Uzm. Dr. Erhan Yüksek

Psikiyatri

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2010
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D (Uzmanlık Eğitimi) / 2015

Kurslar / Seminerler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi / 2013
 • Psikanaliz seminerleri, Psike İstanbul / 2011-2012
 • Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı / 2012
 • Şiddet ve agresyon Tedavisinde Psikotrop İlaç Kullanım İlkeleri / 2012
 • Şiddet Davranışı Bilişsel Davranışçı Kurama Göre Yaklaşım / 2012
 • Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Tedavi / 2012
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı / 2016
 • Bilinç Dışı ve Kral Yolu / 2013
 • Bağlanma Kuramı ve Mentalizasyon,TPD / 2012
 • Cinsel İşlev Bozuklukları TPD / 2012
 • Sosyal Zihin, TPD / 2012
 • Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu, TPD / 2011
 • Psikiyatri’de Hipnoterapi, TPD / 2011
 • MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Çalıştayı / 2017
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
 • 2018 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2017 Özel Halıcıoğlu Tıp Merkezi 
 • 2017 Özel Toplum Tıp Merkezi 
 • 2015 - 2017 Şanlıurfa Viranşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi 
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Tabipler Odası

Makaleler:

1. Differential effects of clozapine and risperidone on facial emotion recognition ability in patients with treatment-resistant schizophrenia G Gultekin, Erhan Yuksek, T Kalelioglu, A Bas, T bas, A Duran Journal Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Volume 27, 2017 - Issue 1

2. Facial emotion recognition in psychiatrists and influences of their therapeutic identification on that ability M.Dalkırana, G.Gultekin, Erhan Yüksek,  N.Varsak, H.Gule, M.Emul Comprehensive Psychiatry Volume 69, August 2016, Pages 30-35

3. The Influences of Whole Brain Radiotherapy on Social Cognition and Association with Hippocampal and Frontal Dosimetry Erhan Yuksek, S Eroz, A yassa, D akturk, F Zakirov, F Akcam, M Emul Psychiatric Quarterly December 2015, Volume 86, Issue 4, pp 533–543 

4. Facial emotion recognition in male antisocial personality disorders with or without adult attention deficit hyperactivity disorder.Bagcioglu E, Isikli H, Demirel H, Sahin E, Kandemir E, Dursun P, Erhan Yuksek, Emul M. Compr Psychiatry. 2014 Jul;55(5):1152-6. doi: 10.1016/j.comppsych.2014.02.011. Epub 2014 Feb 26.

5. Psikiyatri Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Erhan Yüksek, AS Kani, V Çeri, M Toprak, E Yıldız, CA Poyraz, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2014;4(1):12-17

6. Psychopathy and facial emotion recognition ability in patients with bipolar affective disorder with or without delinquent behaviors H Demirel, D Yesilbas, Erhan Yuksek, S Aliustaoglu, M Emul. Comprehensive Psychiatry Volume 55, Issue 3, April 2014, Pages 542-546

7. Erişkin Yaşta Cinsel İstismara Uğramış Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalama ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki A Sözen , T Özgür , Ç Elçi  , P Bakır , H Efil , Erhan Yüksek, N cansunar, M Emül Journal Of Mood Disorders ArşivCilt 3, Sayı 2

8. Yaşlı İstismarı Hakkında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeyi, Tutumları ve İlişkili Değişkenler Erhan Yüksek, Y Taylan, G Aydın, S Yaman, M Atasoy, FU Taş, P Gökdogan, S Tümtürk, H Yavuzer, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji;2013;3(2):5-12

9. Psikiyatri Stajını Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri MD Varkal, Erhan Yüksek, ÖF Demirel, N Çağlar, N Eliüşük, P Gökdoğan, EN Özmansur, M Emül Journal Of Mood Disorders Arşiv Cilt 2, Sayı 3

 

Sözel Sunumlar:

1. The views of medical students about psychiatry clerkship education, 48. The National Congress of  Psychiatry S 15, Bursa, 2012

2. Şizofreni Hastalarında EKT Öncesi ve Sonrası Peroksizom Proliferatif Aktivatör(PPAR) Gama Reseptör Aktivitesinin Karşılaştırılması 51. Ulusal psikiyatri kongresi

 

Poster Sunumları:

1. Antidepressant Induced Manic Switch and Hyponatremia in the Elderly, Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı 2012

2. Vitamin D level in schizophrenia and association with metabolic syndrome parameters 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

3. Dream anxiety levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome. 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

4. Case report –Varenicline induces manic shift in a depression patient, 58. Uluslararası Psikiyatri Kongresi

5. Change in facial emotion recognition ability after electrical stimulation of the human amygdala: preliminary results 27th ECNP Congress 18-21 October 2014.Berlin, Germany. (CDE Awards)

6. Bilateral talamik infarkt sonrasında gelişen psikotik özellikli mani olgusu; PB- 142 51. Ulusal psikiyatri kongresi

7. Subjektif unutkanlık ve erken evre alzheimer demansı hastalarında aleksitimik özelliklerin karşılaştırılması PB-066, 51. Ulusal psikiyatri kongresi

8. Assessment of patients with morbid obesity prior to bariatric surgery (sleeve gastrectomy) 28th ECNP Congress 29 August-1 September 2015

9. Presence of fragmented QRS complexes in patients with bipolar disorder; manic episode 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

10. Comprarison of neuropsychological test battery on patients with schizophrenia before and after ECT 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyum

11. Schizophrenia and fragmented QRS 29th ECNP Congress 2016

12. Comparison of the activity of brain-derived neurotrophic factor in patients with schizophrenia before and after electroconvulsive therapy 29th ECNP Congress 2016

13. Can olfactory hallucination be an early sign of manic episodes?: a case report 

14. The lucidity features and dream anxiety level in elderly patients with generalized anxiety disorder 28th ECNP Congress 2015

15. Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ra os as inflamma on markers for Delirium 29th ECNP Congress 2016

 • Depresyon
  • Major depresyon
  • Atipik depresyon
  • Doğum sonrası depresyonu
  • Mevsimsel duygudurum bozukluğu
  • Melankolik özellikli majör depresyon
  • Psikotik özellikli majör depresif bozukluk
  • Katatonik özellikli majör depresif bozukluk
  • Distimik bozukluk
  • Geriatrik depresyon(yaşlı depresyonu)
 • Anksiyete bozukluğu  (kaygı bozukluğu)
  • Panik bozukluğu(panik atak, panik hastalığı, agarofobi, beklenti anksiyetesi)
  • Fobi
  • Kapalı alan fobisi (klostrofobi)
  • Sosyal fobi(sosyal anksiyete)
  • Sınav kaygısı
  • Performans kaygısı
  • Kan ve yaralanma fobisi
  • Gök gürültüsü ve fırtına fobisi
  • Araba kullanma fobisi
  • Yutma fobisi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu
  • Kuşku obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu
  • Cinsel içerikli obsesyonlar
  • Dini içerikli obsesyonlar
  • Simetri/düzen obsesyon ve kompulsiyonları
  • Dokunma Kompulsiyonları
  • Sayma Kompulsiyonları
  • Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları
  • Batıl İtikatlar, Uğurlu, Uğursuz Sayılar ve Renkler ile ilgili sürekli takıntılar
 • Demans (Bunama, Alzheimer)
 • Psikoz (şizofreni)
 • Hezeyanlar
 • Bipolar bozukluk
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • İnsomnia (uyku bozukluğu)
Erhan Yüksek
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2010
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D (Uzmanlık Eğitimi) / 2015

Kurslar / Seminerler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi / 2013
 • Psikanaliz seminerleri, Psike İstanbul / 2011-2012
 • Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı / 2012
 • Şiddet ve agresyon Tedavisinde Psikotrop İlaç Kullanım İlkeleri / 2012
 • Şiddet Davranışı Bilişsel Davranışçı Kurama Göre Yaklaşım / 2012
 • Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Tedavi / 2012
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı / 2016
 • Bilinç Dışı ve Kral Yolu / 2013
 • Bağlanma Kuramı ve Mentalizasyon,TPD / 2012
 • Cinsel İşlev Bozuklukları TPD / 2012
 • Sosyal Zihin, TPD / 2012
 • Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu, TPD / 2011
 • Psikiyatri’de Hipnoterapi, TPD / 2011
 • MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Çalıştayı / 2017
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
 • 2018 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2017 Özel Halıcıoğlu Tıp Merkezi 
 • 2017 Özel Toplum Tıp Merkezi 
 • 2015 - 2017 Şanlıurfa Viranşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi 
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Tabipler Odası

Makaleler:

1. Differential effects of clozapine and risperidone on facial emotion recognition ability in patients with treatment-resistant schizophrenia G Gultekin, Erhan Yuksek, T Kalelioglu, A Bas, T bas, A Duran Journal Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Volume 27, 2017 - Issue 1

2. Facial emotion recognition in psychiatrists and influences of their therapeutic identification on that ability M.Dalkırana, G.Gultekin, Erhan Yüksek,  N.Varsak, H.Gule, M.Emul Comprehensive Psychiatry Volume 69, August 2016, Pages 30-35

3. The Influences of Whole Brain Radiotherapy on Social Cognition and Association with Hippocampal and Frontal Dosimetry Erhan Yuksek, S Eroz, A yassa, D akturk, F Zakirov, F Akcam, M Emul Psychiatric Quarterly December 2015, Volume 86, Issue 4, pp 533–543 

4. Facial emotion recognition in male antisocial personality disorders with or without adult attention deficit hyperactivity disorder.Bagcioglu E, Isikli H, Demirel H, Sahin E, Kandemir E, Dursun P, Erhan Yuksek, Emul M. Compr Psychiatry. 2014 Jul;55(5):1152-6. doi: 10.1016/j.comppsych.2014.02.011. Epub 2014 Feb 26.

5. Psikiyatri Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Erhan Yüksek, AS Kani, V Çeri, M Toprak, E Yıldız, CA Poyraz, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2014;4(1):12-17

6. Psychopathy and facial emotion recognition ability in patients with bipolar affective disorder with or without delinquent behaviors H Demirel, D Yesilbas, Erhan Yuksek, S Aliustaoglu, M Emul. Comprehensive Psychiatry Volume 55, Issue 3, April 2014, Pages 542-546

7. Erişkin Yaşta Cinsel İstismara Uğramış Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalama ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki A Sözen , T Özgür , Ç Elçi  , P Bakır , H Efil , Erhan Yüksek, N cansunar, M Emül Journal Of Mood Disorders ArşivCilt 3, Sayı 2

8. Yaşlı İstismarı Hakkında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeyi, Tutumları ve İlişkili Değişkenler Erhan Yüksek, Y Taylan, G Aydın, S Yaman, M Atasoy, FU Taş, P Gökdogan, S Tümtürk, H Yavuzer, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji;2013;3(2):5-12

9. Psikiyatri Stajını Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri MD Varkal, Erhan Yüksek, ÖF Demirel, N Çağlar, N Eliüşük, P Gökdoğan, EN Özmansur, M Emül Journal Of Mood Disorders Arşiv Cilt 2, Sayı 3

 

Sözel Sunumlar:

1. The views of medical students about psychiatry clerkship education, 48. The National Congress of  Psychiatry S 15, Bursa, 2012

2. Şizofreni Hastalarında EKT Öncesi ve Sonrası Peroksizom Proliferatif Aktivatör(PPAR) Gama Reseptör Aktivitesinin Karşılaştırılması 51. Ulusal psikiyatri kongresi

 

Poster Sunumları:

1. Antidepressant Induced Manic Switch and Hyponatremia in the Elderly, Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı 2012

2. Vitamin D level in schizophrenia and association with metabolic syndrome parameters 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

3. Dream anxiety levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome. 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

4. Case report –Varenicline induces manic shift in a depression patient, 58. Uluslararası Psikiyatri Kongresi

5. Change in facial emotion recognition ability after electrical stimulation of the human amygdala: preliminary results 27th ECNP Congress 18-21 October 2014.Berlin, Germany. (CDE Awards)

6. Bilateral talamik infarkt sonrasında gelişen psikotik özellikli mani olgusu; PB- 142 51. Ulusal psikiyatri kongresi

7. Subjektif unutkanlık ve erken evre alzheimer demansı hastalarında aleksitimik özelliklerin karşılaştırılması PB-066, 51. Ulusal psikiyatri kongresi

8. Assessment of patients with morbid obesity prior to bariatric surgery (sleeve gastrectomy) 28th ECNP Congress 29 August-1 September 2015

9. Presence of fragmented QRS complexes in patients with bipolar disorder; manic episode 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

10. Comprarison of neuropsychological test battery on patients with schizophrenia before and after ECT 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyum

11. Schizophrenia and fragmented QRS 29th ECNP Congress 2016

12. Comparison of the activity of brain-derived neurotrophic factor in patients with schizophrenia before and after electroconvulsive therapy 29th ECNP Congress 2016

13. Can olfactory hallucination be an early sign of manic episodes?: a case report 

14. The lucidity features and dream anxiety level in elderly patients with generalized anxiety disorder 28th ECNP Congress 2015

15. Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ra os as inflamma on markers for Delirium 29th ECNP Congress 2016

 • Depresyon
  • Major depresyon
  • Atipik depresyon
  • Doğum sonrası depresyonu
  • Mevsimsel duygudurum bozukluğu
  • Melankolik özellikli majör depresyon
  • Psikotik özellikli majör depresif bozukluk
  • Katatonik özellikli majör depresif bozukluk
  • Distimik bozukluk
  • Geriatrik depresyon(yaşlı depresyonu)
 • Anksiyete bozukluğu  (kaygı bozukluğu)
  • Panik bozukluğu(panik atak, panik hastalığı, agarofobi, beklenti anksiyetesi)
  • Fobi
  • Kapalı alan fobisi (klostrofobi)
  • Sosyal fobi(sosyal anksiyete)
  • Sınav kaygısı
  • Performans kaygısı
  • Kan ve yaralanma fobisi
  • Gök gürültüsü ve fırtına fobisi
  • Araba kullanma fobisi
  • Yutma fobisi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu
  • Kuşku obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu
  • Cinsel içerikli obsesyonlar
  • Dini içerikli obsesyonlar
  • Simetri/düzen obsesyon ve kompulsiyonları
  • Dokunma Kompulsiyonları
  • Sayma Kompulsiyonları
  • Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları
  • Batıl İtikatlar, Uğurlu, Uğursuz Sayılar ve Renkler ile ilgili sürekli takıntılar
 • Demans (Bunama, Alzheimer)
 • Psikoz (şizofreni)
 • Hezeyanlar
 • Bipolar bozukluk
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • İnsomnia (uyku bozukluğu)