Yrd. Doç. Dr. Cem Kezer

Üroloji

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) / 2006
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği Uzmanlık Eğitimi / 2012
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2015 - Halen Güneşli Erdem Hastahanesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi SMYO (Yardımcı Doçent)
 • 2014 - 2016 Özel Bağcılar Safa Hastanesi
 • 2012 - 2014 Batman Bölge Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2012 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • European Association of Urology (EAU)
 • Türk Üroloji Derneği (TÜD) 
 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Sünnet Hekimliği Derneği (SHD)
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
A1. Kezer C. “Patients’ life quality during ureterorenoscopy, ureterorenoscopy plus JJ insertion and shock wave lithotripsy in the management of distal ureteral stone: a prospective clinical study.” African Journal of Urology. (2022)28:7 doi.org/10.1186/s12301-022-002769
A2. Kezer C “The Assessment of Reconstructive Urology-Associated Google Search Trends During COVID-19.” Cureus 13(9): e18305. DOI 10.7759/cureus.18305 (2021)
A3. Ciftci F., Benek s., Kezer C. “A Rare Cause of Mechanical Intestinal Obstruction: A Neoplastic Intra-Abdominal Testis” Int Surg 2016;101:167–170.
A4. Tepeler A, Binbay M, Akman T, Erbin A, Kezer C, Silay MS, Yuruk E, Kardas S, Akçay M, Armagan A, Muslumanoglu AY. "Parenchymal thickness: does it have an impact on outcomes of percutaneous nephrolithotomy?" Urol Int. 2013;90(4):405-10
A5. Yazici O, Binbay M, Akman T, Kezer C, Ozgor F, Yuruk E, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Is there a difference in percutaneous nephrolithotomy outcomes among various types of pelvicaliceal system?"World J Urol. 2013 Oct;31(5):1267-72.
A6.  Akman T, Binbay M, Kezer C, Yuruk E, Tekinarslan E, Ozgor F, Sari E, Aslan R, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Factors affecting kidney function and stone recurrence rate after percutaneous nephrolithotomy for staghorn calculi: outcomes of a long-term followup." J Urol. 2012 May;187(5):1656-61.
A7. Akman T, Binbay M, Ozgor F, Ugurlu M, Tekinarslan E, Kezer C, Aslan R, Muslumanoglu AY. "Comparison of percutaneous nephrolithotomy and retrograde flexible nephrolithotripsy for the management of 2-4 cm stones: a matched-pair analysis." BJU Int. 2012 May;109(9):1384-9.
A8. Tepeler A, Ozkuvanci U, Kezer C, Muslumanoglu AY. "A rare anomaly of testicular descend: transverse testicular ectopia and review of the literature." J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011 Dec;21(10):987-9.
A9. Akman T, Binbay M, Akcay M, Tekinarslan E, Kezer C, Ozgor F, Seyrek M, Muslumanoglu AY. "Variables that influence operative time during percutaneous nephrolithotomy: an analysis of 1897 cases." J Endourol. 2011 Aug;25(8):1269-73.
A10. Binbay M, Akman T, Ozgor F, Yazici O, Sari E, Erbin A, Kezer C, Sarilar O, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Does pelvicaliceal system anatomy affect success of percutaneous nephrolithotomy?" Urology. 2011 Oct;78(4):733-7.
A11. Akman T, Binbay M, Tekinarslan E, Ozkuvanci U, Kezer C, Erbin A, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Outcomes of percutaneous nephrolithotomy in patients with solitary kidneys: a single-center experience." Urology. 2011 Aug;78(2):272-6.
 
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 
B1. M. Binbay, T. Akman, C. Kezer, A. Erbin, F. Özgör, Y. Berberoğlu, A.Y. Müslümanoğlu, M. Seyrek.  "IS THERE A DIFFERENCE IN PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY OUTCOMES AMONG VARIOUS TYPES OF PELVICALICIEAL SYSTEM?" Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 543.
B2. T. Akman, M. Binbay, E. Tekinarslan, C. Kezer, Y. Berberoglu, M. Baykal "OUTCOMES OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY TREATMENT IN PATIENTS WITH SOLITARY KIDNEY: A SINGLE CENTER EXPERIENCE". Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 660.
B3. T. Akman, M. Binbay, Y. Berberoglu, M. Baykal, C. Kezer, A.Y. Muslumanoglu. "IS LENGTH OF HOSPITALIZATION AFTER PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY PREDICTABLE? OUTCOMES OF UNIVARIATE AND MULTIVARIATE ANALYSES".Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 542-543.
B4. T. Akman, M. Binbay, F. Ozgor, M. Ugurlu, E. Tekinarslan, C. Kezer, R. Aslan, M. Baykal, A.Y. Muslumanoglu. "COMPARISON OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY AND RETROGRADE FLEXIBLE NEPHROLITHOTRIPSY FOR THE MANAGEMENT OF 2-4 CM STONES: A MATCHED-PAIR ANALYSIS" Abstracts of EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 11th Central European Meeting (CEM),European Urology Supplements, Volume 10, Issue 9, October 2011, Page 590.
B5. T. Akman, M. Binbay, M. Akcay, E. Tekinarslan, C. Kezer, F. Ozgor, M. Seyrek, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu. "VARIABLES INFLUENCING OPERATIVE TIME DURING PCNL: AN ANALYSIS OF 1897 CASES." Abstracts of EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 11th Central European Meeting (CEM),European Urology Supplements, Volume 10, Issue 9, October 2011, Page 590.
B6. T. Akman, M. Binbay, E. Yuruk, E. Sari, M. Sevrek, C. Kezer, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu."TUBELESS PROCEDURE IS MOST IMPORTANT FACTOR IN REDUCING LENGTH OF HOSPITALIZATION AFTER PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: RESULTS OF UNIVARIABLE AND MULTIVARIABLE MODELS". Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 660.
B7. Tepeler A., Binbay M., Kaba M., Kezer C., Yuruk E., Tefekli A.H., Muslumanoglu A.Y. "FORGOTTEN INDWELLING URINARY STENTS: UNEXPECTED HARMFULL RESULTS OF A BENEFICAL PROCEDURE" Abstracts of the EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting 2007;2(6):75,Antalya, Turkey.                                                                              
B8. Yuruk E., Binbay M., Tepeler A., Kezer C., Tefekli A.H., Muslumanoglu A.Y. "PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN PATIENTS AGED 70 AND OLDER". Abstracts of the EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting 2007;2(6):126,Antalya, Turkey.
B9. Binbay M., Kezer C., Yazıcı O., Sekerel L., Berberoglu Y., Muslumanoglu A.Y. "THE DEVELOPMENT OF STEINSTRASSE AFTER EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL): IS A PREDICTABLE COMPLICATION?". Abstract of 26th World Congress of Endourology & SWL, November 2008; page 156, Shanghai, P.R. China. Abstract of 24th Annual EAU Congress, 17-21 March 2009, Stockholm, Sweden
 
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
D1.  Ercan KAZAN, Cem KEZER, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN, Rahmi ASLAN, Mustafa Cengiz ZAMAN. “Pediatrik hastalarda üreter taşı tedavisinde üreterorenoskopi sonuçlarımız”. International Journal of Clinical Research (Mart 2014)
D2. Cem KEZER, Rahmi ASLAN, Ercan KAZAN, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN. "Bir taşra devlet hastanesinde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanabilirliği". Yeni Üroloji Dergisi (Şubat 2014)
D3. Ercan Kazan, Cem Kezer, Alaaddin Akay, Seyfettin Orgen, Rahmi Aslan, Mustafa Cengiz Zaman. “Perifer Devlet Hastanesinde Mini-Perkutan Nefrolitotomi Uygulanabilirligi: Deneyimlerimiz "Balikesir Health Sciences Journal" (Ocak 2014)
D4. Ercan Kazan, Cem Kezer, Alaaddin Akay, Seyfettin ÖRGEN, Mustafa ZAMAN, Yunus GÖGER, Akın Amasyalı (2014). Pediatrik hasta grubunda perkütan sistolitotripsi: sistoskopik direk görüş ile perkütan suprapubik giriş deneyimimiz. Thecystoscope.
D5. Murat Binbay,Tolga Akman,   Cem Kezer,   Mehmet Kaba,   Yalçın Berberoğlu,   Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Lokal ileri evre prostat kanserinde laparoskopik radikal prostatektomi: İlk sonuçlarımız" Turkish J Urology 2011; 37: 14-19.
D6. Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Ünsal Özkuvancı, Serkan Aslan, Mustafa Diker, Gafur Doğdu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu". Haseki Tıp Dergisi 2007;45 (4):225-228.
D7. Ünsal Özkuvancı, Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Erhan Sarı, Erdem Tekinarslan, Mehmet Kaba, Yalçın Berberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma." Haseki Tıp Dergisi 2007;45 (12):122-126.
D8. Faruk Özgör, Yalçın Berberoğlu, Tolga Akman, Murat Binbay, Cem Kezer, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri-Derleme".Haseki Tıp Dergisi 2012;50 (1):1-5.
D9. Murat Binbay, Cem Kezer. "Üst Üriner Sistem Taş Hastalığında Tedavi Seçenekleri" Günümüzde Hipokrat Dergisi 2008;17 (182):127-131.
 
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 
E1.  Cem Kezer, Tolga Akman, Faruk Özgör, Ahmet Halis, Ömer Sarılar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. Sözlü Sunum SS-56 “Koraliform böbrek taşında uyguladığımız tedavi modaliteleri: Taşsızlığa giden yolda hangisi daha masum?” (Treatment modalities we apply in coraliform kidney stones: Which one is more innocent on the road to stone-free?)           30. Ulusal Üroloji Kongresi, 2021, Antalya, Türkiye
E2.  Cem Kezer, Faruk Özgör. Sözlü Sunum SS-38 “Covid 19 Pandemisinde YouTube Videoları Böbrek Taşı ile ilgili Güvenilir Bir Bilgi Kaynağı Olabilir mi?” (Can YouTube Videos Be a Reliable Source of Information About Kidney Stones During the COVID-19 Pandemic?)      30. Ulusal Üroloji Kongresi, 2021, Antalya, Türkiye
E3. Cem Kezer. Sözlü Sunum “Distal Üreter Taşlarında ESWL ve URS etkinliğinin karşilaştırılması” 11. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, 2021, Sakarya, Türkiye.
E4. Tolga Akman, Murat Binbay, Erdem Tekinaslan, Ünsal Özkuvancı, Cem Kezer, Akif Erbin, Yalçın Berberoğlu, Ahmet yaser Müslümanoğlu. "Soliter Böbrekli Hastalarda Perkutan Nefrolitotomi Sonuçlarımız: Tek Merkez Tecrübesi" 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E5. Murat Binbay, Cem Kezer, Tolga Akman, Mehmet Kaba, Faruk Özgör, Yalçın Berberoğlu, Ünsal Özkuvancı, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Lokal İleri Evre Prostat Kanseri Hastalara Yapılan Açık ve Laparoskopik Radikal Prostatektomilerin Karşılaştırmalı Sonuçları." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E6. Murat Binbay, Tolga Akman, Faruk Özgör, Akif Erbin, Cem Kezer, Ünsal Özkuvancı, Yalçın Berberoğlu,  Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Pelvikalisiyel Sistem Anatomisinin Perkutan Nefrolitotomi Başarısına Etkisi." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E7. Murat Binbay, Cem Kezer, Tolga Akman, Akif Erbin, Faruk Özgör,  Ünsal Özkuvancı, Yalçın Berberoğlu,  Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Çeşitli Pelvikalisiyel Sistem Tiplerinin Perkutan Nefrolitotomi Sonuçları Arasında fark Var Mı?". 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E8. Murat Binbay, Tolga Akman, Faruk Özgör, İbrahim mesut Uğurlu, Cem Kezer, Yalçın Berberoğlu,  Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Transperitoneal Desenden Teknikle Laparoskopik Radikal Prostatektomi-Video sunumu." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E9. Murat Binbay, Tolga Akman, Akif Erbin, Cem Kezer, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Ektopik Böbrekli Bir Hastada Transperitoneal Laparoskopik Yardımlı Tüpsüz Perkutan Nefrolitotomi ve Perkutan Sistolitotomi-Video Sunumu." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E10. Murat Binbay, Cem Kezer, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ahmet Tefekli. "İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozisin Cerrahi Tedavisinde Laparoskopik Üreterolizis: İlk Sonuçlarımız." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E11. Murat Binbay, Cem Kezer, Abdulkadir Tepeler, Akif Erbin, Yalçın Beberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ahmet Tefekli. "Transperitoneal Laparoskopik Üreterolizis-video sunumu." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E12. Murat Binbay, Akif Erbin, Cem Kezer, Tolga Akman, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ahmet Tefekli. "Dijital Fleksibl Üreterorenoskopi-Video sunumu." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E13. Ayhan Karaköse, Ahmet Tefekli, Muzaffer Akçay, Cem Kezer, Sabahattin Aydın, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Feokromasitoma Tedavisinde Laparoskopik Sürrenalektomi." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E14. Ahmet Tefekli, Emrah Yürük, Murat Binbay, Muzaffer Akçay, Cem Kezer, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Obez Hastalarda Laparoskopik Radikal Prostatektomi." 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.
E15. Cem Kezer, Ahmet Tefekli, Murat Binbay, Muzaffer Akçay, Erhan Sarı, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde (cT3) Laparoskopik Radikal Prostatektomi: İlk Deneyimlerimiz." 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.
E16. Murat Binbay, Cem Kezer, Rahmi Aslan, Kadir Tepeler, Levent Deniz Şekerel, Yalçın Berberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Beden Dış Şok Dalga Tedavisi Sonrası Taş Yolu gelişimi: Öngörülebilen bir komplikasyon mu?" 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.
E17. Yalçın Berberoğlu, Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Emrah Yürük, Ömer Sarılar, Murat Binbay, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Perkutan Nefrolitotomide Postoperatif Antibiyotik: Klinik Gözlem ve Sonuçlarımız." 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep, Türkiye.
E18. Yalçın Berberoğlu, Emrah Yürük, Cem Kezer, Ömer Sarılar, Abdulkadir Tepeler, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Tek Doz 3g Fosfomisin Profilaksisinin Sistoskopi Spnrası Enfeksiyon Oranlarına Etkisi." 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep, Türkiye.
E19. Yalçın Berberoğlu, Emrah Yürük, Ömer Sarılar, Cem Kezer,  Abdulkadir Tepeler, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Öncesi Florokinolon Grubu Antibiyotik Kullanımının Enfeksiyon Oranlarına Etkisi." 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep, Türkiye.
 • Böbrek ve idrar yolları taşları
 • Kısırlık tedavisi (erkek infertilitesi)
 • Erişkin ve çocuklarda testis kanseri, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, kistleri ve enfeksiyonları
 • Kapalı (TUR) ve açık prostat ameliyatları
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • İdrar kaçırmanın (stress incontinans) medikal ve cerrahi tedavisi
 • Erişkin ve çocuklarda üreter taşı, üreter kanserleri / darlıkları ve üreter enfeksiyonları
Cem Kezer
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) / 2006
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği Uzmanlık Eğitimi / 2012
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2015 - Halen Güneşli Erdem Hastahanesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi SMYO (Yardımcı Doçent)
 • 2014 - 2016 Özel Bağcılar Safa Hastanesi
 • 2012 - 2014 Batman Bölge Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2012 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • European Association of Urology (EAU)
 • Türk Üroloji Derneği (TÜD) 
 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Sünnet Hekimliği Derneği (SHD)
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
A1. Kezer C. “Patients’ life quality during ureterorenoscopy, ureterorenoscopy plus JJ insertion and shock wave lithotripsy in the management of distal ureteral stone: a prospective clinical study.” African Journal of Urology. (2022)28:7 doi.org/10.1186/s12301-022-002769
A2. Kezer C “The Assessment of Reconstructive Urology-Associated Google Search Trends During COVID-19.” Cureus 13(9): e18305. DOI 10.7759/cureus.18305 (2021)
A3. Ciftci F., Benek s., Kezer C. “A Rare Cause of Mechanical Intestinal Obstruction: A Neoplastic Intra-Abdominal Testis” Int Surg 2016;101:167–170.
A4. Tepeler A, Binbay M, Akman T, Erbin A, Kezer C, Silay MS, Yuruk E, Kardas S, Akçay M, Armagan A, Muslumanoglu AY. "Parenchymal thickness: does it have an impact on outcomes of percutaneous nephrolithotomy?" Urol Int. 2013;90(4):405-10
A5. Yazici O, Binbay M, Akman T, Kezer C, Ozgor F, Yuruk E, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Is there a difference in percutaneous nephrolithotomy outcomes among various types of pelvicaliceal system?"World J Urol. 2013 Oct;31(5):1267-72.
A6.  Akman T, Binbay M, Kezer C, Yuruk E, Tekinarslan E, Ozgor F, Sari E, Aslan R, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Factors affecting kidney function and stone recurrence rate after percutaneous nephrolithotomy for staghorn calculi: outcomes of a long-term followup." J Urol. 2012 May;187(5):1656-61.
A7. Akman T, Binbay M, Ozgor F, Ugurlu M, Tekinarslan E, Kezer C, Aslan R, Muslumanoglu AY. "Comparison of percutaneous nephrolithotomy and retrograde flexible nephrolithotripsy for the management of 2-4 cm stones: a matched-pair analysis." BJU Int. 2012 May;109(9):1384-9.
A8. Tepeler A, Ozkuvanci U, Kezer C, Muslumanoglu AY. "A rare anomaly of testicular descend: transverse testicular ectopia and review of the literature." J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011 Dec;21(10):987-9.
A9. Akman T, Binbay M, Akcay M, Tekinarslan E, Kezer C, Ozgor F, Seyrek M, Muslumanoglu AY. "Variables that influence operative time during percutaneous nephrolithotomy: an analysis of 1897 cases." J Endourol. 2011 Aug;25(8):1269-73.
A10. Binbay M, Akman T, Ozgor F, Yazici O, Sari E, Erbin A, Kezer C, Sarilar O, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Does pelvicaliceal system anatomy affect success of percutaneous nephrolithotomy?" Urology. 2011 Oct;78(4):733-7.
A11. Akman T, Binbay M, Tekinarslan E, Ozkuvanci U, Kezer C, Erbin A, Berberoglu Y, Muslumanoglu AY. "Outcomes of percutaneous nephrolithotomy in patients with solitary kidneys: a single-center experience." Urology. 2011 Aug;78(2):272-6.
 
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 
B1. M. Binbay, T. Akman, C. Kezer, A. Erbin, F. Özgör, Y. Berberoğlu, A.Y. Müslümanoğlu, M. Seyrek.  "IS THERE A DIFFERENCE IN PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY OUTCOMES AMONG VARIOUS TYPES OF PELVICALICIEAL SYSTEM?" Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 543.
B2. T. Akman, M. Binbay, E. Tekinarslan, C. Kezer, Y. Berberoglu, M. Baykal "OUTCOMES OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY TREATMENT IN PATIENTS WITH SOLITARY KIDNEY: A SINGLE CENTER EXPERIENCE". Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 660.
B3. T. Akman, M. Binbay, Y. Berberoglu, M. Baykal, C. Kezer, A.Y. Muslumanoglu. "IS LENGTH OF HOSPITALIZATION AFTER PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY PREDICTABLE? OUTCOMES OF UNIVARIATE AND MULTIVARIATE ANALYSES".Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 542-543.
B4. T. Akman, M. Binbay, F. Ozgor, M. Ugurlu, E. Tekinarslan, C. Kezer, R. Aslan, M. Baykal, A.Y. Muslumanoglu. "COMPARISON OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY AND RETROGRADE FLEXIBLE NEPHROLITHOTRIPSY FOR THE MANAGEMENT OF 2-4 CM STONES: A MATCHED-PAIR ANALYSIS" Abstracts of EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 11th Central European Meeting (CEM),European Urology Supplements, Volume 10, Issue 9, October 2011, Page 590.
B5. T. Akman, M. Binbay, M. Akcay, E. Tekinarslan, C. Kezer, F. Ozgor, M. Seyrek, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu. "VARIABLES INFLUENCING OPERATIVE TIME DURING PCNL: AN ANALYSIS OF 1897 CASES." Abstracts of EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 11th Central European Meeting (CEM),European Urology Supplements, Volume 10, Issue 9, October 2011, Page 590.
B6. T. Akman, M. Binbay, E. Yuruk, E. Sari, M. Sevrek, C. Kezer, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu."TUBELESS PROCEDURE IS MOST IMPORTANT FACTOR IN REDUCING LENGTH OF HOSPITALIZATION AFTER PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: RESULTS OF UNIVARIABLE AND MULTIVARIABLE MODELS". Abstracts of EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM), EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), and EAU 10th Central European Meeting (CEM), European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 660.
B7. Tepeler A., Binbay M., Kaba M., Kezer C., Yuruk E., Tefekli A.H., Muslumanoglu A.Y. "FORGOTTEN INDWELLING URINARY STENTS: UNEXPECTED HARMFULL RESULTS OF A BENEFICAL PROCEDURE" Abstracts of the EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting 2007;2(6):75,Antalya, Turkey.                                                                              
B8. Yuruk E., Binbay M., Tepeler A., Kezer C., Tefekli A.H., Muslumanoglu A.Y. "PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN PATIENTS AGED 70 AND OLDER". Abstracts of the EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting 2007;2(6):126,Antalya, Turkey.
B9. Binbay M., Kezer C., Yazıcı O., Sekerel L., Berberoglu Y., Muslumanoglu A.Y. "THE DEVELOPMENT OF STEINSTRASSE AFTER EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL): IS A PREDICTABLE COMPLICATION?". Abstract of 26th World Congress of Endourology & SWL, November 2008; page 156, Shanghai, P.R. China. Abstract of 24th Annual EAU Congress, 17-21 March 2009, Stockholm, Sweden
 
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
D1.  Ercan KAZAN, Cem KEZER, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN, Rahmi ASLAN, Mustafa Cengiz ZAMAN. “Pediatrik hastalarda üreter taşı tedavisinde üreterorenoskopi sonuçlarımız”. International Journal of Clinical Research (Mart 2014)
D2. Cem KEZER, Rahmi ASLAN, Ercan KAZAN, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN. "Bir taşra devlet hastanesinde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanabilirliği". Yeni Üroloji Dergisi (Şubat 2014)
D3. Ercan Kazan, Cem Kezer, Alaaddin Akay, Seyfettin Orgen, Rahmi Aslan, Mustafa Cengiz Zaman. “Perifer Devlet Hastanesinde Mini-Perkutan Nefrolitotomi Uygulanabilirligi: Deneyimlerimiz "Balikesir Health Sciences Journal" (Ocak 2014)
D4. Ercan Kazan, Cem Kezer, Alaaddin Akay, Seyfettin ÖRGEN, Mustafa ZAMAN, Yunus GÖGER, Akın Amasyalı (2014). Pediatrik hasta grubunda perkütan sistolitotripsi: sistoskopik direk görüş ile perkütan suprapubik giriş deneyimimiz. Thecystoscope.
D5. Murat Binbay,Tolga Akman,   Cem Kezer,   Mehmet Kaba,   Yalçın Berberoğlu,   Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Lokal ileri evre prostat kanserinde laparoskopik radikal prostatektomi: İlk sonuçlarımız" Turkish J Urology 2011; 37: 14-19.
D6. Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Ünsal Özkuvancı, Serkan Aslan, Mustafa Diker, Gafur Doğdu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu". Haseki Tıp Dergisi 2007;45 (4):225-228.
D7. Ünsal Özkuvancı, Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Erhan Sarı, Erdem Tekinarslan, Mehmet Kaba, Yalçın Berberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma." Haseki Tıp Dergisi 2007;45 (12):122-126.
D8. Faruk Özgör, Yalçın Berberoğlu, Tolga Akman, Murat Binbay, Cem Kezer, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri-Derleme".Haseki Tıp Dergisi 2012;50 (1):1-5.
D9. Murat Binbay, Cem Kezer. "Üst Üriner Sistem Taş Hastalığında Tedavi Seçenekleri" Günümüzde Hipokrat Dergisi 2008;17 (182):127-131.
 
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 
E1.  Cem Kezer, Tolga Akman, Faruk Özgör, Ahmet Halis, Ömer Sarılar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. Sözlü Sunum SS-56 “Koraliform böbrek taşında uyguladığımız tedavi modaliteleri: Taşsızlığa giden yolda hangisi daha masum?” (Treatment modalities we apply in coraliform kidney stones: Which one is more innocent on the road to stone-free?)           30. Ulusal Üroloji Kongresi, 2021, Antalya, Türkiye
E2.  Cem Kezer, Faruk Özgör. Sözlü Sunum SS-38 “Covid 19 Pandemisinde YouTube Videoları Böbrek Taşı ile ilgili Güvenilir Bir Bilgi Kaynağı Olabilir mi?” (Can YouTube Videos Be a Reliable Source of Information About Kidney Stones During the COVID-19 Pandemic?)      30. Ulusal Üroloji Kongresi, 2021, Antalya, Türkiye
E3. Cem Kezer. Sözlü Sunum “Distal Üreter Taşlarında ESWL ve URS etkinliğinin karşilaştırılması” 11. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, 2021, Sakarya, Türkiye.
E4. Tolga Akman, Murat Binbay, Erdem Tekinaslan, Ünsal Özkuvancı, Cem Kezer, Akif Erbin, Yalçın Berberoğlu, Ahmet yaser Müslümanoğlu. "Soliter Böbrekli Hastalarda Perkutan Nefrolitotomi Sonuçlarımız: Tek Merkez Tecrübesi" 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E5. Murat Binbay, Cem Kezer, Tolga Akman, Mehmet Kaba, Faruk Özgör, Yalçın Berberoğlu, Ünsal Özkuvancı, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Lokal İleri Evre Prostat Kanseri Hastalara Yapılan Açık ve Laparoskopik Radikal Prostatektomilerin Karşılaştırmalı Sonuçları." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E6. Murat Binbay, Tolga Akman, Faruk Özgör, Akif Erbin, Cem Kezer, Ünsal Özkuvancı, Yalçın Berberoğlu,  Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Pelvikalisiyel Sistem Anatomisinin Perkutan Nefrolitotomi Başarısına Etkisi." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E7. Murat Binbay, Cem Kezer, Tolga Akman, Akif Erbin, Faruk Özgör,  Ünsal Özkuvancı, Yalçın Berberoğlu,  Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Çeşitli Pelvikalisiyel Sistem Tiplerinin Perkutan Nefrolitotomi Sonuçları Arasında fark Var Mı?". 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E8. Murat Binbay, Tolga Akman, Faruk Özgör, İbrahim mesut Uğurlu, Cem Kezer, Yalçın Berberoğlu,  Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Transperitoneal Desenden Teknikle Laparoskopik Radikal Prostatektomi-Video sunumu." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E9. Murat Binbay, Tolga Akman, Akif Erbin, Cem Kezer, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Ektopik Böbrekli Bir Hastada Transperitoneal Laparoskopik Yardımlı Tüpsüz Perkutan Nefrolitotomi ve Perkutan Sistolitotomi-Video Sunumu." 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye.
E10. Murat Binbay, Cem Kezer, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ahmet Tefekli. "İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozisin Cerrahi Tedavisinde Laparoskopik Üreterolizis: İlk Sonuçlarımız." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E11. Murat Binbay, Cem Kezer, Abdulkadir Tepeler, Akif Erbin, Yalçın Beberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ahmet Tefekli. "Transperitoneal Laparoskopik Üreterolizis-video sunumu." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E12. Murat Binbay, Akif Erbin, Cem Kezer, Tolga Akman, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ahmet Tefekli. "Dijital Fleksibl Üreterorenoskopi-Video sunumu." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E13. Ayhan Karaköse, Ahmet Tefekli, Muzaffer Akçay, Cem Kezer, Sabahattin Aydın, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Feokromasitoma Tedavisinde Laparoskopik Sürrenalektomi." 8. Ulusal Endoüroloji ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye.
E14. Ahmet Tefekli, Emrah Yürük, Murat Binbay, Muzaffer Akçay, Cem Kezer, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Obez Hastalarda Laparoskopik Radikal Prostatektomi." 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.
E15. Cem Kezer, Ahmet Tefekli, Murat Binbay, Muzaffer Akçay, Erhan Sarı, Murat Baykal, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde (cT3) Laparoskopik Radikal Prostatektomi: İlk Deneyimlerimiz." 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.
E16. Murat Binbay, Cem Kezer, Rahmi Aslan, Kadir Tepeler, Levent Deniz Şekerel, Yalçın Berberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Beden Dış Şok Dalga Tedavisi Sonrası Taş Yolu gelişimi: Öngörülebilen bir komplikasyon mu?" 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.
E17. Yalçın Berberoğlu, Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Emrah Yürük, Ömer Sarılar, Murat Binbay, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Perkutan Nefrolitotomide Postoperatif Antibiyotik: Klinik Gözlem ve Sonuçlarımız." 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep, Türkiye.
E18. Yalçın Berberoğlu, Emrah Yürük, Cem Kezer, Ömer Sarılar, Abdulkadir Tepeler, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Tek Doz 3g Fosfomisin Profilaksisinin Sistoskopi Spnrası Enfeksiyon Oranlarına Etkisi." 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep, Türkiye.
E19. Yalçın Berberoğlu, Emrah Yürük, Ömer Sarılar, Cem Kezer,  Abdulkadir Tepeler, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. "Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Öncesi Florokinolon Grubu Antibiyotik Kullanımının Enfeksiyon Oranlarına Etkisi." 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep, Türkiye.
 • Böbrek ve idrar yolları taşları
 • Kısırlık tedavisi (erkek infertilitesi)
 • Erişkin ve çocuklarda testis kanseri, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, kistleri ve enfeksiyonları
 • Kapalı (TUR) ve açık prostat ameliyatları
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • İdrar kaçırmanın (stress incontinans) medikal ve cerrahi tedavisi
 • Erişkin ve çocuklarda üreter taşı, üreter kanserleri / darlıkları ve üreter enfeksiyonları