Uzm. Dr. Muhammed Albayati

Çocuk ve Ergen Psikiyatri

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Bağdat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / 2021

Kurslar / Seminerler

 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitim Programı, Eğitimci: Doç. Dr. Vahdet Görmez, Prof. Dr. M.hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği POEM / 2019
 • Psikanaliz seminerleri, Psike İstanbul / 2019- 2020
 • Cinsel İşlev Bozuklukları TPD / 2018
 • MOXO Dikkat Performans Testi Online Uygulayıcı Sertifikasyon Eğitimi / 2021
Yabancı Dil: İngilizce, Arapça, Türkmence
 • 2021- Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2016- 2021 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2015- 2015 Kocaeli Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
 • 2009 – 2013 Irak Sağlık Bakanlığı- Kerkük İl Hastanesi 
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Tabipler Odası

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yazılar: 

A1. Ekinci O, Üstündağ B, Tunali BD, Abdulrazzaq Al-Bayati MB, Demir H, Adak İ. Priapism With Methylphenidate Use in a Preschool- Aged Boy Resolved With Switching to Atomoxetine. Clin Neuropharmacol. 2019 Sep/Oct;42(5):184-185. doi: 10.1097/WNF.0000000000000357. PubMed PMID: 31361667.
 
A2. Bıkmazer A, Kadak MT, Görmez V, Doğan U, Aslankaya ZD, Bakır F, Tarakçıoğlu MC, Kaya İ, Gümüş YY, Esin İS, Karayağmurlu A, Adak İ, Yaylacı F, Güller B, Tanır Y, Koyuncu Z, Serdengeçti N, Ermiş Ç, Kaçmaz GB, Gülşen H, Doğru H, Bayati MA, Üstündağ B, Gökler E, Özyurt G, Baykara B, Ekinci Ö, Başgül ŞS, Görmez A, Emiroğlu Nİ, Türkçapar H, Öztürk M. Parental psychological distress associated with COVID-19 outbreak: A large-scale multicenter survey from Turkey. Int J Soc Psychiatry. 2020 Nov 5;:20764020970240. doi: 10.1177/0020764020970240. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 33148091.
 
B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
B1. 15 Aralık 2018 İstanbul Kağıthane TC. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezinde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite-TUEK2018 Çalıştay ve Kursunda düzenlenen hipotez yarışmasında, hipotez birinciliği.

​​Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve anksiyete bozukluğu  tanısı almış çocuklarda uyku alışkanlıklarının karşılaştırılması ve uykunun yaşam kalitesi ile ilişkisinin incelenmesi. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Özalp Ekinci, 2021 TEZ


B2. Processed Meat Products and Snacks Consumption in ADHD: A case-control study Sumeyye Akin1, Fatih Gultekin1, Ozalp Ekinci2, Arzu Kanik1, Busra Ustundag2, Bilge Didem Tunali2, Mohammad B. Abdulrazzaq Al- Bayati2, (NCI-2020-0390.R1) DEHB’li çocuklarda işlenmiş et ürünleri ve atıştırmalık tüketimi: Vaka kontrol çalışması

Sözel Sunumlar
1) Peer agression in early childhood: Associated medical, psychiatric and familial factors in a clinical sample

Özalp Ekinci, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Muhammed Albayati, İbrahim Adak

Erken çocukluk döneminde akran saldırganlığı: Klinik bir örneklemde ilişkili tıbbi, psikiyatrik ve ailesel faktörler

12. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi & 8.uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakolojisi sempozyumu


2) Processed Meat Products and Snack Food Consumption in ADHD: A case-control study

Sümeyye Akın, Fatih Gültekin, Özalp Ekinci, Arzu Kanık, Büşra Üstündağ, Bilge Didem Tunalı, Mohammad B.Abdulrazzaq Al Bayati̇, Cemre Yaşöz

DEHB'de İşlenmiş Et Ürünleri ve Aperatif Gıda Tüketimi: Bir Vaka Kontrol Çalışması

12. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi & 8.uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakolojisi sempozyumu

Poster Sunumlar


1) Restless Leg Symptoms with Long Acting Methylphenidate in a Boy with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
İbrahim Adak , Muhammed Albayati , Selin İpek Bas, Nazan Ekinci, Cemre Yasoz, Özalp Ekinci

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Erkek Çocukta Uzun Etkili Metilfenidat ile Huzursuz Bacak Belirtileri

12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 8.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2021

 • Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Çocuklarda obsesyon – takıntılar, okb
 • Çocuklarda yeme bozuklukları (yemek yememe, yediğini çıkarma vb.)
 • Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Tik bozukluğu
 • Sınav kaygısı
 • Okul fobileri
 • Çocuklarda depresyon, duygudurum bozuklukları
 • Çocuklarda kaygı bozukluğu ve anksiyete durumu
 • Okula uyum zorlukları
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb.)
 • Çocuklarda konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb.)
 • Çocuklarda öğrenme güçlükleri (Disleksi vb.)
 • Çocuk ve ergenlerde madde kullanımı bozukluğu
Muhammed Albayati
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Bağdat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / 2021

Kurslar / Seminerler

 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitim Programı, Eğitimci: Doç. Dr. Vahdet Görmez, Prof. Dr. M.hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği POEM / 2019
 • Psikanaliz seminerleri, Psike İstanbul / 2019- 2020
 • Cinsel İşlev Bozuklukları TPD / 2018
 • MOXO Dikkat Performans Testi Online Uygulayıcı Sertifikasyon Eğitimi / 2021
Yabancı Dil: İngilizce, Arapça, Türkmence
 • 2021- Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2016- 2021 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2015- 2015 Kocaeli Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
 • 2009 – 2013 Irak Sağlık Bakanlığı- Kerkük İl Hastanesi 
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Tabipler Odası

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yazılar: 

A1. Ekinci O, Üstündağ B, Tunali BD, Abdulrazzaq Al-Bayati MB, Demir H, Adak İ. Priapism With Methylphenidate Use in a Preschool- Aged Boy Resolved With Switching to Atomoxetine. Clin Neuropharmacol. 2019 Sep/Oct;42(5):184-185. doi: 10.1097/WNF.0000000000000357. PubMed PMID: 31361667.
 
A2. Bıkmazer A, Kadak MT, Görmez V, Doğan U, Aslankaya ZD, Bakır F, Tarakçıoğlu MC, Kaya İ, Gümüş YY, Esin İS, Karayağmurlu A, Adak İ, Yaylacı F, Güller B, Tanır Y, Koyuncu Z, Serdengeçti N, Ermiş Ç, Kaçmaz GB, Gülşen H, Doğru H, Bayati MA, Üstündağ B, Gökler E, Özyurt G, Baykara B, Ekinci Ö, Başgül ŞS, Görmez A, Emiroğlu Nİ, Türkçapar H, Öztürk M. Parental psychological distress associated with COVID-19 outbreak: A large-scale multicenter survey from Turkey. Int J Soc Psychiatry. 2020 Nov 5;:20764020970240. doi: 10.1177/0020764020970240. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 33148091.
 
B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
B1. 15 Aralık 2018 İstanbul Kağıthane TC. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezinde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite-TUEK2018 Çalıştay ve Kursunda düzenlenen hipotez yarışmasında, hipotez birinciliği.

​​Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve anksiyete bozukluğu  tanısı almış çocuklarda uyku alışkanlıklarının karşılaştırılması ve uykunun yaşam kalitesi ile ilişkisinin incelenmesi. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Özalp Ekinci, 2021 TEZ


B2. Processed Meat Products and Snacks Consumption in ADHD: A case-control study Sumeyye Akin1, Fatih Gultekin1, Ozalp Ekinci2, Arzu Kanik1, Busra Ustundag2, Bilge Didem Tunali2, Mohammad B. Abdulrazzaq Al- Bayati2, (NCI-2020-0390.R1) DEHB’li çocuklarda işlenmiş et ürünleri ve atıştırmalık tüketimi: Vaka kontrol çalışması

Sözel Sunumlar
1) Peer agression in early childhood: Associated medical, psychiatric and familial factors in a clinical sample

Özalp Ekinci, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Muhammed Albayati, İbrahim Adak

Erken çocukluk döneminde akran saldırganlığı: Klinik bir örneklemde ilişkili tıbbi, psikiyatrik ve ailesel faktörler

12. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi & 8.uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakolojisi sempozyumu


2) Processed Meat Products and Snack Food Consumption in ADHD: A case-control study

Sümeyye Akın, Fatih Gültekin, Özalp Ekinci, Arzu Kanık, Büşra Üstündağ, Bilge Didem Tunalı, Mohammad B.Abdulrazzaq Al Bayati̇, Cemre Yaşöz

DEHB'de İşlenmiş Et Ürünleri ve Aperatif Gıda Tüketimi: Bir Vaka Kontrol Çalışması

12. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi & 8.uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakolojisi sempozyumu

Poster Sunumlar


1) Restless Leg Symptoms with Long Acting Methylphenidate in a Boy with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
İbrahim Adak , Muhammed Albayati , Selin İpek Bas, Nazan Ekinci, Cemre Yasoz, Özalp Ekinci

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Erkek Çocukta Uzun Etkili Metilfenidat ile Huzursuz Bacak Belirtileri

12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 8.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2021

 • Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Çocuklarda obsesyon – takıntılar, okb
 • Çocuklarda yeme bozuklukları (yemek yememe, yediğini çıkarma vb.)
 • Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Tik bozukluğu
 • Sınav kaygısı
 • Okul fobileri
 • Çocuklarda depresyon, duygudurum bozuklukları
 • Çocuklarda kaygı bozukluğu ve anksiyete durumu
 • Okula uyum zorlukları
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb.)
 • Çocuklarda konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb.)
 • Çocuklarda öğrenme güçlükleri (Disleksi vb.)
 • Çocuk ve ergenlerde madde kullanımı bozukluğu