Gebelikte Ortaya Çıkan Karın Ağrılarına Dikkat!

Gebelikte Ortaya Çıkan Karın Ağrılarına Dikkat!19.06.2017

Gebelikte cerrahiye neden olan akut karın vakalarının başında yer alan akut apandisitin tanı ve tedavisinde gecikmeler kötü sonuçlara neden olabilir.

Akut apandisit gebelikte cerrahiye neden olan akut vakalarının başında yer alır. Klasik  olarak  gebeliklerin  1/1500- 1/ 6000'inde görülür. Vakaların 1/3'ine gebeliklerin ilk 3 ayında, 1/4'ine ise  son 3 ay içinde rastlanır. Hastalıkta patofizyolojik olarak apandiks lümeni tıkanır , gerilir, gecikilen olgularda ise apandiks patlar. Muhteviyat batına yayılır, ki bu ölümcül olabilir. Gebe olmayan  akut apandisit  olgularında  göbek çevresinde başlayan karın ağrısı bulantı, kusma , iştahsızlıkla beraber olabilir. Karın ağrısı giderek artan tarzda, bazen kramp şeklindedir. Ağrı daha sonra giderek sağ kasık bölgesinde daha çok hissedilir ve sonra bütün karna yayılır. Gebelikte ise büyüyen rahimden dolayı apandiks yer değiştirir. Özellikle 2. ve son 3 aylık dönemde ağrı sağda ama yukarılarda hissedilir. Gebeliğin normal sayılacak ilk aylarındaki bulantı, kusma şikayetleri kafa karıştırabilir. Bununla beraber sonraki aylarda karın ağrısı ile beraber bulantı, kusma şüphe uyandırmalıdır. Hastaların fizik muayenelerinde  tamamına yakın bir kısmında karında hassasiyet mevcuttur. Ateş 38 derece civarında olabilir. Kan sayımında ise gebeliğin normal seyrinde de akyuvarlarda artış olduğundan, sadece nötrofil denen komponentin artışı daha anlamlı olur. Akut apandisit dış gebelik, yumurtalık kisti, safra kesesi hastalığı, basit gastroenterit , plasentanın erken ayrılması, böbrek taşı, barsak kanseri, pankreatit, barsak tıkanıklığı, endometriosis ve bunun gibi pekçok hastalıkla karışıklık yaratabilir. Tanı çok zorlaşabilir. Akut apandisit sanılarak ameliyata alınan vakaların % 25'inde neden olarak başka bir sorun ortaya çıkabilmektedir. Tek tedavi seçeneği cerrahidir. Genellikle açık cerrahi uygulanır. Son yıllarda gebelerde de kapalı cerrahi ( laporoskopik cerrahi ) ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Tedavinin geciktiği vakalarda iltihabın yayılmasına bağlı ciddi tablolar gelişebilir. Geç kalınmayan olgularda fetal kayıp % 3-5 iken, geç kalınan vakalarda bu oran % 35'lere çıkmaktadır. Gecikilen vakalarda perforasyon oluşmuşsa anne ölümü % 4 civarında olabilmektedir. Akut apandisitte geç kalmak felakete neden olabileceğinden agresif yaklaşmak daha akıllıca bir yoldur.

Cerrahide Anne ve Bebek Birlikte Düşünülmelidir

Tedavi çoğunlukla cerrahi olmakla beraber, bazı vakalarda tamamen medikal tedaviye yönelmek gerekir. Gebelerde tüm organ sistemlerinde meydana gelen değişikliklerden dolayı teşhis zor olabilir. Bazı tanı yöntemleri teratojenik olabileceğinden gebeye tatbik edilemez.Tanı ve tedavi anne ve bebek beraber düşünülerek yapılmak zorundadır.