Psikiyatri

Psikiyatri

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Psikiyatri, insan psikolojisini inceleyerek, ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren tıbbi uzmanlık dalıdır. Psikiyatri kliniklerinde, uzman klinik psikologlar ve çocuk-erişkin psikiyatristlerden oluşan bir kadro hizmet vermektedir.

Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Hastalıkların sebepleri genetik yatkınlık, beden sağlığının kötü olması, sosyal çevre ve yetişme tarzıdır.

Psikiyatrik hastalıkların tanısı, öncelikli olarak psikiyatrik görüşme ile tanı destekleme amacıyla da laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak konulmaktadır. Psikiyatride tedavi, ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemlerinden yararlanılarak yapılmaktadır.

Psikiyatri bölümümüze danışma amaçlı olarak başvuran sağlıklı bireyler de, psikolojik sorunları nedeni ile yardım almak isteyen hastalarımız da çağdaş psikiyatrinin, insanı biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak gören yaklaşımı ile değerlendirilmektedir.

 

Psikiyatri Merkezi

Kliniğimizde ayaktan başvuran hastaların değerlendirilmesinde uluslararası tanı ve sınıflandırma yöntemlerine uyulmaktadır.  Hastanemizde mevcut geniş laboratuvar olanakları ve MR başta olmak üzere görüntüleme yöntemleri ve EEG çekimi Psikiyatri Kliniği'nde değerlendirilen hastalarımızın tanısını koymada, tedavilerini planlamada ve izlenmeleri sırasında usulüne uygun olarak kullanılmaktadır. Gerekli olduğunda doğru tanı konulmasını sağlamak üzere ve hastaların tedavilerinden gördükleri yararı arttırmak amacıyla özgün psikiyatrik ölçekler uygulanmaktadır.

 

Psikiyatri Bölümümüzde Danışmanlık Verdiğimiz Konular

 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Kişilik bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile sorunları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Anksiyete bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Sınav stresi
 • Sosyal fobi
 • Uyum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
 • Çocuk ve aile danışmanlığı (Alt ıslatma, parmak emme, kardeş kıskançlığı…)
 • Ergen danışmanlığı (Sınav kaygısı, okul başarısızlığı, mesleki rehberlik…)

 

Psikiyatri Merkezimizde Kullanılan Yöntemler

 • Bireysel psikoterapi
 • Psikolojik değerlendirmeler
 • Kişilik testleri, çocuklar için zeka testleri ve gelişimsel testler (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE)
 • Oyun terapisi

 

Psikiyatrik Hastalıkların Tedavi Süreci

Psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesi kişilerin ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlar.  Tedaviye başlamak için önce hastanın şikayetleri dinlenir, gerekli görülürse kan tahlilleri ve MR gibi tanı koyma tetkiklerinden faydalanılır. Çıkan sonuca göre tedaviye başlanılır. Hastanın tedaviye açık olması ve kendinde bir problem olduğunu düşünüp, bunu değiştirmek istemesi süreyi kısaltmaktadır.

 

SIK SORULAN SORULAR

Psikiyatrist Nedir? Ne İş Yapar?

6 yıllık tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra, 4 yıl da psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alan hekimlere psikiyatrist ya da psikiyatri uzmanı denir. Psikiyatri uzmanları, zihinsel, duygusal ve davranışsal becerilerde görülen bozukluklar üzerinde çalışmaktadırlar. Hastaları muayene etmek ve takiplerini yapmak, duygu durum bozuklukları ve bağımlılıklar hakkında tanı ve tedavi işlemlerinin yapılması psikiyatri uzmanlarının görevleri arasında yer alır.

Psikiyatr ve Psikolog Arasındaki Fark Nedir?

Bu iki meslek grubunun tanımını yapacak olursak şöyle diyebiliriz: Psikiyatrist, ruh ve sinir hastalıklarının teşhisini koyan ve tedaviyi uygulayan uzman doktordur. Psikolog ise bireyin zihin ve davranışlarını bilimsel yöntemlere dayanarak sistematik bir biçimde inceleyen kişidir. Psikiyatri bölümü bir tıp branşıdır. Psikoloji ise üniversitelerde Fen-Edebiyat fakültelerinde yer alan bir bölümdür. Psikiyatrist olmak için tıp fakültesi bitirdikten sonra uzmanlık eğitimi de almak gerekirken, psikolog olmak içinse lisans mezunu olmak gereklidir. Fakat terapi yapmak ya da bir alanda uzmanlık yapmak için sadece lisans diploması yeterli değildir, hangi alanda çalışmak isteniyorsa o alana uygun olarak yüksek lisans yapılması gerekir. Psikiyatristler teşhis koyma, ilaç yazma ve terapi yetkilerine sahipken, sadece hastanede ve klinik ortamda çalışan klinik psikologlar teşhis koyabilir ve terapi yoluyla tedavi edebilir. Psikologlar ilaç tedavisi gerekli görüldüğü takdirde kişiyi psikiyatriste yönlendirirler; çünkü psikiyatrik ilaçları yazma yetkisi sadece psikiyatri uzmanlarına aittir.

Künt Duygulanım Nedir?

Duygulanım, dışardan veya içerden gelen uyaranlara karşı, duygusal tepkiler verebilmek ve bu tepkilerin dışardan da fark edilmesidir. Künt duygulanım ya da duygusal künt ise duyguların dışarıya yansıtılmasında ileri derecede azalma ve kısıtlı yansıtma demektir. Hiçbir hastalık olmadan ortaya çıkabileceği gibi şizofreni gibi bazı hastalıkların belirtilerinden biri de olabilir.  

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Anksiyete bozukluğu, diğer adıyla kaygı bozukluğu psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar ve durumlar sebebiyle endişe ve kaygı duymak son derece normaldir. Ancak bu duygular hissedilmeye başlandıktan uzun süre sonra da devam ediyorsa hastalıktan söz edilmeye başlanabilir.

Anksiyete bozukluğu yaşayan kişi, duygularını kontrol etmekte zorlandığı için zamanla sosyal hayatı da olumsuz etkilenmeye başlar. Bu sebeple çok vakit kaybetmeden bir uzmana danışmalı ve tedavi olmalıdır.

Anksiyete bozukluğunun çeşitleri:

 • Yaygın anksiyete / kaygı bozukluğu
 • Panik bozukluğu
 • Özel fobiler
 • Agorafobi
 • Sosyal anksiyete bozukluğu
 • Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Anksiyete Belirtileri Nelerdir?

Anksiyetenin belirtileri şöyle sıralanabilir:

 • Aniden hissedilen yoğun endişe ve korku
 • Nefes darlığı, ağız kuruluğu
 • Başına kötü bir şey gelecekmiş gibi hissetmek
 • Kalp atışlarının hızlanması
 • Aşırı terleme
 • Odaklanamama
 • Uykusuzluk
 • Mide bozukluğu

Panik Atak Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Herkes bazı dönemlerde ve durumlarda endişe veya panik yaşayabilir. Bu belirli bir tehlikeye karşı verilen doğal bir tepkidir. Ortada bir tehlike veya sebep yokken aniden ve düzenli olarak hissedilen yoğun korku ve endişe panik atak bozukluğuna işaret eder. Panik atak, anksiyete bozukluğunun bir çeşididir. Atak esnasında kişide göğüs ağrısı, ter boşalması ve kalp atışında hızlanma gibi belirtiler görülebilir.

Panik bozukluk ise birden ortaya çıkan ve tekrarlayan panik ataklar sebebiyle kişide oluşan yoğun kaygı ve bu sayede hayata düzgün bir şekilde devam edememe durumudur.

Depresyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Depresyon, uzun süreli devam eden üzüntü ve mutsuzluk halinin hissedildiği bir duygu durum bozukluğudur. Diğer bir deyişle majör depresif bozukluk veya klinik depresyondur. Kısa süreli hissedilen keyifsizlik hali depresyon değildir. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar.

Depresyonda olan kişinin davranışları, hissettikleri ve düşünceleri de bu durumdan olumsuz etkilenir.  Kişiye günlük normal aktivitelerini yapmak bile zor gelebilir ve bazen hayat yaşamaya değmez gibi hissedebilir. Genellikle 20’li yaşlarda ortaya çıkan depresyon, erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir. Depresyon ilaçla, terapiyle ya da her iki yöntemin aynı anda kullanılmasıyla tedavi edilebilen bir sorundur.

Depresyonun belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Sürekli üzgün ve değersiz hissetmek
 • Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı
 • Aşırı yeme veya iştahsızlık
 • Uyku düzensizlikleri
 • Sürekli yorgunluk
 • Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık
 • Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu
 • İntihar eğilimi

Sosyal Fobi Nedir?

Kaygı bozukluğunun bir çeşidi olan sosyal fobi, toplum tarafından beğenilmeme ve dışlanma korkusuyla diğer insanlarla iletişim kurmada zorluk çekmeye ve sosyal ortamlardan kaçınmaya sebep olmaktadır. Toplumda yaygın olarak görülür. Sosyal fobi gündelik hayatı olumsuz etkileyerek pek çok sıkıntıya sebep olabilir.

Sosyal fobinin görülme sebebi daha çok genetik temellidir. Ailede sosyal fobi rahatsızlığından muzdarip kişiler varsa diğer bireylerde de görülebilir. Tedavide psikoterapinin yanında ilaç kullanımı da gerekli olabilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif ve kompulsif bozukluk, kısaca OKB, kişinin tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsolduğu ve buna bağlı olarak da geliştirdiği kompulsiyon adı verilen davranışlar edinmesidir. Bu kompulsiyon dediğimiz davranışlar zamanla bir çeşit ritüele dönmektedir. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma, bu yolla da anksiyeteden kurtulmak amacı taşımaktadır. Bunlar bir süre anksiyeteyi durdurabilir ancak obsesif düşünceler tekrar akla geldiğinde aynı süreç bir daha yaşanacaktır. OKB’li birey kendi kendine iyileşemez, mutlaka uzman desteği almalı ve tedavi olmalıdır.

OKB, beyindeki fazla aktiveden dolayı olabileceği gibi bireyin geçmişinde yaşadığı travmatik bir olay sebebiyle de oluşabilir.

Şizofreni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

 Şizofreni, bireyin gerçeklik algısını yitirmesine sebep olan, beynin olağan düşünmesini zorlaştıran ve bu nedenlerden dolayı davranışlarıyla duygularını kontrol altında tutmasını engelleyen bir psikiyatrik hastalıktır. Şizofreni belirtileri göstermeye başladığında kişinin kendi durumunun farkında olması, mantıklı karar vermesi mümkün değildir. Hastalık çoğu zaman yavaş ilerler, erken teşhis ve tedavi olursa ciddi komplikasyonlar gelişmeden kontrol altına alınabilir. 

Şizofreni medya organlarında her ne kadar saldırganlıkla bağdaştırılsa da hastaların çoğu şiddet eğilimli değildir. Ancak hastaların hissettiği korkular ve paranoyalar; aklına gelen çarpık düşünceler ve gördüğü halüsinasyonlar öfke kontrolünü zorlaştırabilir.

Hastalığın seyrinde, belirtilerde bazı dönemlerde artış görülürken bazı dönemlerde azalma meydana gelmektedir. Şizofreni, diğer psikiyatrik bozukluklar arasında sosyal ve mesleki hayatı en çok olumsuz etkileyenler arasındadır. Hastalık kroniktir, ömür boyu tedavi gerektirir ancak ilaçlar düzenli kullanıldığında semptomların büyük bir çoğunluğu kontrol altına alınır.

Şizofreninin belirtileri şunlardır:

 • Gerçek dışı olaylara inanmak
 • Halüsinasyonlar ve sanrılar görmek
 • Düzensiz düşünceler ve konuşma
 • Düzensiz motor hareketler ve davranışlar
 • Künt duygulanım

 

Daha fazla bilgi almak ve psikiyatri muayene fiyatlarını öğrenmek için 0850 222 04 94 numaralı çağrı merkezimizi arayarak psikiyatri randevusu alabilirsiniz.

Hekimlerimiz