Girişimsel Radyoloji Uygulamaları

Girişimsel Radyoloji Uygulamaları

Damar kaynaklı iyileşmeyen yaralarda, Girişimsel Radyolojik İşlemlerle tedavi...

Diyabet hastalarında periferik arter hastalıkları sık görülmektedir. Arterlerde ortaya çıkan stenoz ve oklüzyonlar zamanla iyileşmeyen yaralar oluşmasına neden olmaktadır. Bu yaralar uzun süre bakım gerektirmektedir. Ek olarak hiperbarik oksijen ve ozon tedavileri uygulanmakta ancak kan akımı istenen düzeyde olmadığından tam iyileşme gerçekleşmemektedir.

Anjiografi incelemeleri ile arteryel yapılardaki patolojik durumların varlığı ortaya konmakta ve girişimsel radyolojik yöntemler kullanılarak (balon anjioplasti, stentleme, trombektomi işlemleri) distale kan akımı arttılabilmektedir. Bu işlemler ana vasküler yapılara yapılabildiği gibi diz altı damalarlara da uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Hastanemizde uygulanan Grişimsel Radyolojik İşlemler, Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Fırat tarafından uygulanmaktadır.

04.07.2013