Sağlıklı Bir Kalp İçin Öneriler

Sağlıklı Bir Kalp İçin Öneriler12.04.2021

12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası

Kalp ve damar hastalıkları, erişkin nüfusta bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında en sık ölüm ve sakatlığa yol açan hastalık grubudur. Ülkemizin de dâhil olduğu gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde toplam ölümlerin %40'ına yakını kalp ve damar hastalıkları neticesinde gerçekleşmektir. Bu bağlamda kalp ve damar hastalıklarının risk faktörlerini bilmek gerekir. İlerleyen yaşla birlikte kalp hastalıkları riskinin artmaktadır. 

Özellikle sigara, obezite, diyabet hastalığı, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, aşırı alkol tüketimi hastalığın hem oluşma riskini artırmakta hem de ortaya çıkan kalp damar hastalığının ciddiyetini artırmaktadır. Bunların yanı sıra yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme, stresli yaşam, kanda kolesterol yüksekliği kalp damar hastalıklarına yol açan etmenlerdendir. 

Ailede erken yaşta kalp ve damar hastalığı olan bir yakınımızın olması da ayrıca genetik olarak kalp ve damar hastalıklarına olan yatkınlığımızı artırmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları erişkin erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektektedir. Ancak son yıllarda kadın nüfusta da hem sıklığı artmakta hem de eskiye nazaran daha ciddiye alınması gereken vakalarla karşılaşmaktayız. Bu bağlamda özellike ailede kalp hastası olan, obez, diyabetik veya hipertansiyonu olan erişkinlerin yıllık olarak kalp muayenesi olmalarını, belli aralarla kan şeker ve kolesterol düzeylerini kontrol ettirmelerini öneriyoruz. Ek olarak sigara kullanımın bırakılması, sağlıklı beslenme rejimlerinin uygulanması, düzenli egzersiz yapmak da koruyucu kalp sağlığı açısından çok önemlidir.