Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, vücuttaki sistemleri (tiroid, paratiroid, adrenal bez, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, pankreas, karaciğer, safra sistemi, apandisit vb.), meme hastalıkları ve travma gibi genel konuları inceleyen ve vücuttaki sistemlere ait hastalıkların gerek medikal gerekse cerrahi olarak tedavisini sağlayan bir bilim dalıdır.

Hastanemizin genel cerrahi bölümünde yapılan tüm cerrahi işlemler; genel cerrahi doktorları, anestezi doktorları, deneyimli ve eğitimli sağlık personelleri eşliğinde, dünya standartlarına uygun teknik donanımla yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Bölümü Hastalıkları

 • Obezite ve endokrin hastalıkları
 • Tiroid hastalıkları
 • Meme hastalıkları
  • Memenin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri
 • Yemek borusu hastalıkları
  • Yemek borusu kanseri
  • Divertikül vb. iyi huylu tümörler
 • Mide hastalıkları
  • Mide fıtığı, diyafram fıtığı
  • Mide kanseri
  • Midenin iyi huylu tümörleri
  • Mide çıkışında ülser ve darlık
 • İnce bağırsak tıkanıklıkları
 • Bağırsak fıtığı
 • Hemoroid (basur)
 • Kıl dönmesi
 • Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları
 • Apandisit
 • Pankreas tümörleri
 • Kolon tümörleri
 • Rektum tümörleri
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları
 • Ameliyat sonrası fıtıklar
 • Anal apse, anal fissür, anal fistül
 • Böbrek üstü tümörleri
 • Karın duvarı tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Karaciğerin kistik hastalıkları (hidatik kist vs.)
 • Saçlı deri ve cilt kistleri ile iyi huylu tümörleri

 

Genel Cerrahi Alanları

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi: Laparoskopi, karın içini, optik bir cihaz kullanarak gözlemlemektir. Bu cihaz 1 cm’lik göbek altı küçük bir kesiden karın içine yerleştirilir. Laparoskopi karın içini aydınlatarak safra kesesi ve kalın bağırsakları ilgilendiren hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme ve gerekirse aynı anda karın alt bölgesinde açılan 3-5 mm'lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir.

Laparoskopik cerrahi sayesinde birçok komplikasyon minimale indirilmiş, hastaların ameliyat sonrası işe dönüş süreleri kısaltılmıştır.

Hastanemizde ileri düzeyde teknik donanımlarla laparoskopik cerrahi uygulanmaktadır.

Laparoskopik mide kanseri, kolon kanseri ve rektum kanseri operasyonları: Hastanemizde laparoskopik mide kanseri, kolon kanseri ve rektum kanseri operasyonları tüm teknik ekipmanlarımızla beraber yapılmaktadır.

Laparoskopik anti-reflü cerrahisi: Gastroözafagial reflü, midedeki asit veya alkali içeriğin yemek borusuna geri kaçması sonucu gelişen bir dizi ciddi klinik belirtilerle karakterize önemli bir sağlık sorunudur.

Laparoskopik fıtık cerrahisi: Genel cerrahi bölümümüzde TAPP ve TEPP tekniği ile laparoskopik kasık fıtığı operasyonları ve laparoskopik göbek fıtığı operasyonları ileri düzey teknik ekipmanlarla yapılmaktadır.

Laparoskopik appendektomi (apandisit): Tanısal laparoskopi ve akut apandisit hastalığının laparoskopik olarak tedavisi yapılmaktadır.

Laparoskopik kolesistektomi (safra kesesi): Hastanemizde standart laparoskopik safra kesesi ameliyatı ve S.I.L.S.(tek delikten laparoskopik cerrahi) başarıyla uygulanmaktadır.

Bunların dışında laparoskopik olarak dalak ve surrenal (böbrek üstü bezi) ameliyatları uygulanmaktadır.

Endokrin Cerrahisi

Endokrin cerrahisi bölümümüzde paratiroid, böbrek üstü bezi ve gastrointestinal ile pankreasın nöroendokrin tümörleri cerrahisi yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji cerrahisinde yemek borusundan anüse kadar (yemek borusu, mide, duodenum, ince-kalın bağırsak, anüs, karaciğer gibi) tüm sindirim sistemi organı hastalıklarının cerrahi tedavisi genel cerrahi uzmanı tarafından yapılmaktadır. Polip çıkarılması vb. cerrahi işlemler ise gastroenterologlar tarafından yapılmaktadır.

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Obezite ve metabolik cerrahide, birden çok nedenle ortaya çıkan obezite ve metabolik hastalıklar ameliyat ile tedavi edilmektedir.

Pek çok sağlık sorununa sebep olan obezite, hastanelerimizde deneyimli genel cerrahi uzmanları tarafından tüp mide ameliyatı, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Obezite cerrahilerinin başarılı olmasında hastanın ameliyat öncesi ve sonrasında kendisine verilen direktifleri yerine getirmesi çok önemlidir.

Metabolik cerrahi, tüm dünyada artış gösteren diyabet hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Tip 2 diyabeti olan hastalarda öncelikle medikal tedavi denenmektedir, ancak bu tedaviden sonuç alınamadığında metabolik cerrahi devreye girer. Metabolik cerrahide, kısıtlayıcı ve emilim bozucu iki yöntem; tüp mide ve gastrik bypass işlemleri yapılmaktadır.

Pelvik Taban Cerrahisi

Leğen kemiğinin iç kısmını örten, rahim, mesane ve kalın bağırsağın son kısmını destekleyen kas tabakasına pelvik taban denir. Pelvik taban kası ileri yaş, çok sayıda doğum, zorlu doğum, geçirilmiş ameliyatlar, aşırı kilo ve kronik öksürük gibi nedenlerle zayıfladığında bu bölgede bulunan organlarda sarkma, idrar yapma ve dışkılama bozukluklarının da içinde olduğu bir dizi soruna neden olur.

Ayrıntılı muayene ve tetkikler sonucu tanı konmasını takiben tedavi için ameliyat ve ameliyat dışı yöntemler uygulanmaktadır.

Ameliyat dışı tedavi yöntemleri;

 • Beslenme düzenlenmesi
 • Kilo kontrolü
 • Kegel egzersizi
 • Medikal tedavileri içerir.

Gerekli durumlarda ise;

 • Rektal Prolapsus (kalın bağırsağın anal bölge dışına sarkması)
 • Rektosel (kalın bağırsak son kısmının doğum yoluna sarkması)
 • Sistosel (mesanenin doğum yoluna sarkması
 • Enterosel (ince bağırsağın doğum yoluna sarkması)

Tedavileri için ameliyatlar planlanmaktadır.

Pelvik taban cerrahisini gerçekleştirirken hastanın yaşına ve sarkan organların durumuna göre başka ameliyatlar da eklenebilir.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Cerrahisi

Genel cerrahi bölümümüzde, inflamatuar bağırsak hastalıkları olarak adlandırılan (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Crohn hastalığı bulunan kişilerde;

 • İlaç tedavisinin yetersiz kalması,
 • Bağırsakta darlık oluşması,
 • Abse ve fistüllerin çoğalması,
 • Bağırsakta kanama ya da delinme,
 • Bağırsak tıkanması

Şikâyetleri görülüyorsa cerrahi tedaviye başvurulabilmektedir.

Ülseratif kolit bulunan kişilerde;

 • Masif ve şiddeti azalmayan kanama
 • Perforasyon riski taşıyan ya da perfore olmuş toksik megakolon
 • Medikal tedaviye yanıt vermeyen fulminan akut ülseratif kolit
 • Darlığa bağlı bağırsak tıkanıklığı
 • Kolon kanseri varlığı veya şüphesi
 • Sistemik komplikasyonlar
 • Hastalığın kontrol altına alınamaması

Şikâyetleri görülüyorsa cerrahi tedaviye başvurulabilmektedir.

Anal bölgede botoks uygulamaları

Birçok alanda tedavi amaçlı da kullanılmaya başlayan botoks anal bölge hastalıklarında da uygun hastalarda kullanılmaktadır. Botoksun kasların hareket etmesini önleme işlevi sayesinde makat çevresindeki kaslarda rahatlama görülür ve kaslardaki gerginlik azalır. Anal spazmın çözülmesiyle birlikte bölgedeki kan akışı artar ve makat çatlağı botoks sayesinde doğal olarak iyileşmeye başlar. Uygun hastalarda tatmin edici sonuçları olan ameliyat dışı çözüm seçenekleri arasındadır. Botoks tedavisi ayrıca, Levator Ani sendromu, anismus gibi diğer fonksiyonel pelvik taban hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilmektedir.

Anal Bölge Hastalıklarında Lazer Tedavisi

Ameliyatsız tedavi yöntemlerinden biri olan lazer tedavisi ile birlikte açık yaralar olmadığından iyileşme süreci daha kolay ve hızlıdır. Genel cerrahi bölümümüzde uygun hastalarda hemoroid, anal fistül ve kıl dönmesi problemlerinde lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Bölümümüzde Yapılan Diğer İşlemler

 • Rektal prolapsus                            
 • Rektosel                                            
 • Gastroskopi                     
 • Kolonoskopi           
 • Endoskopi

SIK SORULAN SORULAR
 

Tiroid nodülleri için ameliyat gerekir mi?

Tiroid nodülleri, tiroid bezinde oluşur ve içi sıvı veya katı dokularla dolu şişliklerdir. Ülkemizde oldukça sık görülen tiroid nodülleri için her zaman ameliyat gerekmez ancak;

 • Estetik açıdan kişiyi aşırı rahatsız edecek seviyedeyse,
 • Graves hastalığında göz bulguları ilerlemişse,
 • Nodüler guatrda, tiroid fazla çalışıyorsa (zehirli guatr varsa),
 • Nodüler guatrda tiroid hormonlarının normal olmasına rağmen nodüllerde kanser veya kanser şüphesi varsa,
 • Nodüllerde hızlı büyüme saptanırsa ameliyat gereklidir.

 

Tiroid kanseri nedir?

 • Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesi sonucunda oluşan bir hastalıktır. Bu kanser türü, ya boyunda bir kitle olarak ya da tiroid bezinde bir nodül olarak kendini belli eder. Tiroid bezinde bulunan nodüllerden soğuk nodül olarak adlandırılan, hormon salgısı olmayan nodüllerin kansere dönüşme riski daha fazladır ve bunların takip edilmesi gereklidir.

 • Tiroid kanseri tedavisinde en etkili yöntem cerrahi yaklaşımdır. Genel cerrahi bölümümüzde tiroid kanseri için tanı konduktan sonra boyun bölgesi lenf bezelerinin durumu, cerrahi tedavi planı yapılması için detaylı bir değerlendirmeyle kontrol edilir. Kitlenin boyutu 1 cm’den küçükse, erken olgularda tiroid organının bir yarısının çıkarılması (Lobektomi) bile yeterli olabilir. Ancak kitlenin boyutu büyükse organın tümünün çıkarılması (Tiroidektomi) tavsiye edilen cerrahi yöntemdir

 

Meme kanseri nedir?

 • Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğrayarak kontrolsüzce çoğalıp, tümörleşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü, meme kanseridir. Meme hastalıkları genel cerrahi alanına girer; teşhis ve tedavisi yine bu bölümde yürütülür.

 • Meme kanserinde, kanserli hücreler genellikle memedeki süt dranej kanallarında bulunur. Çoğunlukla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülen meme kanseri, nadir olarak gençlerde de ortaya çıkabilir. Ayrıca meme kanseri sadece kadınlarda değil, çok düşük bir oranla da olsa, erkeklerde de görülebilmektedir

 

Meme kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

Genel cerrahi bölümümüzde meme kanseri ameliyatları, kanserin evresine göre belirlenmektedir.

 • Erken evre meme kanserinde ilk olarak meme koruyucu cerrahi önerilir, çünkü memenin ve koltuk altının aşırı cerrahiden korunması önemlidir. Eğer koruyucu cerrahi yeterli gelmezse, yine cildi ve/veya meme başını koruyacak mastektomiler tercih edilir. Meme ameliyatı yöntemi hangisi olursa olsun, koltuk altı lenf bezi cerrahisinde öncelikle nöbetçi lenf bezi araştırılır, ardından gerekli görülürse kalan lenf bezleri çıkarılır.
 • İleri evre yani metastatik meme kanserinde; radyoterapi ve kemoterapi sonrası istenen sonuç alınamadığında meme ve koltuk altı cerrahisi uygulanır. Sistemik tedavilere yanıt alan hastalarda ve lokal sorun (meme enfeksiyonları, kapanmayan yaralar, kanama) yaşayan hastalarda mastektomi ameliyatları uygulanabilir.

 

Guatr ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 • Guatr ameliyatı sonrası iyileşme süreci uzun sürmez, hastalar hızlı bir şekilde kendini toparlayabilir. Ancak ameliyat sonrası ses kısıklığı, yüksek sesle konuşmada zorluk, ses yorgunluğu ve tonda değişiklik gibi ses değişiklikleri yaşanabilir. Bu belirtiler birkaç gün veya hafta devam edebilir; ancak bunlar kalıcı değildir.

 • Operasyondan sonra, bir müddet kesi alanlarına özen gösterilmesi gerekir. Yapılan pansumanın türüne bağlı olarak, iyileşmeden önce banyo yapmak ve yüzmek gibi aktiviteler yapılamayabilir. Boynun sert ve ağrılı olduğu süreçte, yumuşak ve yutması kolay yiyecekler yemek daha uygundur

 

Hemoroid ameliyatını kim yapar?

 • Hemoroid (basur) ameliyatı, genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. 1. ve 2. evre hemoroid için genellikle ameliyat tercih edilmezken belirtilerin şiddetli olduğu 3. ve 4. evre hemoroidde cerrahi operasyon uygulanmaktadır.

 • Hastanelerimizde hemoroid ameliyatları; hemoroid doppler, arter ligazyonu (HAL) ve lazer yöntemleri ile yapılmaktadır.

 

 

 

Genel Cerrahi​ Randevu

Genel cerrahi muayenesi ve randevusu için 0850 222 04 94 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

Hekimlerimiz