Tüm Bölümlerimiz

Genel Cerrahi

Genel cerrahi vücuttaki birçok sistemin (endokrin sistem: tiroid,paratiroid, adrenal bez vb., sindirim sistemi: yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, pankreas, karaciğer, safra sistemi), meme hastalıkları, travma, yanıklar gibi genel konuları inceleyen ve bu sistemlere ait hastalıkların gerek medikal, gerekse cerrahi olarak tedavisini sağlayan bir bilim dalıdır.

Hastahanemizde, Genel Cerrahi alanında yapılan tüm cerrahi işlemler tecrübeli cerrahlar, anestezi hekimleri, deneyimli ve eğitimli bir kadro eşliğinde, dünya standartlarına uygun teknik donanımla yapılmaktadır.

Hastahanemizde Genel Cerrahi Alanında Gerçekleştirilen Uygulamalar

 • Meme hastalıklarının takip ve cerrahi tedavisi
 • Guatr hastlarının takip ve ameliyatları
 • Kolon, rektum, anüs hastalıklarının takip ve tedavisi(kolorektal tümörler, hemoroid, anal fissür..vb.)
 • Göbek, kasık fıtığının ameliyatları
 • Üst gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide) hastalıkları ameliyatları
 • Hepatobilier sistem (safra sistemi, karaciğer, pankreas) hastalıkları ameliyatları
 • Acil cerrahi hastalıklar(apandisit, safra kesesi iltihabı, travma cerrahisi…vb.)
 • Lokal anestezi ile küçük cerrahi girişimler.
 • Güncel cerrahi yaklaşımlar
  • Laparoskopik cerrahi
  • Meme tümöründe meme koruyucu cerrahi-sentinel nod biopsi
  • Hemoroidde DeLongo yöntemiyle hemoroidopexi
   • Onkolojik cerrahi( meme, incebarsak, kolon, tiroid, adrenal tümörleri)

Laparoskopi

Laparoskopi, karın içini, optik bir cihaz kullanarak gözlemlemektir. Bu cihaz 1 cm.lik göbek altı küçük bir kesiden karın içine yerleştirilir. Karın içini aydınlatarak, rahim, yumurtalık ve tüpleri ilgilendiren hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme ve de gerekirse aynı anda karın alt bölgesinde açılan 3 - 5 mm'lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir.

Özellikle 1990 lı yıllardan sonra laparoskopi cerrahi operasyonlarda büyük bir gelişimle sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Laparoskopik cerrahi sayesinde birçok komplikasyonlar minimale indirilmiş, hastaların ameliyat sonrası işe dönüş süreleri azami olarak kısaltılmıştır. Genel cerrahide açık olarak gerçekleştirilen birçok ameliyat artık laparoskopik olarak da yapılabilmekte olup; hastanemizde de dünya standartlarına uygun teknik donanımımızla birçok ameliyat laparoskopik olarak başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Laparoskopik Anti-Reflü Cerrahisi

Gastroözafagial reflü; midedeki asit veya alkali içeriğin yemek borusuna geri kaçması sonucu gelişen bir dizi ciddi klinik belirtilerle karakterize önemli bir sağlık sorunudur. Ağza acı su gelmesi, göğüs arkasında yanma, kronik farenjit, ses problemleri, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi yeterli yapılmayan hastalarda; hayat kalitesinde düşüş, yemek borusunun alt kısmında darlıklar sonucu yutma güçlüğü, yemek borusunun alt kısmında kanser riskinde artma, ses ve boğaz problemleriyle yaşantının sürdürülmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Hastahanemizde Gastro-özafagial reflu hastalığı multidsipliner yaklaşımla teşhis ve tedavi edilmektedir. Gastroenteroloji kliniğimizde gastroskopi, 24 saat PH monitörizasyonu, manometri testleri yapılmakta, radyoloji bölümümüzde baryumlu yemek borusu mide filmi çekilmekte ve cerrahi tedaviye uygun olan hastalar genel cerrahiye yönlendirilmektedir.

Cerrahi tedaviye uygun reflü hastalarına Laparoskopik anti-reflu ameliyatları çok sık ve başarıyla uygulanmaktadır. Ortalama 1 saat süren ameliyat sonrası hastalarımız ertesi gün taburcu edilip; hastalarımızın 3-4 gün içinde işlerine başlaması sağlanmaktadır.

Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

Bölümümüzde TAPP ve TEPP tekniği ile laparoskopik kasık fıtığı operasyonları ve laparoskopik göbek fıtığı operasyonları sıklıkla yapılmaktadır

Laparoskopik Appendektomi (Apandisit)

Tanısal laparoskopi ve akut apandisit hastalığının laparoskopik olarak tedavisi yapılmaktadır.

Laparoskopik Kolesistektomi (Safra Kesesi)

Hastahanemizde standart laparoskopik safra kesesi ameliyatı ve S.I.L.S.( tek delikten laparoskopik cerrahi) başarıyla uygulanmaktadır.

Bunların dışında laparoskopik olarak dalak ve surrenal (böbrek üstü bezi) ameliyatları uygulanmaktadır.