Dörtdoğan Z, “Esophageal Bougienage in Patients with Corrosive Esophagitis”, 5th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Edirne, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, Vol. 16 (Suppl 1), 22, Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 2006.
 
Basaran UN, Inan M, Aksu B, Ceylan T, Dereli M ve Dortdogan Z, “Congenital Anterior Diaphragmatic Hernia Could be Considered as a Huge Morgagni Hernia”, 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol. 38 (Suppl 2), 46, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dortdogan Z, ”A life-threatening Problem of Children Seen in Canalis Inguinalis: Incarcerated Hernia”, 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol 38 (Suppl 2), 57, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dortdogan Z, ”Spegelian Hernia with Undescended Testis in a Newborn”, 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol. 38 (Suppl 2), 58, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
Inan M, Basaran UN, Aksu B, Dortdogan Z ve Dereli M, ”Esophageal duplication cyst with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula” 7th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol. 38 (Suppl 2), 58, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, 2006.
 
İnan M, Başaran UN, Aksu B, Dereli M ve Dörtdoğan Z, “Çocuklarda Kasıkta Ortaya Çıkan ve Yaşamı Tehdit Eden Bir Sorun: Boğulmuş Fıtık”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24, 132-136 (2007).
 
Dörtdoğan Z, Başaran UN, İnan M, Aksu B, Kanter M, Erboğa M, Ayvaz S, Pul M “Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan tek taraflı üreter obstrüksiyonu oluşturulmuş sıçanlarda nitrik oksitin rolü”, III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa