Tüm Doktorlarımız

Yrd. Doç. Dr. Sibel Ayvaz

Psikiyatri

Doğum Tarihi:

05.08.1971

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Psikiyatri »

Eğitim:

 • KTÜ Tıp Fakültesi / 1994
 • KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD / 2005
 • Bilişsel - Kognitif Terapi Eğitimi / 2005
 • EMDR Tekniği Eğitimi / 2012

Deneyim:

 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2008 - 2012 Sivas Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2008 Trabzon Tıp Merkezi
 • 1996 - 2000 Trabzon AÇSAP Merkezi
 • 1994 - 1996 Trabzon Maçka Sağlık Ocağı

Mesleki Üyelikler:

 • Türk Tabipleri Birliğ
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Psikiyatri Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. S. Ayvaz, C. Hocaoğlu, A. Tiryaki, İ. Ak. Türk Psikiyatri Dergisi
 
Boğulma fobisi olan bir olgu. S. Ayvaz, K. Sayar, İ. Ak, İbni Sina Tıp Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 Ekim 2002
 
Bipolas bozukluğu hastalarında mevsimsellik. K. Sayar, S. Ayvaz, İ. Ak, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2002
 
Servikal travma sonrası değişen bir yaşam öyküsü. Ç. Hocaoğlu, Ü. Kalelioğlu, S. Ayvaz, A. Kaya. Sendrom Dergisi Cilt 14. Sayı 10, Kasım 2002