Tüm Doktorlarımız

Uzm. Dr. Nurten Erbilgin

İç Hastalıkları

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

İç Hastalıkları »

Eğitim:

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 1994
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Uzmanlık Eğitimi) / 1998
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığı / 2001
 • Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı / 2006

Deneyim:

 • 2019 - Halen Ümraniye Erdem Hastahanesi
 • 2015 Kolan Interanational Hospital
 • 2014 - 2015 Kadıköy Diyaliz
 • 2013 - 2014 Medistate Hastanesi
 • 2011 - 2013 Universal Çamlıca Hastanesi
 • 2006 - 2011 Üsküdar Devlet Hastanesi
 • 2007 Medical Park Göztepe Hastanesi

 

Seçilmiş Yayınlar:

1. Erbilgin N. Tip 2 Diyabet ve Bozulmuş Açlık Glikozu Olanlarda Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Gama Glutamil Transferaz ve Yüksek Duyarlılıklı C-Reaktif Protein, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2006.
2. Erbilgin N, Eşref MÖ, Engin H, Şendağ D. Normal Sınırlar İçindeki Serum Gama Glutamil Transferaz’ın Bozulmuş Açlık Glukozu Ve Tip 2 Diyabeti Olanlarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri İle İlişkisi, 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2006.
3. Ozer EM, Erbilgin N, Turan C, Guven O. The Assessment of Antithyroid Therapy for Clinical and Cardiac Effects in Endogenous Subclinical Hyperthyroidism, 7th European Congress of Endocrinology in Göteborg, Sweden, 3-7 September 2005.
 
Yurtdışı Çalışmaları
07.1996-10.1996 Gözlemci (Observer), Algemeen Ziekenhuis Middleheim Campus Kinderziekenhuis Antwerpen (Anvers Çocuk Hastanesi), Belçika
 
Diğer Çalışmalar
2002 Vasküler Risk Çalışma Grubu-Yüksek Vasküler Risk Çalışması
 
Sunumlar
02.2005 İç Hastalıkları Kadıköy Toplantıları Sürekli Eğitim Programı, Hodgkin Hastalığı
03.2004 İç Hastalıkları Kadıköy Toplantıları Sürekli Eğitim Programı, Brusellozis olgu sunumu