Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Çocuk Hastalıkları

Uzman hekim ve tecrübeli sağlık ekibimiz tarafından 0-17 yaş çocuk hastalıklarının teşhis, tedavi ve izlemleri 7 gün/24 saat aralıksız olarak gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde çocuklar için özel tasarlanmış poliklinikler, çocuk acil ve müşahede odaları, yataklı çocuk servisi, yeni doğan bebek odası ve yeni doğan yoğun bakım servisleri çocuk hastalarımız ve ailelerine hizmet vermektedir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümümüzde bebeklerin doğumdan itibaren sağlık ve gelişim takipleri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kapsamda çocuk aşı takvimi baz alınarak uygun aşı uygulamaları, beslenme ve büyüme takibi, gerekli laboratuvar testleri ve tedaviler hekimlerimizce yapılmakta, bunun yanı sıra ebeveyn eğitimleri verilmektedir. Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda hastanemiz bebek dostu hastane sertifikası almaya hak kazanmıştır. Gebelik döneminden itibaren tüm ekibimiz bu konuda anne adaylarına, anne ve bebeklere her konuda destek olmaktadır.

Pandemi döneminde, çocuk hastalıkları bölümünde sunduğumuz online tıbbi danışmanlık hizmetimiz ile hastanemize gelmeden online görüşme sistemimiz sayesinde doktorlarımızla görüşebilirsiniz.

Çakmak Hastanemizde, çocuk hastalıkları branşının yanında çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi ve çocuk fizyoterapisi alanlarında uzman hekimlerle hizmet vermekteyiz.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile İlgili Hizmet Verdiğimiz Diğer Bölümler

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi, 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından 5 yıl daha bu alan üzerine uzmanlık eğitimi alınmasını gerektiren bir branştır. Doğumsal anomaliler, doğum anında ortaya çıkan fiziksel şekil bozuklukları ve kalp hastalıkları dışındaki tüm cerrahi işlemler çocuk cerrahisinin alanıdır. Bunun yanında sünnet de çocuk cerrahlarının en sık yaptığı işlemlerdendir.

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk hastalıkları arasında doğumsal ve edinsel kalp hastalıkları azımsanmayacak bir sıklıkta görülmektedir. Çocuk kalp hastalığı belirtileri arasında muayene sırasında duyulan üfürüm, morarma, göğüs ağrısı, geçmeyen hırıltı, gelişim geriliği, sık nefes alma, efor kapasitesinde düşme, göz kapaklarında şişme bulunabilir.

Bölümde elektrokardiyografileri çekilen ve muayeneleri yapılan hastalara ekokardiyografik değerlendirme yapılabilmektedir. Çocuk kardiyolojisi bölümünde ritim holter, 24 saatli tansiyon analizi ve efor testi uygulanabilmektedir.

Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi; çocuklarda beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla ilgilenen branştır. Bu bölümde prematüre ve riskli bebeklerin nörolojik değerlendirmeleri, çocuklarda gelişim bozuklukları, ailevi nörolojik hastalıklar, baş ağrısı, felç, epilepsi, kas ve sinir harabiyeti ile seyreden hastalıklar, serebral palsi, davranış bozuklukları gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri gerçekleştirilmektedir. Tanı sürecinde gerekli hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), elektromiyografi (EMG), elektroensefalografi(EEG) tetkiklerinden yararlanılmaktadır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozuklukları, ergenlik dönemi psikiyatrik sorunları, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, bipolar duygu durum bozukluğu ve madde kullanımı gibi ruhsal çocuk hastalıkları, bölüm doktorlarımız ve psikologlarımızca tedavi edilmektedir.

Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk gastroenterolojisi; doğumdan itibaren tüm çocukluk çağında görülebilen sindirim sistemi, karaciğer, safra yolları, pankreas ile ilgili şikayetler ve hastalıklarla ilgilenir. Bu hastalıklar sırasında çoğu zaman tedavinin en önemli kısmını oluşturan beslenme planlaması da uzman doktorlarımız ve uzman diyetisyenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Tanı için gerekli görüntüleme ve endoskopik girişimler hastanemiz bünyesindeki özel laboratuvarlarda yapılabilmektedir.

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk endokrinolojisi; tüm bebeklik ve çocukluk döneminde gelişebilecek hormonel hastalıklar ile ilgilenen bölümdür. Bu kapsamda boy kısalıkları, büyüme gerilikleri, cinsiyet gelişim hastalıkları, erken ve geç ergenlik, diabet mellitus (şeker hastalığı), diabet insipitus, polikistik over, tiroid hastalıkları ve kemik gelişimi hastalıkları başlıca hasta gruplarını oluşturur.

Çocuk Fizyoterapisi

Doğum öncesinde, doğum esnasında veya sonrasında çocuklarda mental ve fiziksel gelişimi engelleyen serebral palsi, inme ve genetik bozukluklar gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklara kas-iskelet sistemi bozukluklarının yanı sıra görme, konuşma, yutma ve bilişsel fonksiyonlarda bozukluklar da eşlik edebilir. Fizik tedavi merkezimizde sunduğumuz çocuk fizyoterapisi hizmeti ile çocuğun yaşına uygun yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Çocuk hastaların yaşıtlarına ve hastalığına uygun hedefler koyarak, hastanın başını dik tutması, oturması, emeklemesi, yürümesi, el kavraması gibi fonksiyonlarının kazanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

Çocuk Hastalıkları Nelerdir?

Çocuk hastalıklarının birçok çeşidi vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Çocuklarda Alerjik Hastalıklar

Çocuk hastalıkları bölümlerine en sık başvurma nedenlerinden biri alerjidir. Ek gıdaya geçilen ilk aylardan itibaren bebeklerde alerjik hastalıklara rastlanılmaktadır. Özellikle atopik dermatit (egzama) ve besin alerjileri bebeklik çağında görülen en yaygın alerjilerdendir. Çocuklarda alerji, büyüdükçe kendiliğinden geçebileceği gibi bazı kişilerde kalıcı da olabilir.

Ürtiker (kurdeşen), çocuklarda sıkça karşılaşılan bir diğer alerji türüdür. Ürtiker genellikle enfeksiyon kaynaklı olup bazen de besin alerjisinin bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Alerjik rinit, burun tıkanıklığı ve öksürme gibi bulgularla kendini belli eder. Yaş ilerledikçe kendiliğinden azalma ihtimali bulunan alerjik rinit, genellikle ev tozu, küf, evcil hayvan tüyleri ve ağaç polenleri sebebiyle daha şiddetli geçirilebilir.

Çocuklarda astım belirtileri, okul öncesi dönemde de sık olarak görülür. Bu durum aileleri çok endişelendirse de çoğu zaman geçici bir durumdur, kendiliğinden iyileşebilir. Çocukların bulunduğu ortamda sigara içilmesi ve kirli havaya uzun süre maruz kalmaları astım belirtilerinin gelişmesine neden olabilir. Ancak ortada böyle bir durum yoksa mutlaka çocuk kulak burun boğaz uzmanına götürülmelidir.

Bunların yanı sıra, böcek ve ilaç alerjilerinin tedavisi de çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerimizde yapılmaktadır.

 

Çocuklarda Kusma ve İshal Sebepleri

Çocuklarda kusma ve ishal; özellikle 0-5 yaş grubu çocuklarda görülen enfeksiyon kaynaklı şikayetlerdendir. Parazit, bakteri ve virüsler çocuklarda enfeksiyona yol açarak, mide ve bağırsakların iç yüzeyinde iltihaba sebep olur. Virüs kaynaklı olan ishaller kendi kendine düzelir, bakteri kaynaklı olanlar içinse antibiyotik kullanımı gerekir; bunu anlamak için çocuk hastalıkları uzmanına muayene olmak gereklidir.

Çocuklarda Yüksek Ateş

Anne babaları en çok endişelendiren belirtilerden olan yüksek ateş, aslında beynin hipotalamus bölgesinin bir savunma mekanizmasıdır. Kanda bulunan bakteriler, virüsler ve toksinler tıpkı bir termostat gibi çalışan hipolatamusun vücudun ısısını artırmasına sebep olur. Yüksek ateşte mikropların hızlaca bölünüp çoğalmazken, savunma hücrelerinin çok hızlı bir şekilde çoğalma görülür. Eğer ateş evde uygulanan yöntemlerle düşürülemezse mutlaka bir çocuk hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Çocuklarda Görülen Bulaşıcı Hastalıklar

Su çiceği, kızamık, kızıl ve kabakulak; çocukluk çağında görülen bulaşıcı hastalıklardandır. Park ve okul gibi kalabalık ortamlarda sık vakit geçiren çocukların bu hastalıklara yakalanma olasılığı daha fazladır. Oldukça tehlikeli olan bu çocuk hastalıklarının önüne geçmek için mutlaka kitlesel aşılama yapılması gereklidir.

Bölümümüzde Tedavi Edilen Diğer Hastalıklar

 • Kabızlık
 • Bronşiolit
 • Bağırsak enfeksiyonları
 • Farenjit 
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Alerjik rinit
 • Astım
 • Cilt enfeksiyonları
 • Otit (kulak enfeksiyonu)
 • Konjuktivit
 • Dermatit
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Parazitoz
 • Sağlıklı çocuk izlenimi
 • Büyüme ve gelişme izlenimi
 • Emzirme danışmanlığı
 • Akut gastroenterit
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Vitamin eksiklikleri tedavisi
 • Tiroid bezi hastalıkları

 

SIK SORULAN SORULAR

Çocuklarda Aşırı Tüylenme Sebepleri Nelerdir?

Çocuklarda aşırı tüylenmenin sebepleri arasında yapısal veya ailevi nedenler kaynak gösterilebilir. Ancak genetik bir yatkınlık yoksa böbrek üstü bezinden kaynaklanan hormon dengesizlikleri ile yumurtalık veya testislerden fazla hormon salınımı gibi nedenler de aşırı tüylenme sebeplerindendir. Hormon bozuklukları doğumsal nedenli ya da sonradan ortaya çıkabilir. Böbrek üstü bezi veya yumurtalıklardaki kist ve tümörler sonrasında hormon bozukluklarına da sebep olabilmektedir. Aşırı tüylenmenin bir diğer sebebi de ergenlikle birlikte görülen şişmanlık ve polikistik over sendromudur.

Çocuklarda Kansızlık Sebepleri Nelerdir?

 • Sağlıklı ve yeterli beslenemeyen çocuklarda görülen kansızlığın sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
 • Demir eksikliği: Çocuklarda demir eksikliği, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi kansızlığın en sık görülen nedenidir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmaması durumunda kırmızı kan hücreleri gerekli hemoglobini üretemez.
 • B12 eksikliği: Besinler aracılığı ile yeterli vitamin B12 ve folik alınmaması durumunda kansızlık ortaya çıkmaktadır.
 • Kronik hastalıklar: Lupus, böbrek hastalıkları ve artrit gibi hastalıklar kırmızı kan hücrelerinin gelişimini engelleyerek kansızlığa neden olmaktadır.Kansızlığın kesin sebebini öğrenmeniz için çocuk hastalıkları bölümümüze başvurabilirsiniz.
 • Kansızlığın kesin sebebini öğrenmeniz için çocuk hastalıkları bölümümüze başvurabilirsiniz.

Çocuklarda İrratabl Bağırsak Sendromu Görülür Mü?

Çocuklarda bağırsak sendromu sık görülen şikayetlerdendir. Özellikle irratabl (huzursuz) bağırsak sendromu küçük yaşlarda ortaya çıkabilen, çocuk bağırsak sorunları arasında oldukça yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Belirtileri arasında karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık yer alır. Kronik bir hastalıktır. Çocuk hastalıkları muayenesi sonrasında önerilen diyet, yaşam tarzı değişikliği ve stres yönetimi ile belirtiler kontrol edilebilir. Daha şiddetli şikâyetler ise ilaç tedavisi gerektirir.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Randevu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü hakkında daha fazla bilgi ve randevu için 0850 222 04 94 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hekimlerimiz