İşitme ve Denge Merkezi

İşitme ve Denge Merkezi

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Denge; vücudun beyin kotrolünde kaslar, gözler ve iç kulaktaki yapıların bir arada ve uyum içinde çalışmasıyla sağlanır. Denge merkezlerinde ise dengenin azalması, kaybolması ve düşmelere yol açmasının nedenleri bulunarak tedavileri planlanır. Kulak burun boğaz, nöroloji ve acil bölümlerinin tanılarıyla bu denge kayıplarının ana merkez olan beyin ve beyincikten mi yoksa periferik olan kulaktan mı kaynaklandığı tespit edilir.

Güneşli Erdem Hastahanesi İşitme ve Denge Merkezi'mizde bu durumun anlaşılması için yapılan testler Videonistagmografi (VNG) ve VEMP'tir. Bu testler vestibüler sinir olarak adlandırılan denge sinirinin alt ve üst kısımlarını test eder. Her biri yaklaşık 1 saat süren testlerde denge kaybına yol açan hasarlar belirlenir. BPPV yani halk arasında kristal oynaması olarak geçen hastalık, iç kulakta oluşan iltihabi durumlar, Meniere hastalığı gibi bütün hastalıklar tespit edilebilir.

Tespit edilen hastalık tanılarından sonra tedavi süreci gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda ilaç, gerekli durumlarda ise vestibüler rehabilitasyon olarak bilinen egzersiz temelli tedavi verilir. Vestibüler rehabilitasyon vestibüler hipofonksiyon dediğimiz denge sinirinin iltihap, travma ve virüs kaynaklı hasarı sonucunda meydana gelen denge sinirinin tek veya çift taraflı olarak az çalışmasıdır. Denge sinirinde bu eksiklik göz ve kasların fazla çalışmasıyla sonuçlanacağı için egzersiz ile bu 3 sistemin birbirleri ile uyumlu çalışmaları sağlanır. BPPV rahatsızlığında ise VNG ile hangi kanala düştüğü tespit edilerek uygun manevra tedavileri uygulanır.

Videonistagmografi (VNG Testi)

Baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayetiyle ünitemize başvuran hastalara vestibüler sinirin üst dalının değerlendirilmesi için uygulanan testtir. Hastanın başına gözlük takılarak yapılır. VNG testi içerisinde pozisyonel baş dönmeleri, pozisyona bağlı kristal oynamaları ve vestibüler sinirin yeterli çalışıp çalışmadığı değerlendirilir. Denge bozukluklarında altın standart bir testtir.

VEMP Testi (Vestibuler Evoked Myogenik Potentials)

Baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayeti olan hastalarda vestibüler sinirin alt dalının kas üstünden ölçümünün yapıldığı değerlendirme testidir. VNG testi ile birlikte değerlendirilerek baş dönme ve denge kaybının periferik yani kulak siniri kaynaklı olup olmadığı tespit edilir.

Vestibüler Rehabilitasyon Nedir?

Hastaların VNG ve VEMP testleri sonrası baş dönmesi ve denge kaybının nedeninin kulak kaynaklı olduğu tespit edildikten sonra olan egzersize dayalı tedavi yöntemidir. Denge kaybı her ne kadar kulak kaynaklı olsa da dengeyi sağlayan diğer iki sistem olan görme ve kas aktivitesi ile uyumunun sağlanması gerekir. Bu tedavi yöntemi bu uyumun sağlanması içindir. Seanslar şeklinde devam eden  rehabilitasyon hastaya göre uzar veya azalır. Bireysel egzersiz programları ile hastanın baş dönmesi ve denge kaybı seanslar içerisinde giderilir.


İşitme Azlığı

İşitme beş duyumuzdan bir tanesidir. İşitme azlığı durumunda kişilerin birbirleriyle iletişimleri azalıp hatta bozulabilir. Akademik başarı, sosyal beceri, iş yaşamı ve aile hayatı olumsuz yönde etkilenir. Çocuklarda işitme kayıplarının varlığı gelişim geriliğine ve konuşma becerisinde bozulmaya neden olur. Bu sebeplerle işitme kaybının varlığının erken ve doğru tespiti için kişiye uygun bazı işitme testlerinin yapılması gereklidir.


Odyometri Nedir?

Bireyde işitme kaybı var mı varsa işitme kaybının derecesini ve tipinin değerlendirildiği işitme testlerinden biridir. Kişinin kendisine ulaşan farklı yükseklik ve perdedeki sesleri duyma becerisini test eder. İşitmesi normal olan bir kişinin sağlıklı işitme seviyelerindeki aralıkları bellidir. İşitme testi sayesinde kişinin işitme seviyesinin ortalama değerlere göre hangi durumda olduğu belirlenir. Odyolog tarafından elde edilen değerler odyogram adlı bir grafiğe yansıtılır. Bizim merkezimizde çocuk odyometrisi de 3 yaştan itibaren gerçekleştirilir.

Timpanometri Nedir?

Timpanometri, orta kulaktaki havalanmanın ve kemikçiklerin normal olup olmadığını anlamaya yarayan bir yöntemdir. Timpanometri testi, kulak zarındaki değişimlerin timpanogram adlı bir cihazda kaydedildiği bir yöntemdir. Anormal timpanometri değerleri, hastada orta kulakla ilgili bir sorun olduğuna işaret eder (özellikle okul çağı çocuklarda sık görülen orta kulakta sıvı birikmelerinin tespitinde önemli yer alır).

Akustik Refleks Testi

Bireyde, 70 dB’den daha yüksek şiddetteki sesler stapes kasında kasılmaya neden olmaktadır. Buna akustik refleks veya stapes refleksi denir ve her iki işitsel sinir sisteminin bütünlüğünün test edilmesine olanak sağlar.

Otoakustik Emisyon Testi

İç kulakta bulunan dış tüy hücrelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Periferik işitsel fonksiyon ve bozukluğun tespit edilmesi için önemlidir. Çınlama şikayeti olan bireylerde ve gürültüye bağlı işitme kayıplarında spesifik bilgiler verir.

Klinik ABR Testi

Klinik ABR testi, bireyin sinir sistemini beyin sapından başlayarak kortikal dediğimiz daha üst kısımlara kadar işitmeyi etkileyen bölümlerinin tepkisini ölçer. Odyometri testi yapılamayan çocuklarda, gecikmiş konuşma öyküsü olan çocuklarda, tarama ABR testinden kalan bebeklerde, yetişkinlerde işitmenin ileri düzeyde değerlendirilmesi gereken durumlarda bu test uygulanır.

İşitsel Rehabilitasyon / Eğitim

İşitsel rehabilitasyon veya işitsel eğitim, işitme kaybı olan veya normal sahip fakat duyduklarını anlayamayan bireylerde sesleri işitsel olarak işlemeyi ve konuşmayı algılama yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli dinleme egzersizlerinde oluşur. Özellikle presbiakuzi dediğimizi yaşlanmaya bağlı işitme kayıplarında duyma ve anlama zorlukları yaşamaktadır. Gerekli testler yapıldıktan sonra işitme cihazı önerilebilir ve sonrasında birey işitsel eğitime alınabilir.

 

İşitme ve Denge Merkezi

Vertigo Ünitesi

Halk arasında kulak dengesi hastalığı olarak da bilinen vertigo, kişinin hareket etmediği halde kendinin veya çevresinin döndüğünü hissetmesi olarak tanımlanabilir. Güneşli Erdem Hastahanesi İşitme ve Denge Merkezinde vertigo kaynaklı baş dönmelerinin nedenleri araştırılarak, her bireyin özel ihtiyaçlarına göre tedavi planı uygulanmaktadır. Alanında uzman hekimimiz ve deneyimli sağlık personelimiz, son teknoloji cihazlarla Vertigo Ünitemizde baş dönmesinin teşhisi ve tedavisinde hizmet vermektedir.

Tinnitus (Çınlama) Ünitesi 

Kulak çınlaması, 50'li yaşlardan itibaren toplumda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kulak çınlaması, bir veya iki kulakta, başın içinde veya hem kulak hem başta görülebilir. Güneşli Erdem Hastanesi İşitme ve Denge Merkezi, Tinnitus (Çınlama) Ünitesi aracılığıyla kulak çınlaması olan hastalara modern tıbbın tüm imkanlarıyla tedavi imkanı sunmaktadır.

Hekimlerimiz