Yrd. Doç. Dr. Sibel Ayvaz

Psikiyatri

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • KTÜ Tıp Fakültesi / 1994
 • KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD / 2005
 • Bilişsel - Kognitif Terapi Eğitimi / 2005
 • EMDR Tekniği Eğitimi / 2012
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2008 - 2012 Sivas Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2008 Trabzon Tıp Merkezi
 • 1996 - 2000 Trabzon AÇSAP Merkezi
 • 1994 - 1996 Trabzon Maçka Sağlık Ocağı
 • Türk Tabipleri Birliğ
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Psikiyatri Derneği
 • Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. S. Ayvaz, C. Hocaoğlu, A. Tiryaki, İ. Ak. Türk Psikiyatri Dergisi
 • Boğulma fobisi olan bir olgu. S. Ayvaz, K. Sayar, İ. Ak, İbni Sina Tıp Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 Ekim 2002
 • Bipolas bozukluğu hastalarında mevsimsellik. K. Sayar, S. Ayvaz, İ. Ak, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2002
 • Servikal travma sonrası değişen bir yaşam öyküsü. Ç. Hocaoğlu, Ü. Kalelioğlu, S. Ayvaz, A. Kaya. Sendrom Dergisi Cilt 14. Sayı 10, Kasım 2002
 • Bireysel psikoterapi
 • Psikolojik değerlendirmeler
 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Kişilik bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile sorunları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Anksiyete bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Sınav stresi
 • Sosyal fobi
 • Uyum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
Sibel Ayvaz
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • KTÜ Tıp Fakültesi / 1994
 • KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD / 2005
 • Bilişsel - Kognitif Terapi Eğitimi / 2005
 • EMDR Tekniği Eğitimi / 2012
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2008 - 2012 Sivas Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2008 Trabzon Tıp Merkezi
 • 1996 - 2000 Trabzon AÇSAP Merkezi
 • 1994 - 1996 Trabzon Maçka Sağlık Ocağı
 • Türk Tabipleri Birliğ
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Psikiyatri Derneği
 • Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. S. Ayvaz, C. Hocaoğlu, A. Tiryaki, İ. Ak. Türk Psikiyatri Dergisi
 • Boğulma fobisi olan bir olgu. S. Ayvaz, K. Sayar, İ. Ak, İbni Sina Tıp Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 Ekim 2002
 • Bipolas bozukluğu hastalarında mevsimsellik. K. Sayar, S. Ayvaz, İ. Ak, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2002
 • Servikal travma sonrası değişen bir yaşam öyküsü. Ç. Hocaoğlu, Ü. Kalelioğlu, S. Ayvaz, A. Kaya. Sendrom Dergisi Cilt 14. Sayı 10, Kasım 2002
 • Bireysel psikoterapi
 • Psikolojik değerlendirmeler
 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Kişilik bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile sorunları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Anksiyete bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Sınav stresi
 • Sosyal fobi
 • Uyum bozuklukları
 • Tik bozuklukları