Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Gastroenteroloji ve Hepatoloji; sindirim sistemi (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak, pankreas ve safra kesesi) ve karaciğer hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kliniğimizde, ağıza acı su gelmesi, göğüs kemiği altında yanma ve ağrı, yutma problemleri,  mide ağrısı, şişkinlik, dışkılama problemleri(ishal ve kabızlık), karın ağrısı gibi şikayetler ile başvuran hastalarımızın tanı ve tedavileri uzman hekimlerimizce yapılmaktadır. Ayrıca Hepatit B, Hepatit C ve kronik Karaciğer hastalıkları (Siroz) tanı, tedavi ve takipleri de Gastroenteroloji ve Hepatoloji kliniklerimizde gerçekleşmektedir.

Gastroenteroloji Kliniğimiz bünyesinde hizmet veren Endoskopi Ünitelerimiz, hasta rahatı ve konforunu en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla oldukça geniş ve ferah bir alan olarak tasarlanmıştır.

Endoskopi ünitemizde sindirim sistemi hastalıklarına yönelik tanısal ve tedavi edici endoskopik işlemler; uzman hekimler ve tecrübeli hemşireler ile anestezi eşliğinde, güncel tıbbi donanımlar ile yapılmaktadır.

+Hastahanemizde endoskopi çekimlerinde zararlı maddeler içeren anestezi ilaçları kullanılmamaktadır. İşlemlerinizi güvenle yaptırabilirsiniz.


Hastanemizde Yapılan Üst ve Alt Sindirim Sistemine Ait Tanısal İşlemler

Gastroskopi

Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Kolonoskopi

Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla kalın bağırsakların ve ince bağırsakların son kısmının (Terminal Ileum) incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Duodenoskopi

Duodenoskop adı verilen yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan ve safra yollarını değerlendirmeye yarayan görüntülme yöntemidir.

 

Hastanemizde Yapılan Üst ve Alt Sindirim Sistemine Ait Tedavi Edici İşlemler

 • Özofagus(yemek borusu) darlıklarına stent koyma
 • Özofagus darlıklarını balon ile genişletme
 • Özofagus varislerine bant ligasyonu (portal hipertansiyon-karaciğer sirozu tanılarında)
 • Kanayan özofagus varislerine ve özofagus ülserlerine skleroterapi
 • Özofagustan yabancı cisim çıkarma
 • Mide ve oniki parmak barsağı  ülser kanamalarına skleroterapi
 • Mide ve oniki parmak barsağı ülser kanamalarına klip atılması
 • Mide ve oniki parmakbarsağı ülser kanamalarına elektrokoagülasyon (heater probe)
 • Mideden yabancı cisim çıkarılması
 • Mide çıkış (pylor) darlıklarının balon ile genişletilmesi
 • Mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik gastrostomi-PEG)
 • İnce bağırsaklara beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik jejenostomi-PEJ)
 • Nazojejunal beslenme tüpü takılması
 • Mide poliplerinin çıkarılması (gastrik polipektomi)
 • Kolon darlıklarının dilatasyonu ve stent yerleştirilmesi
 • Kolon poliplerinin çıkarılması (kolonoskopik polipektomi)
 • Mukozektomiler
 • 24 saat özofageal pH metre                      
 • Özofageal manometri   

 

Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıklarına Ait Tanısal ve Tedavi Edici İşlemler

 • Biliyer (safra yolları) taş ekstraksiyonu (çıkarılması)
 • Biliyer darlıkların balon ile genişletilmesi
 • Biliyer darlıklara stent konulması
 • Karaciğer biyopsisi
 • Abdominal parasentez

Hekimlerimiz